Podvádění v masných výrobcích

Obsah srpnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 8/2022 Obsah srpnového dTestu

Vydáno: 17.8.2017   

Výsledky našeho dalšího testu uzenin nás opět znepokojily. Znovu jsme narazili na problémy s dodržením deklarovaného složení i se splněním předepsaných požadavků na jakost. 

Obojí je v zásadě klamáním zákazníků, proto u nás takto problematické výrobky v zásadě propadají a producenty vyzýváme k nápravě. Naše databáze ukazuje, že uzeniny jsou z pohledu klamání zákazníků zřejmě nejrizikovější. Ohlédli jsme se proto za testy masných výrobků z uplynulých třech let a shrnuli odhalené nekalosti.

Od začátku roku 2015 dosud jsme publikovali celkem šest testů masných výrobků, kterými prošlo v součtu 88 vzorků. V únoru 2015 jsme nechali prověřit kvalitu loveckých salámů, v srpnu téhož roku pak grilovacích klobás. V roce 2016 jsme se nejdříve v červnu věnovali dvěma druhům vepřových konzerv a v září následoval test šunkových salámů. V letošním roce jsme přinesli rovněž dva testy uzenin, a sice únorovou kontrolu párků bez strojně odděleného masa a srpnové vydání odhalilo výsledky z testování salámu herkules.

Co mají všechny zmíněné testy společného? Vynikají vysokým počtem nedostatečně hodnocených výrobků. Zatímco při testech všech ostatních druhů potravin, vyjma masných výrobků, podíl propadlíků činil 2,2 %, ve zmíněných pěti testech uzenin, to bylo 20 %. Prozatímní „rekord“ drží loňský test šunkových salámů, ze kterého se se zlou potázalo 40 % testovaných vzorků.

Kdo nás šidí?

Celkem ve všech šesti uvedených testech pohořelo 21 výrobků, všechny můžete najít v tabulce. Důvody pro udělování nedostatečných známek byly ve všech případech stejné – nedodržení deklarovaných hodnot, tedy klamání zákazníků nepravdivými údaji na obalech, a nesplnění požadavků platné legislativy.

Z různých stran se často ozývá argument o nízké kvalitě potravin z dovozu. Pohled na výběr propadlých masných výrobků nás však nutí zamést si před vlastním prahem. Z 21 potížistů pocházeli ze zahraničí jen tři. Pod zbylými 18 byly podepsány české podniky. Nekvalita není problémem jen několika vybraných firem. Za výrobky stálo celkem 12 významných zpracovatelů masa a nedá se říct, že by některý z nich výrazně dominoval.

Masa pomálu

Ke stanovení obsahu masa jsme ve všech testech použili stejnou nepřímou metodu, kdy se ze změřených chemických parametrů, například obsahu bílkovin, tuku, kolagenu nebo popela, spočítá, kolik výrobek obsahuje „teoretického“ masa.

Právě z toho mohou vznikat komplikace. Pokud by producent používal maso kolísavé kvality, může se stát, že nedodrží deklaraci, i když použije obvyklé množství suroviny, která je však tučnější než obvykle.

Nedodržení obsahu masa není bohužel nijak neobvyklým jevem, setkali jsme se s ním téměř ve všech našich testech. Při pohledu do tabulky zjistíte, že stojí za špatným hodnocením rovné poloviny uvedených výrobků. Největší rozdíl mezi slibovaným a skutečným masným podílem jsme zjistili u Tesco Herkulesu, kterému chybělo 20 % masa. Zajímavé pro nás bylo zjištění, že celkem často výrobci nedodrželi deklaraci zhruba o 16 %. Nešťastná šestnáctka spojovala lovecké salámy Krahulík, Masokombinát Polička, šunkový salám značky Tesco a Pork Luncheon Meat Guding.

Problematické masné výrobky

 • Krahulík Lovecký

  cena 71,90 Kč

  hmotnost balení 450 g

  cena za 1 kg 159,80 Kč

  celkové hodnocení nedostatečně 18 %

  dodržení deklarovaného obsahu masa [++]

  čisté svalové bílkoviny [--]

  přítomnost nedeklarovaného separátu [n]

  přítomnost nedeklarovaných cizích bílkovin [n]

  obsah tuku dostatečně 20 %

  senzorické hodnocení uspokojivě 63 %

  vzhled [+]

  konzistence [0]

  chuť [0]

  vůně [0]

  informace

  obsah masa deklarovaný / změřený (g/100 g) 135 / 119

  změřený obsah čistých svalových bílkovin (g/100 g) 12,9

  obsah tuku deklarovaný / změřený (g/100 g) 50 / 50

  změřený obsah soli (g/100 g) 2,9

  výrobce/prodejce Krahulík – Masozávod Krahulčí a.s., Studená

  země původu Česká republika

  datum spotřeby/minimální trvanlivosti 10/2/2015

  datum publikace 2/2015

 • Makro/Aro Lovecký salám

  cena 61,50 Kč

  hmotnost balení 460 g

  cena za 1 kg 133,70 Kč

  celkové hodnocení nedostatečně 18 %

  dodržení deklarovaného obsahu masa [--]

  čisté svalové bílkoviny [--]

  přítomnost nedeklarovaného separátu [n]

  přítomnost nedeklarovaných cizích bílkovin [n]

  obsah tuku velmi dobře 88 %

  senzorické hodnocení uspokojivě 69 %

  vzhled [+]

  konzistence [0]

  chuť [0]

  vůně [+]

  informace

  obsah masa deklarovaný / změřený (g/100 g) 106 / 123

  změřený obsah čistých svalových bílkovin (g/100 g) 13,2

  obsah tuku deklarovaný / změřený (g/100 g) 50 / 33

  změřený obsah soli (g/100 g) 2,7

  výrobce/prodejce Pejskar a spol., spol. s.r.o., Police nad Metují

  země původu Česká republika

  datum spotřeby/minimální trvanlivosti 24/2/2015

  datum publikace 2/2015

 • Masokombinát Polička Lovecký salám

  cena 45,90 Kč

  hmotnost balení 220 g

  cena za 1 kg 208,60 Kč

  celkové hodnocení nedostatečně 17 %

  dodržení deklarovaného obsahu masa [++]

  čisté svalové bílkoviny [--]

  přítomnost nedeklarovaného separátu [n]

  přítomnost nedeklarovaných cizích bílkovin [n]

  obsah tuku nedostatečně 18 %

  senzorické hodnocení uspokojivě 42 %

  vzhled [0]

  konzistence [-]

  chuť [-]

  vůně [0]

  informace

  obsah masa deklarovaný / změřený (g/100 g) 143 / 127

  změřený obsah čistých svalových bílkovin (g/100 g) 12,5

  obsah tuku deklarovaný / změřený (g/100 g) 50 / 52

  změřený obsah soli (g/100 g) 3,8

  výrobce/prodejce Masokombinát Polička a.s., Polička

  země původu Česká republika

  datum spotřeby/minimální trvanlivosti 3/2/2015

  datum publikace 2/2015

 • Řeznictví Globus Klobása k opékání

  cena 29 Kč

  hmotnost balení 367 g

  cena za 1 kg 79,00 Kč

  celkové hodnocení dostatečně 19 %

  dodržení deklarovaného obsahu masa [--]

  čisté svalové bílkoviny [+]

  přítomnost nedeklarovaného separátu [n]

  přítomnost nedeklarovaných cizích bílkovin [n]

  obsah tuku dobře 70 %

  senzorické hodnocení uspokojivě 68 %

  vzhled [+]

  konzistence [+]

  chuť [-]

  vůně ×

  informace

  obsah masa deklarovaný / změřený (g/100 g) 88 / 76,77

  změřený obsah čistých svalových bílkovin (g/100 g) ×

  obsah tuku deklarovaný / změřený (g/100 g) 25 / 20,5

  změřený obsah soli (g/100 g) ×

  výrobce/prodejce Globus ČR, ks.s, Praha; hypermarket Černý Most

  země původu Česká republika

  datum spotřeby/minimální trvanlivosti 4/6/2015

  datum publikace 8/2015

 • Kaufland/K-Classic Grilovací klobása

  cena 56,90 Kč

  hmotnost balení 540 g

  cena za 1 kg 105,40 Kč

  celkové hodnocení dostatečně 17 %

  dodržení deklarovaného obsahu masa [--]

  čisté svalové bílkoviny [0]

  přítomnost nedeklarovaného separátu [n]

  přítomnost nedeklarovaných cizích bílkovin [n]

  obsah tuku dobře 70 %

  senzorické hodnocení uspokojivě 40 %

  vzhled [+]

  konzistence [-]

  chuť [-]

  vůně ×

  informace

  obsah masa deklarovaný / změřený (g/100 g) 90 / 76,94

  změřený obsah čistých svalových bílkovin (g/100 g) ×

  obsah tuku deklarovaný / změřený (g/100 g) 29 / 24,4

  změřený obsah soli (g/100 g) ×

  výrobce/prodejce Kaufland Česká republika v.o.s.

  země původu Německo

  datum spotřeby/minimální trvanlivosti 7/7/2015

  datum publikace 8/2015

 • Ponnath řezničtí mistři Bavorská grilovací klobáska

  cena 47,90 Kč

  hmotnost balení 200 g

  cena za 1 kg 239,50 Kč

  celkové hodnocení dostatečně 13 %

  dodržení deklarovaného obsahu masa [--]

  čisté svalové bílkoviny [0]

  přítomnost nedeklarovaného separátu [n]

  přítomnost nedeklarovaných cizích bílkovin [n]

  obsah tuku dobře 70 %

  senzorické hodnocení uspokojivě 64 %

  vzhled [++]

  konzistence [+]

  chuť [-]

  vůně ×

  informace

  obsah masa deklarovaný / změřený (g/100 g) 95 / 79,15

  změřený obsah čistých svalových bílkovin (g/100 g) ×

  obsah tuku deklarovaný / změřený (g/100 g) 35 / 33,5

  změřený obsah soli (g/100 g) ×

  výrobce/prodejce Ponnath Řezničtí mistři, s.r.o., Sušice

  země původu Česká republika

  datum spotřeby/minimální trvanlivosti 10/6/2015

  datum publikace 8/2015

 • Hamé/Ha Ming Vepřové maso ve vlastní šťávě

  cena 45,90 Kč

  hmotnost balení 397 g

  cena za 1 kg 115,60 Kč

  celkové hodnocení nedostatečně 10 %

  dodržení deklarovaného obsahu masa [+]

  čisté svalové bílkoviny ×

  přítomnost nedeklarovaného separátu [a]

  přítomnost nedeklarovaných cizích bílkovin [n]

  obsah tuku dobře 64 %

  senzorické hodnocení uspokojivě 52 %

  vzhled [0]

  konzistence [0]

  chuť [+]

  vůně ×

  informace

  obsah masa deklarovaný / změřený (g/100 g) 70 / 78,6

  změřený obsah čistých svalových bílkovin (g/100 g) ×

  obsah tuku deklarovaný / změřený (g/100 g) 35 / 29,1

  změřený obsah soli (g/100 g) 1,30

  výrobce/prodejce Hamé s.r.o., Babice

  země původu Česká republika

  datum spotřeby/minimální trvanlivosti 23/9/2019

  datum publikace 6/2016

 • Guding Pork luncheon meat

  cena 33,90 Kč

  hmotnost balení 260 g

  cena za 1 kg 130,40 Kč

  celkové hodnocení nedostatečně 10 %

  dodržení deklarovaného obsahu masa [+]

  čisté svalové bílkoviny ×

  přítomnost nedeklarovaného separátu [a]

  přítomnost nedeklarovaných cizích bílkovin [n]

  obsah tuku dobře 65 %

  senzorické hodnocení uspokojivě 50 %

  vzhled [++]

  konzistence [0]

  chuť [-]

  vůně ×

  informace

  obsah masa deklarovaný / změřený (g/100 g) 70 / 53,7

  změřený obsah čistých svalových bílkovin (g/100 g) ×

  obsah tuku deklarovaný / změřený (g/100 g) 25 / 24

  změřený obsah soli (g/100 g) 1,71

  výrobce/prodejce Shanghai MaLing a.s., Hrobčice

  země původu Česká republika

  datum spotřeby/minimální trvanlivosti 4/4/2017

  datum publikace 6/2016

 • Albert Quality Šunkový salám

  cena 16,90 Kč

  hmotnost balení 100 g

  cena za 1 kg 169 Kč

  celkové hodnocení nedostatečně 10 %

  dodržení deklarovaného obsahu masa [-]

  čisté svalové bílkoviny ×

  přítomnost nedeklarovaného separátu [n]

  přítomnost nedeklarovaných cizích bílkovin [a]

  obsah tuku velmi dobře 81 %

  senzorické hodnocení velmi dobře 88 %

  vzhled [++]

  konzistence [--]

  chuť [++]

  vůně [++]

  informace

  obsah masa deklarovaný / změřený (g/100 g) 80 / 76,2

  změřený obsah čistých svalových bílkovin (g/100 g) ×

  obsah tuku deklarovaný / změřený (g/100 g) 15 / 4,7

  změřený obsah soli (g/100 g) 1,5

  výrobce/prodejce Le&Co - ing. Jiří Lenc s.r.o., Jirny

  země původu Česká republika

  datum spotřeby/minimální trvanlivosti 14/6/2016

  datum publikace 9/2016

 • Kaufland/K-Classic Šunkový salám

  cena 18,90 Kč

  hmotnost balení 125 g

  cena za 1 kg 151,20 Kč

  celkové hodnocení nedostatečně 10 %

  dodržení deklarovaného obsahu masa [--]

  čisté svalové bílkoviny ×

  přítomnost nedeklarovaného separátu [n]

  přítomnost nedeklarovaných cizích bílkovin [n]

  obsah tuku dobře 72 %

  senzorické hodnocení dobře 74 %

  vzhled [++]

  konzistence [0]

  chuť [0]

  vůně [+]

  informace

  obsah masa deklarovaný / změřený (g/100 g) 90 / 75,9

  změřený obsah čistých svalových bílkovin (g/100 g) ×

  obsah tuku deklarovaný / změřený (g/100 g) 15 / 10

  změřený obsah soli (g/100 g) 1,6

  výrobce/prodejce Kaufland Fleischwaren Heilbronn GmbH & Co KG, Německo

  země původu Německo

  datum spotřeby/minimální trvanlivosti 19/6/2016

  datum publikace 9/2016

 • Lidl/Pikok Šunkový salám

  cena 14,90 Kč

  hmotnost balení 100 g

  cena za 1 kg 149 Kč

  celkové hodnocení nedostatečně 10 %

  dodržení deklarovaného obsahu masa [++]

  čisté svalové bílkoviny ×

  přítomnost nedeklarovaného separátu [n]

  přítomnost nedeklarovaných cizích bílkovin [a]

  obsah tuku velmi dobře 81 %

  senzorické hodnocení dobře 77 %

  vzhled [++]

  konzistence [-]

  chuť [+]

  vůně [++]

  informace

  obsah masa deklarovaný / změřený (g/100 g) 80 / 83,2

  změřený obsah čistých svalových bílkovin (g/100 g) ×

  obsah tuku deklarovaný / změřený (g/100 g) 15 / 4,8

  změřený obsah soli (g/100 g) 0,8

  výrobce/prodejce Le&Co - ing. Jiří Lenc s.r.o., Jirny

  země původu Česká republika

  datum spotřeby/minimální trvanlivosti 14/6/2016

  datum publikace 9/2016

 • Tesco Šunkový salám

  cena 18,90 Kč

  hmotnost balení 100 g

  cena za 1 kg 189 Kč

  celkové hodnocení nedostatečně 10 %

  dodržení deklarovaného obsahu masa [--]

  čisté svalové bílkoviny ×

  přítomnost nedeklarovaného separátu [n]

  přítomnost nedeklarovaných cizích bílkovin [n]

  obsah tuku velmi dobře 81 %

  senzorické hodnocení uspokojivě 58 %

  vzhled [+]

  konzistence [0]

  chuť [0]

  vůně [++]

  informace

  obsah masa deklarovaný / změřený (g/100 g) 80 / 72,3

  změřený obsah čistých svalových bílkovin (g/100 g) ×

  obsah tuku deklarovaný / změřený (g/100 g) 15 / 4,6

  změřený obsah soli (g/100 g) 1,7

  výrobce/prodejce Le&Co - ing. Jiří Lenc s.r.o., Jirny

  země původu Česká republika

  datum spotřeby/minimální trvanlivosti 12/6/2016

  datum publikace 9/2016

 • Tesco Value Šunkový salám

  cena 13,90 Kč

  hmotnost balení 100 g

  cena za 1 kg 139 Kč

  celkové hodnocení nedostatečně 10 %

  dodržení deklarovaného obsahu masa [--]

  čisté svalové bílkoviny ×

  přítomnost nedeklarovaného separátu [n]

  přítomnost nedeklarovaných cizích bílkovin [n]

  obsah tuku dobře 76 %

  senzorické hodnocení uspokojivě 47 %

  vzhled [+]

  konzistence [+]

  chuť [-]

  vůně [0]

  informace

  obsah masa deklarovaný / změřený (g/100 g) 70 / 54

  změřený obsah čistých svalových bílkovin (g/100 g) ×

  obsah tuku deklarovaný / změřený (g/100 g) 13 / 7,3

  změřený obsah soli (g/100 g) 1,7

  výrobce/prodejce Kostelecké uzeniny a.s., Kostelec

  země původu Česká republika

  datum spotřeby/minimální trvanlivosti 19/6/2016

  datum publikace 9/2016

 • Zeman Zauzený šunkový salám

  cena 14,90 Kč

  hmotnost balení 100 g

  cena za 1 kg 149 Kč

  celkové hodnocení nedostatečně 10 %

  dodržení deklarovaného obsahu masa [--]

  čisté svalové bílkoviny ×

  přítomnost nedeklarovaného separátu [n]

  přítomnost nedeklarovaných cizích bílkovin [n]

  obsah tuku dobře 78 %

  senzorické hodnocení dostatečně 38 %

  vzhled [0]

  konzistence [+]

  chuť [-]

  vůně [0]

  informace

  obsah masa deklarovaný / změřený (g/100 g) 60 / 44,7

  změřený obsah čistých svalových bílkovin (g/100 g) ×

  obsah tuku deklarovaný / změřený (g/100 g) 20 / 6,1

  změřený obsah soli (g/100 g) 1,3

  výrobce/prodejce Zeman maso-uzeniny a.s., Praha

  země původu Česká republika

  datum spotřeby/minimální trvanlivosti 14/6/2016

  datum publikace 9/2016

 • Kostelecké uzeniny Frankfurtské párky

  cena 49,90 Kč

  hmotnost balení 300 g

  cena za 1 kg 166,30 Kč

  celkové hodnocení nedostatečně 10 %

  dodržení deklarovaného obsahu masa [++]

  čisté svalové bílkoviny ×

  přítomnost nedeklarovaného separátu [a]

  přítomnost nedeklarovaných cizích bílkovin [n]

  obsah tuku dobře 67 %

  senzorické hodnocení uspokojivě 54 %

  vzhled [+]

  konzistence [0]

  chuť [0]

  vůně ×

  informace

  obsah masa deklarovaný / změřený (g/100 g) 75 / 93

  změřený obsah čistých svalových bílkovin (g/100 g) ×

  obsah tuku deklarovaný / změřený (g/100 g) 28 / 25,4

  změřený obsah soli (g/100 g) ×

  výrobce/prodejce Kostelecké uzeniny a.s., Most

  země původu Česká republika

  datum spotřeby/minimální trvanlivosti 15/11/2016

  datum publikace 2/2017

 • Schneider Vepřové párky

  cena 33,90 Kč

  hmotnost balení 300 g

  cena za 1 kg 113 Kč

  celkové hodnocení nedostatečně 0 %

  dodržení deklarovaného obsahu masa [++]

  čisté svalové bílkoviny ×

  přítomnost nedeklarovaného separátu [a]

  přítomnost nedeklarovaných cizích bílkovin [n]

  obsah tuku dobře 69 %

  senzorické hodnocení dostatečně 38 %

  vzhled [+]

  konzistence [-]

  chuť [-]

  vůně ×

  informace

  obsah masa deklarovaný / změřený (g/100 g) 85 / 98,4

  změřený obsah čistých svalových bílkovin (g/100 g) ×

  obsah tuku deklarovaný / změřený (g/100 g) 25 / 22,6

  změřený obsah soli (g/100 g) ×

  výrobce/prodejce Masokombinát Plzeň s.r.o., Plzeň

  země původu Česká republika

  datum spotřeby/minimální trvanlivosti 22/11/2016

  datum publikace 2/2017

 • Kmotr Herkules

  cena 139,90 Kč

  hmotnost balení 1000 g

  cena za 1 kg 139,90 Kč

  celkové hodnocení nedostatečně 16 %

  dodržení deklarovaného obsahu masa [0]

  čisté svalové bílkoviny [--]

  přítomnost nedeklarovaného separátu [n]

  přítomnost nedeklarovaných cizích bílkovin [n]

  obsah tuku dobře 61 %

  senzorické hodnocení uspokojivě 50 %

  vzhled [0]

  konzistence [0]

  chuť [0]

  vůně [0]

  informace

  obsah masa deklarovaný / změřený (g/100 g) 119 / 123,2

  změřený obsah čistých svalových bílkovin (g/100 g) 12,7

  obsah tuku deklarovaný / změřený (g/100 g) 48 / 44,4

  změřený obsah soli (g/100 g) 2,8

  výrobce/prodejce Kmotr - Masna Kroměříž a.s., Kroměříž

  země původu Česká republika

  datum spotřeby/minimální trvanlivosti 13/6/2017

  datum publikace 8/2017

 • Globus/korrekt Herkules

  cena 19,90 Kč

  hmotnost balení 100 g

  cena za 1 kg 199 Kč

  celkové hodnocení nedostatečně 15 %

  dodržení deklarovaného obsahu masa [--]

  čisté svalové bílkoviny [--]

  přítomnost nedeklarovaného separátu [n]

  přítomnost nedeklarovaných cizích bílkovin [n]

  obsah tuku dobře 70 %

  senzorické hodnocení uspokojivě 56 %

  vzhled [+]

  konzistence [++]

  chuť [0]

  vůně [+]

  informace

  obsah masa deklarovaný / změřený (g/100 g) 134 / 120,1

  změřený obsah čistých svalových bílkovin (g/100 g) 12,5

  obsah tuku deklarovaný / změřený (g/100 g) 44 / 39,7

  změřený obsah soli (g/100 g) 2,3

  výrobce/prodejce Kmotr - Masna Kroměříž a.s., Kroměříž

  země původu Česká republika

  datum spotřeby/minimální trvanlivosti 5/7/2017

  datum publikace 8/2017

 • Kaufland/K-Classic Herkules krájený

  cena 21,90 Kč

  hmotnost balení 100 g

  cena za 1 kg 219 Kč

  celkové hodnocení nedostatečně 15 %

  dodržení deklarovaného obsahu masa [--]

  čisté svalové bílkoviny [0]

  přítomnost nedeklarovaného separátu [n]

  přítomnost nedeklarovaných cizích bílkovin [n]

  obsah tuku dobře 65 %

  senzorické hodnocení dostatečně 39 %

  vzhled [0]

  konzistence [+]

  chuť [-]

  vůně [+]

  informace

  obsah masa deklarovaný / změřený (g/100 g) 134 / 119,4

  změřený obsah čistých svalových bílkovin (g/100 g) 14,2

  obsah tuku deklarovaný / změřený (g/100 g) 39 / 42,2

  změřený obsah soli (g/100 g) 3,4

  výrobce/prodejce Krahulík - Masozávod Krahulčí, a.s., Telč,
  závod Krahulčí

  země původu Česká republika

  datum spotřeby/minimální trvanlivosti 18/6/2017

  datum publikace 8/2017

 • Schneider Herkules

  cena 21,90 Kč

  hmotnost balení 90 g

  cena za 1 kg 243,30 Kč

  celkové hodnocení nedostatečně 12 %

  dodržení deklarovaného obsahu masa [0]

  čisté svalové bílkoviny [--]

  přítomnost nedeklarovaného separátu [n]

  přítomnost nedeklarovaných cizích bílkovin [n]

  obsah tuku dobře 60 %

  senzorické hodnocení dobře 65 %

  vzhled [++]

  konzistence [++]

  chuť [0]

  vůně [++]

  informace

  obsah masa deklarovaný / změřený (g/100 g) 126 / 121,2

  změřený obsah čistých svalových bílkovin (g/100 g) 12

  obsah tuku deklarovaný / změřený (g/100 g) 44,9 / 44,7

  změřený obsah soli (g/100 g) 3

  výrobce/prodejce Mecom Group s.r.o., Slovensko

  země původu Slovensko

  datum spotřeby/minimální trvanlivosti 30/6/2017

  datum publikace 8/2017

 • Tesco Herkules

  cena 21,90 Kč

  hmotnost balení 100 g

  cena za 1 kg 219 Kč

  celkové hodnocení nedostatečně 1 %

  dodržení deklarovaného obsahu masa [--]

  čisté svalové bílkoviny [--]

  přítomnost nedeklarovaného separátu [n]

  přítomnost nedeklarovaných cizích bílkovin [n]

  obsah tuku dobře 70 %

  senzorické hodnocení dobře 74 %

  vzhled [++]

  konzistence [++]

  chuť [+]

  vůně [++]

  informace

  obsah masa deklarovaný / změřený (g/100 g) 134 / 113,2

  změřený obsah čistých svalových bílkovin (g/100 g) 11,9

  obsah tuku deklarovaný / změřený (g/100 g) 43,7 / 39,6

  změřený obsah soli (g/100 g) 3,3

  výrobce/prodejce Krahulík - Masozávod Krahulčí, a.s., Telč,
  závod Krahulčí

  země původu Česká republika

  datum spotřeby/minimální trvanlivosti 24/6/2017

  datum publikace 8/2017

Uvedené ceny byly platné v době provedení testů.
U výrobků, kde není uvedena hodnota či známka se daný parametr neměřil a nehodnotil.

Jakost ne vždy zaručena

Ve všech testech jsme kromě množství masa ověřovali i jeho kvalitu. Konkrétně nás zajímalo, zda výrobek neobsahuje strojně oddělené maso či nedeklarované bílkoviny cizího původu – sójovou a drůbeží. Ve speciálních případech kontrolujeme i množství čisté svalové bílkoviny.

Separát, neboli strojně oddělené maso, je produkt vzniklý zpracováním masa zbylého na kostrách. Z chemického hlediska je to vlastně maso, liší se od něj strukturou, ve které kvůli separačnímu procesu chybí masová vlákna.

Ze zdravotního hlediska bychom vůči separátu velké připomínky neměli, jde však o surovinu levnější, než běžné maso. Pro vybrané typy výrobků, například lovecký salám, herkules, šunkový salám, pork luncheon meat, vepřové maso ve vlastní šťávě či vídeňské párky, je však použití separátu zakázáno vyhláškou. U zbylých ho použít lze, musí však být uvedeno samostatně ve složení a legislativa jej zakazuje započítávat do celkového obsahu masa.

Vzhledem k tomu, že se separát chemicky tváří jako maso, jej laboratoře detekují podle úlomků kostí a vysokého obsahu vápníku, což jsou hlavní stopy po strojním oddělení oddělení od kostry.

S prokázanou přítomností nepřiznaného strojně odděleného masa měly v uplynulých letech problémy dvě vepřové konzervy (Ha Ming Vepřové maso ve vlastní šťávě, Guding Pork Luncheon Meat) a dva druhy párků (Frankfurtské párky z Kosteleckých uzenin a Vepřové párky značky Schneider).

Prokázaná přítomnost nepřiznaných cizích bílkovin potrápila zejména šunkové salámy. Ve dvou z nich laboratoř objevila drůbeží protein. Problém z našeho hlediska spočíval v tom, že spotřebitel nebyl na jeho přítomnost etiketou upozorněn, byť to pravidla označování nařizují.

S bílkovinami souvisí i poslední větší skupina problémů – nedodržení minimálního obsahu čistých svalových bílkovin. Tímto parametrem se rozumí množství samotných svalových proteinů bez započítání bílkovin původem ze šlach a vazivové tkáně. Platí, že čím je svalových bílkovin obsah vyšší, tím kvalitnější maso výrobek obsahuje. Limity pro jejich obsah stanovuje vyhláška pro některé typy výrobků, především pro trvanlivé salámy. V našich testech se to týkalo loveckých salámů a salámů herkules a obě zmíněné skupiny měly se svalovými bílkovinami problémy.

Tuk v pořádku

O kvalitě masných výrobků vypovídá i obsah tuku. Tučnější maso je levnější než libové a jeho použitím by se tak dalo ušetřit na výrobě. Není proto divu, že obsah tuku vyhláška rovněž limituje. Zas je třeba připomenout, že jen u těch výrobků, jejichž názvy jsou v předpisu uvedeny.

S výjimkou párků a grilovacích klobás byl obsah tuku omezen u všech kategorií testovaných uzenin. Dobrou zprávou je, že jsme v tomto ohledu narazili pouze na jeden problém a to u Loveckého salámu z Masokombinátu Polička. Od března 2015 se nám zatím příliš sádelnatý kousek ulovit nepodařilo.

Pro zajímavost jsme do tabulky zařadili i výsledky senzorického hodnocení. Na první pohled je patrné, že až na pár výjimek žádný z problémových masných výrobků neoslnil. Nejčastěji si odnášely uspokojivé známky. V našem případě se tak ukázalo, že šizené výrobky škodí vaší kapse a ani si na nich nepochutnáte.


Přihlásit