Jak zvýšit energetickou účinnost

Obsah dubnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 4/2024 Obsah dubnového dTestu

Sdílejte

Publikováno v časopise 7/2019

Jedním ze způsobů, jak ušetřit na platbách za spotřebované energie, je zvyšování energetické účinnosti, kterého lze dosáhnout zavedením různých opatření vedoucích ke snížení spotřeby energií. Vedle dopadů na vaši peněženku je důležitá také ochrana životního prostředí. Jak lze tedy snížit spotřebu energií? A jaké změny nás čekají v energetice?

Některá opatření vyžadují vyšší finanční prostředky a čas, jiná lze zavést bez větších nákladů a prakticky okamžitě. Roste také význam získávání elektřiny z obnovitelných zdrojů, čím dal častěji se lze setkat s pojmy jako samovýrobce či dynamické smlouvy. Na zvyšování energetické účinnosti a s ní související boj proti energetické chudobě se zaměřuje i mezinárodní projekt STEP, na kterém se dTest aktivně podílí.

 Požadavek zvýšit energetickou účinnost vyplývá především z legislativy Evropské unie. Stát se proto snaží motivovat občany k šetření s energiemi tím, že domácnosti mohou z dotačních programů čerpat prostředky například na pořízení kotle na biomasu, tepelného čerpadla, plynového kondenzačního kotle, ale i na instalaci fotovoltaického systému, zateplení fasády či výstavbu pasivních domů. Existuje však řada opatření, která může téměř každý zavést okamžitě a bez větších nákladů.

Jak ušetřit na teple

Asi bychom našli jen málo lidí, kteří takzvaně topí pánubohu do oken nebo vyznávají „trenýrkovou kulturu“, jak energetici označují zvyk chodit nalehko v přetopeném bytě. Přesto raději zopakujeme, že za dostatečnou teplotu se považuje 20 stupňů Celsia v obývacím pokoji a 17 stupňů v ložnici. Vhodným nastavením různých teplot během dne za pomoci termostatů lze ušetřit až 20 % energie spotřebovávané na vytápění. K únikům tepla pak dochází v případě, že je topení zakryté či není odvzdušněné.

Ušetřit lze i efektivním větráním, které má být krátké, ale intenzivní. K velkým tepelným ztrátám totiž dochází, jestliže je například celý den otevřená takzvaná ventilačka.

Tepelnému úniku lze zamezit i pořízením kvalitních oken s vícečetnými skly a zateplením fasády, což ovšem s sebou přináší nemalé finanční náklady. Ty by se však měly z dlouhodobého hlediska vrátit v řádu deseti až dvaceti let, při rostoucích cenách energií se pak doba návratnosti může ještě zkrátit.

Trápí-li vás naopak v letních měsících teplo, možná uvažujete o pořízení klimatizace. Ovšem klimatizace spotřebovává velké množství energie, zvažte tedy například pověšení speciálních zatemňovacích závěsů, které brání průniku světla, a tedy i tepla. Velmi účinné jsou venkovní bytelné žaluzie, ovšem někdy není jejich instalace možná, protože tomu brání památkáři či společenství vlastníků jednotek nebo družstvo.

Jak ušetřit na provozu spotřebičů a svícení

Zřejmě každý při pořizování spotřebiče sleduje nejen cenu, ale i jeho energetickou třídu, tedy značení A+++ až G. Spotřebiče lze koupit na trhu v současné době maximálně do kategorie D. Z hlediska spotřeby je největším žroutem v domácnosti chladnička. Její podíl na celkové spotřebě může činit až 20 %. Zbytečně velká poloprázdná chladnička spotřebovává více energie než plná, protože při jejím otevření dochází k větší výměně vzduchu. Před její koupí je proto vhodné se zamyslet, kolika lidem bude sloužit. Jedné osobě stačí objem 50 až 70 litrů a 25 litrů mrazicího prostoru. Ušetřit se dá i nastavením teploty, kdy v chladicí části není zapotřebí teplota nižší než pět stupňů Celsia, v mrazicí části stačí -18 stupňů.

Důležité je také umístění chladničky, kdy platí, že by neměla stát v blízkosti zdrojů tepla a neměla by být vystavena slunečnímu svitu. V okolí chladničky by měl být také dostatečný prostor pro cirkulaci vzduchu. Spotřebu elektřiny kromě dalšího navyšuje i námraza uvnitř chladicího či mrazicího prostoru. Námraza silnější než pět milimetrů zvýší spotřebu až o 30 procent.

Mnoho lidí se spotřebičů zbavuje až v momentě, kdy doslouží, ovšem u chladničky starší než deset let se vyplatí porovnat její spotřebu s novějším typem a zvážit, zda nepořídit novou chladničku dříve.

Pračka se může podílet na celkové spotřebě energií až 13 %. Pračka z 90. let má spotřebu o 30 % vyšší než aktuální modely, navíc nové typy praček jsou úspornější i co se týče množství potřebné vody. Ovšem pozor na programy, které umožní nastavit praní poloviční náplně prádla a slibují ušetření vody, protože úspora vody zpravidla poloviční není. Na základě našich zkušeností proto doporučujeme pračku pustit, až když je naplněná. Při zvolení nižší teploty praní se šetří nejen elektřina, ale déle vydrží i prané oblečení a méně se usazuje vodní kámen.

Ke zbytečným ztrátám na elektřině dochází u spotřebičů, které jsou sice vypnuté, ale stále zapojené v síti, tedy v takzvaném stand–by režimu. Jednoduché řešení bez nutnosti spotřebiče vypojovat představují prodlužovačky či vypínače s tlačítky pro vypojení.

Spotřebu energie lze ovlivnit i návyky při vaření. Používání pokliček zkracuje dobu vaření a ušetří až polovinu energie. Při vaření na plotýnkách platí, že hrnec či pánvička by měly odpovídat velikosti plotýnky, jsou-li plotýnky větší, dochází ke zbytečným tepelným ztrátám. Nové indukční desky zahřívají prostor pouze pod nádobou a jsou až o 30 % úspornější. Co se týče trouby, horkovzdušná rozvádí teplo rovnoměrně po celé troubě a lze tak péci více jídel najednou. Jak pro vaření na desce, tak pro pečení v troubě platí, že je vhodné zvyknout si na jejich dřívější vypnutí, tedy nechat jídlo dojít v chladnoucí troubě či na plotýnce. To se vyplatí zvlášť u těch typů zařízení, kde se teplota snižuje pomalu. Při ohřívání jídla se spotřebuje méně elektřiny při použití mikrovlnné trouby, je však třeba zvolit odpovídající čas a teplotu, jídlo se lépe a rychleji ohřeje, jestliže se na talíři rovnoměrně rozprostře.

Při svícení je důležité se zamyslet nad využitím prostoru, vhodné je mít více světel v místnosti a rozsvěcovat je podle potřeby.

Samovýrobce elektřiny

Kromě závazku zvýšit energetickou účinnost musí Česká republika také zvýšit podíl elektřiny z obnovitelných zdrojů. V této souvislosti se hovoří o takzvaných samovýrobcích elektřiny, tedy těch, kteří alespoň část elektřiny pro svou spotřebu vyrábějí sami z obnovitelných zdrojů. V našich podmínkách se jedná typicky o domácnosti, které mají na svých domech či zahradách instalovány solární panely.

Samovýrobcům hraje do karet v současné době vedle klesající ceny za zařízení k výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů také legislativa Evropské unie. Ta stanoví, aby členské státy zjednodušily administrativu spojenou s povolením ke stavbě a provozu těchto zařízení. Navíc na samovýrobce musí být pamatováno i při tvorbě nových tarifů elektřiny, které v současné době připravuje Energetický regulační úřad. Předešlý návrh byl v roce 2016 smeten ze stolu kvůli vysokým platbám za jističe, které navyšovaly ceny chatařům a chalupářům. Vyřešena také musí být podpora samovýroby elektřiny, která se v současné době poskytuje buď formou výkupních cen, nebo zeleného bonusu. Jelikož technologický pokrok jde rychle, zvážit se bude muset nejen prodej přebytků do sítě, ale i možné skladování elektřiny v bateriích.

S elektřinou z obnovitelných zdrojů souvisejí také takzvané dynamické smlouvy. Podle nich je zákazníkům dodávána elektřina pro ty činnosti, které lze odložit, v době, kdy je cena elektřiny nejnižší.

Boj s energetickou chudobou a projekt STEP

Jako energetická chudoba se označuje situace, kdy domácnost není schopná platit účty za spotřebované energie. Český právní řád však prozatím pojem energetické chudoby nezná. V zahraničí se pak energetická chudoba určuje podle příjmů, ovšem roli mohou hrát také věk či zdravotní stav. Právě zvýšení energetické účinnosti může pomoci energetickou chudobu snížit.

Na boj s energetickou chudobou se zaměřuje i mezinárodní projekt STEP, kterého se dTest účastní společně s některými dalšími spotřebitelskými organizacemi z členským států Evropské unie. V jeho rámci bude poskytována pomoc těm, kterých se energetická chudoba dotýká, a to prostřednictvím přímého poradenství. Dále budou vytvořeny osvětové materiály a vyškoleni pracovníci, kteří budou dále poskytovat poradenství dalším lidem.


Přihlásit