Aukce dodavatelů energií má svého vítěze

Obsah červencového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 7/2022 Obsah červencového dTestu

Vydáno: 16.2.2016   

Ve čtvrtek 11. února úspěšně proběhla aukce dodavatelů elektřiny a plynu, kteří soutěžili o nejvýhodnější nabídku pro více než 66 000 spotřebitelů zaregistrovaných do hromadné změny dodavatele Chci výhodnější energie. Kdo je vítězem aukce a co se bude dít dále? 

Aukce dodavatelů energií trvala dlouhých 18 hodin a padlo v ní celkem 140 příhozů. Vítězi aukce jsou v první řadě čeští spotřebitelé, protože se nám podařilo vysoutěžit nejnižší cenu na trhu. Nejnižší cenu za elektřinu i plyn v aukci nabídla společnost Europe Easy Energy.

Modelová domácnost se spotřebou elektřiny 3,2 MWh za rok v sazbě D02d a plynem vytápěným zatepleným rodinným domkem se spotřebou 15 MWh ročně při přechodu na vítězný tarif ušetří za neregulovanou složku průměrně 1 942 Kč ročně za elektřinu a 9 980 Kč ročně za plyn. Odhad úspory vychází z porovnání s průměrem cen nejvyužívanějších produktů dominantních dodavatelů na trhu. Výsledná úspora může být samozřejmě v konkrétních případech odlišná, záleží na stávajícím dodavateli, tarifu a spotřebě každého odběrného místa. Ne všechny domácnosti také využívají plyn.

Co bude následovat? 

Nyní zahajujeme fázi výpočtů, jejímž cílem je zaslat každému spotřebiteli, který se přihlásil do hromadné změny dodavatele Chci výhodnější energie, individuální nabídku s výpočtem možné úspory právě pro jeho domácnost. Nabídky budeme rozesílat ve druhé polovině března 2016.

Můžu se ještě dodatečně zaregistrovat? 

Registrace uživatelů do hromadné změny dodavatelů oficiálně skončila ke dni aukce. Nyní je možné ucházet se o místa, která se uvolní po spotřebitelích, již se rozhodnou nevyužít naší nabídky. Stačí vyplnit registrační formulář na stránce www.ChciVyhodnejsiEnergie.cz a počkat do první poloviny dubna na zprávu, zda má vítězný dodavatel ještě kapacitu vás přijmout. Registrace je nadále zdarma a nezavazuje vás k přechodu k novému dodavateli.

Jsem zaregistrovaný/-á a stávající dodavatel mi zaslal výhodnou nabídku

Někteří dodavatelé reagují na potenciální odliv zákazníků k jinému dodavateli tím, že oslovují spotřebitele s (obvykle časově omezenými) nabídkami, které jsou výhodnější než spotřebitelův stávající tarif. V první řadě musíme poznamenat, že dTest jako spotřebitelská organizace vítá každé snižování cen za energie na trhu, ke kterému dojde v reakci na námi pořádanou hromadnou změnu dodavatelů. Zároveň však upozorňujeme spotřebitele, aby před kývnutím na nabídku od stávajícího dodavatele důkladně prostudovali všechny podmínky nového tarifu a ujistili se, že jsou pro ně opravdu výhodné. U smluv uzavřených s vítězným dodavatelem naší aukce garantujeme zaregistrovaným spotřebitelům vstřícné podmínky, především stejnou cenu po celou dobu trvání smlouvy, žádné poplatky spojené s ukončením smlouvy a žádné automatické prodlužování smlouvy na dobu určitou.

Mám dotaz...

Odpovědi na nejčastější dotazy k hromadné změně dodavatelů najdete zde. Každý všední den od 9 do 17 hodin jsme vám také k dispozici na kontaktní lince 272 272 271.


Přihlásit