Aukci energií letos zopakujeme

Obsah srpnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 8/2022 Obsah srpnového dTestu

Vydáno: 16.1.2018   

Je rozhodnuto – spouštíme hromadný přechod zákazníků za levnější elektřinou a plynem. Naším cílem je vysoutěžit pro velkou skupinu zákazníků co nejvýhodnější nabídku dodávek energií. V loňské a předloňské hromadné změně dodavatelů energií domácnosti ušetřily v průměru 5456 korun ročně za plyn a 1919 korun ročně za elektřinu. Nejvíce mohou ušetřit lidé, kteří mají vyšší spotřebu, například bydlí v rodinných domech, a zároveň mají dlouholetou smlouvu nebo ještě nikdy dodavatele energií neměnili.

Spotřebitelský problém? Volejte poradnu dTestu na telefonním čísle 299 149 009. Naši poradci jsou připraveni vám pomoci každý všední den od 9 do 17 hodin.

Kampaň s názvem „Chci výhodnější energie“ startuje 16. ledna, aukce proběhne 8. března 2018. Registrujte se nezávazně na webové stránce www.chcivyhodnejsienergie.cz.

Zásady slušného zacházení zaručeny

V čem se hromadná změna dodavatelů pořádaná dTestem liší od podobných aktivit komerčních subjektů? Přidanou hodnotou naší kampaně je to, že požadujeme od zapojených dodavatelů férové obchodní podmínky. To znamená, že s námi se nemusíte bát automatického prodlužování smlouvy na dlouhá období ani vysokých pokut za její předčasné ukončení. Uzavřenou smlouvu můžete kdykoli bez sankcí vypovědět. Zmíněné nešvary bohužel stále patří k běžné praxi na českém energetickém trhu.

Automatické prodlužování smluv na další dobu určitou je problém zejména proto, že lidé často nevědí, kdy jim smlouva končí. Součástí smluv na dobu určitou totiž bývá ustanovení, kterým dojde k prodloužení smlouvy na další dobu určitou, pokud zákazník ve stanovené lhůtě nevyjádří svůj nesouhlas. Smlouvu pak nelze vypovědět buď vůbec, nebo jen se zaplacením smluvní pokuty, jejíž výše může nemile překvapit. Smluvní pokuty mohou být v řádech tisíců korun, známe ale i případy, kdy se jedná o 90 % ceny energií, k jejichž odběru se spotřebitel zavázal.

Domácnosti se registrují nezávazně

V České republice existuje stále mnoho domácností, které zůstávají u dominantních dodavatelů, s nimiž uzavřely smlouvu již před mnoha lety, a tudíž odebírají zbytečně drahou elektřinu a plyn. Pro velký zájem spotřebitelů pořádáme aukci energií již třetím rokem. Chceme dát lidem možnost, aby se spojili a žádali od dodavatelů energií výhodnější podmínky a lepší ceny. Jsme nezisková organizace, takže na rozdíl od komerčních subjektů neděláme aukci pro vlastní obohacení, případný výtěžek z aukce používáme k financování služeb poskytovaných všem spotřebitelům v České republice. Velkou výhodou naší aukce je to, že účast je pro spotřebitele nezávazná a bezplatná. O přechodu k vítěznému dodavateli se můžete rozhodnout až na základě konkrétní nabídky od vítěze aukce. Je jen na vás, jestli nakonec k vítěznému dodavateli přejdete, nebo ne. Nemusíte se bát, že by na vás nový dodavatel energií jakkoliv tlačil. Odběratelé, kteří se rozhodnou přejít k novému dodavateli, získají smlouvu s fixací ceny na jeden rok. Po uplynutí tohoto roku se smlouva změní na dobu neurčitou.

Hromadné aukce v zahraničí

Hromadná změna dodavatelů energií je v Evropě běžnou metodou, jak ušetřit peníze. Funguje na principu kolektivního nákupu: čím více lidí se zapojí, tím silnější vyjednávací pozici mají, a tím lepší podmínky dodávek elektřiny a plynu mohou získat. Kolektivní změny dodavatele energií pořádají také spotřebitelské organizace v zahraničí, např. v Rakousku, Nizozemí, Belgii, Francii, Španělsku, Itálii, Slovinsku, Dánsku nebo Velké Británii. V Rakousku tímto způsobem změnilo v letech 2013–2017 dodavatele 117 700 domácností, v Nizozemsku v letech 2011–2016 více než 439 000 domácností. Spotřebitelé v EU v tomto období ušetřili díky hromadné změně dodavatelů více než 271,5 milionu eur za spotřebu elektřiny a plynu. Díky aukcím pořádaným členy evropské spotřebitelské organizace BEUC změnilo dodavatele energií více než 1,2 milionu evropských domácností.

Ceny energií porostou

Podle odborných prognóz ceny energií dlouhodobě porostou. V letošním roce se cena elektřiny zvýší v průměru o čtyři až pět procent. V případě plynu by se mohlo rovněž jednat o jednotky procent. Spotřebitel, který přejde k novému dodavateli v rámci kampaně „Chci výhodnější energie“, získá spolehlivé dodávky elektřiny a plynu s garancí ceny na jeden rok.

Více informací získáte na webové stránce www.chcivyhodnejsienergie.cz.

Minulé ročníky aukce „Chci výhodnější energie“ v číslech:

2016
registrováno: 79 000 domácností
dodavatele změnilo: 20 000 domácností
průměrná roční úspora za plyn: 8 707 Kč
průměrná roční úspora za elektřinu: 2 883 Kč
celková úspora domácností: 140 000 000 Kč

2017
registrováno: 55 000 domácností
dodavatele změnilo: 6 000 domácností
průměrná roční úspora za plyn: 2 205 Kč
průměrná roční úspora za elektřinu: 954 Kč
celková úspora domácností: 11 000 000 Kč
 


Přihlásit