Srovnání cen dodavatelů plynu

Obsah říjnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 10/2023 Obsah říjnového dTestu

Sdílejte

Publikováno v časopise 8/2017

O zemním plynu by se dalo stejně jako o ohni říci, že je dobrý sluha, ale zlý pán. Využití tohoto přírodního paliva je nejen v chemickém průmyslu vskutku široké, my však jeho uplatnitelnost prozkoumáme z pohledu koncových zákazníků, kterým je do domovů dodáván v upravené podobě. K jakým činnostem lze plyn v domácnostech využít a kolik za jeho spotřebu zaplatíme?

Máte-li ve svém bytě či domě funkční plynovou přípojku, můžete energii ze zemního plynu využít v zásadě ke dvěma základním činnostem – k vaření a vytápění. Počet domácností, které plyn k těmto účelům užívají, je však stále o něco nižší než těch, jež „vaří a topí elektrikou“. Mohou za to především preference spotřebitelů, kteří mají obavy nejen z případné horší bezpečnosti, ale také z vyšších cen na zaslaném vyúčtování.

Blízcí příbuzní

Pokud si odmyslíme rozdílný původ obou energetických pohonů, podobností mezi elektřinou a plynem nalezneme skutečně mnoho. V podstatě od chvíle, kdy jsou oba typy energií zpracovány do využitelné podoby, je čeká podobná cesta k zákazníkovi – plyn je stejně jako elektřina obchodovatelný na energetické burze, kde jej nakupují obchodníci (dodavatelé), a ti jej poté prodávají koncovým zákazníkům (odběratelům). Stejný princip je uplatňován i v oblasti cenotvorby – cena plynu se podobně jako cena elektřiny skládá z regulované a neregulované složky. Regulovanou část opět každoročně vyhlašuje Energetický regulační úřad (ERÚ), neregulovaná část je ponechána na vůli dodavatelů. Jeden rozdíl mezi elektřinou a plynem bychom však přece jen našli, a to v regulované složce ceny, která u plynu tvoří menší (přibližně pouze třetinovou) část celkové ceny za dodávky energií.

Kromě cenové metodiky je společným jmenovatelem také totožná legislativa, stejný dohledový orgán či pravidla pro vyvázání se z již uzavřených smluv. Zde připomeňme loňskou novelu energetického zákona, která posílila postavení spotřebitelů, a v případě, že si coby zákazník uzavření nové smlouvy distančním způsobem či mimo obvyklé obchodní prostory rozmyslíte, vám takto sjednaný obchodní vztah umožňuje bez sankce vypovědět, a to až do patnáctého dne po zahájení dodávek plynu novým dodavatelem. Výpovědní doba u tohoto typu ukončení smlouvy pak činí 15 dnů a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi dodavateli. Kromě toho máte podle občanského zákoníku stále možnost odstoupit od smlouvy do 14 dnů od jejího uzavření bez uvedení důvodu a rovněž bez sankce.

Zmíněná zákonná úprava cílí především na nepoctivé prodejce dodávek energií, kteří s oblibou využívají důvěry neznalých spotřebitelů a s vidinou lákavých provizí jim vnucují značně nevýhodné nabídky. O jejich konkrétních prodejních metodách jsme vás informovali v minulém vydání v rámci srovnání cen dodavatelů elektřiny.

Kolik? Přiměřeně!

Výše jsme zmínili, že neregulovaná složka ceny plynu je čistě výsledkem rozhodnutí dodavatele. To ovšem neznamená, že by si za své služby mohl stanovit závratné částky, tedy přesněji řečeno – může, ale takové nastavení by pro něj bylo zcela jistě likvidační. Cenová politika každého obchodníka s plynem je tak ovlivněna především neustále se měnícími cenami na komoditních burzách a také tlakem konkurenčního prostředí. Měla by však odrážet ještě jeden neméně podstatný faktor, a to takzvanou indikativní cenu plynu. Tušíte, co tento pojem znamená?

Indikativní ceny plynu značí výši neregulované části ceny za plyn, která je považována Energetickým regulačním úřadem za přiměřenou. Jedná se v podstatě o jakési doporučení dodavatelům, jak vysoké ceny za dodávky energií by měli svým zákazníkům účtovat. Ze strany dohledového orgánu se jedná o poměrně novou praxi, indikativní ceny plynu začal stanovovat teprve koncem roku 2016 se záměrem čtvrtletní frekvence. Vyhlašované hodnoty se však týkají pouze odběru domácností (nikoliv firem) a pro obchodníky nejsou závazné – mají pouze informativní charakter.

Zatímco u nás jsou indikativní ceny prvotním pokusem o regulaci marže dodavatelů energií, u našich slovenských sousedů již toto opatření v praxi funguje a obchodníci se stanovenými částkami musí řídit. Na české půdě se taková zákonná regulace v nejbližší době očekávat nedá, a to především kvůli názorovému rozporu, zda by indikativní ceny měly vycházet z nákupních cen na energetických burzách, nebo z aktuálních prodejních cen určených domácnostem (obojí bráno z pohledu dodavatele). V každém případě je však tato snaha o novou regulaci vítaným krokem, a i když částky stanovené ERÚ nejsou pro obchodníky prozatím závazné, vždy mohou spotřebitelům posloužit ke srovnání jednotlivých nabídek napříč trhem či jako argument pro získání výhodnější ceny u stávajícího dodavatele.

dodavatel
produkt
celková roční platba
Eneka  E-tarif 3191 Kč
Blesk Energie BLESK varianta INDIVIDUAL* 3191 Kč
FOSFA feel ecoenergy e-TARIF STANDARD 3207 Kč
Blue – Gas Blue New 3209 Kč
Ray Energy RAY KOMBI 3309 Kč
ARMEX ENERGY - 3389 Kč
České teplo - 3392 Kč
SPP uSPPořím bez závazku (1.rok) 3394 Kč
indikativní cena plynu pro 3. čtvrtletí 2017 3434 Kč
FONERGY STANDARD 3463 Kč
ST Energy STANDARD 3474 Kč
OBECNÍ PLYNÁRNA STANDARD 3500 Kč
STABIL ENERGY Volnost 3500 Kč
EUROPE EASY ENERGY EASY** 3512 Kč
Corasta LIBRA 2017 3559 Kč
COMFORT ENERGY HOME SINGLE 3608 Kč
ELIMON Svěží Plyn 2016 3628 Kč
Energie na druhou NÁKUP PLUS*** 3634 Kč
Energie ČS STANDARD 3681 Kč
MND Plyn z první ruky - BONUS 3684 Kč
ENWOX ENERGY Garance 3694 Kč
VEMEX Energie FLEXI 3719 Kč
A-PLUS Energie BEZ ZÁVAZKU 3737 Kč
E.ON Energie BezObav 24 listopad 2016 3745 Kč
BOHEMIA ENERGY Energie A++ 3790 Kč
Yello Energy Yello Joule 3806 Kč
ENRA SERVICES eplyn 3961 Kč
innogy (RWE) PLYN STANDARD 3994 Kč
PRIMAGAS PROGRES 4080 Kč
Brodská plynárenská HB platný od 1.1.2017 4118 Kč
Clever Energies NEURČITO 4171 Kč
LAMA energy STANDARD 4202 Kč
CENTROPOL ENERGY DŮVĚRA START 4284 Kč
Carbounion Bohemia CARBOUNION STANDARD 4287 Kč
Pražská plynárenská - 4309 Kč
GEEN Sale Standard 4792 Kč
123ušetři.cz - 5507 Kč
Parametry výpočtu u 1. typu (byt): Středočeský kraj (Mělník), spotřeba 1,5 MWh/rok (vaření + případný ohřev vody)
dodavatel
produkt
celková roční platba
Blue – Gas Blue New 30 818 Kč
Blesk Energie BLESK varianta INDIVIDUAL* 31 726 Kč
České teplo - 31 726 Kč
Carbounion Bohemia CARBOUNION STANDARD 31 871 Kč
Eneka STANDARD 31 871 Kč
BOHEMIA ENERGY Energie A++ 31 958 Kč
123ušetři.cz - 32 706 Kč
SPP uSPPořím bez závazku (1.rok) 32 873 Kč
FOSFA feel ecoenergy e-TARIF STANDARD 33 141 Kč
STABIL ENERGY Volnost 33 722 Kč
PRIMAGAS PROGRES 33 867 Kč
indikativní cena plynu pro 3. čtvrtletí 2017 34 412 Kč
MND Plyn z první ruky - BONUS 34 516 Kč
Energie na druhou NÁKUP PLUS*** 34 630 Kč
A-PLUS Energie BEZ ZÁVAZKU 34 652 Kč
Ray Energy RAY KOMBI 34 891 Kč
ST Energy STANDARD 35 123 Kč
OBECNÍ PLYNÁRNA TREND 35 174 Kč
FONERGY STANDARD 36 009 Kč
Corasta LIBRA 2017 36 053 Kč
E.ON Energie BezObav 24 listopad 2016 36 510 Kč
Clever Energies NEURČITO 37 389 Kč
ELIMON Svěží Plyn 2016 37 846 Kč
Yello Energy Yello Joule 38 078 Kč
ENWOX ENERGY Garance 38 223 Kč
EUROPE EASY ENERGY EASY** 38 514 Kč
VEMEX Energie FLEXI 38 572 Kč
ENRA SERVICES eplyn 38 681 Kč
ARMEX ENERGY - 39 298 Kč
COMFORT ENERGY HOME SINGLE 39 639 Kč
Pražská plynárenská - 41 207 Kč
Energie ČS STANDARD 41 382 Kč
Brodská plynárenská HB platný od 1.1.2017 41 476 Kč
GEEN Sale Standard 41 512 Kč
innogy (RWE) PLYN STANDARD 41 784 Kč
LAMA energy STANDARD 42 870 Kč
CENTROPOL ENERGY DŮVĚRA START 44 939 Kč
Parametry výpočtu u 2. typu (dům bez úsporných opatření): Středočeský kraj (Mělník), spotřeba 30 MWh/rok (vaření + případný ohřev vody + vytápění)

Není aukce jako aukce

Racionálnímu spotřebiteli velí selský rozum za spotřebu energií co nejvíce ušetřit. Oblíbeným nástrojem k dosažení tohoto cíle se v poslední době stávají čím dál populárnější aukce energií. Zapojují se do nich domácnosti, společnosti, ale i celé obce. Mnoha zúčastněným zákazníkům přinesla taková akce skutečnou úsporu a větší spokojenost s novým dodavatelem (obzvláště jednalo-li se o odběr plynu i elektřiny od jednoho dodavatele). Energetické aukce však s sebou nesou i značná rizika a úskalí. Než se tedy do nějaké z nich nadšeně přihlásíte, vezměte v úvahu následující skutečnosti, společné pro většinu pořádaných aukcí:

 • přihlášením do aukce se zavazujete k podpisu smlouvy s dodavatelem, který vám není předem znám – neznáte tak jeho ceník ani znění smlouvy,
 • dodavatelé jsou posuzováni pouze podle nabídnuté ceny, jejich případné nevýhodné podmínky, sankce či neseriózní jednání nemá na vítězství vliv,
 • v obchodních podmínkách jsou často obsaženy vysoké smluvní pokuty či jiné formy poplatků,
 • další závazky mnohdy přináší i samotná smlouva s pořadatelem aukce,
 • pořadatelské společnosti se často zříkají odpovědnosti za kvalitu poskytovaných služeb vítězného dodavatele i za úspěšné dokončení průběhu konané aukce.

Chcete-li se všem výše uvedeným rizikům bezpečně vyhnout, zvažte účast u organizátora, který vás nenutí dopředu podepisovat smlouvu s neznámým dodavatelem ani na vás nenastraží dodatečné nevýhodné závazky. Takovou aukci v předchozích letech uspořádal i dTest. Na stránkách www.chcivyhodnejsienergie.cz naleznete podrobnější informace k předcházejícím aukcím a také zde můžete sledovat aktuální vývoj. 

Co všechno je zahrnuto v konečné ceně plynu?

Výsledná částka se skládá z těchto položek:

regulovaná složka

 •  cena za přepravu plynu;
 •  cena za distribuci plynu (část variabilní a fixní);
 •  cena za služby operátora trhu (poplatek pro operátora trhu OTE);

neregulovaná složka

(struktura se může u jednotlivých dodavatelů odlišovat),

 •  cena za komoditu;
 •  cena za obchod (náklady na obchodní činnost, marže);

daně

 •  DPH, daň ze zemního plynu – není-li osvobozen

Na vašem vyúčtování obvykle naleznete uvedené položky rozúčtované kvartálně, což je důsledek toho, že v minulosti probíhaly změny cen ve čtvrtletních intervalech. Dnes však již pro změny cen žádná univerzální lhůta neexistuje, a úpravy plateb tak plně vychází z obchodní strategie každého dodavatele.


Přihlásit