Senát schválil prospotřebitelskou novelu zákona o elektronických komunikacích

Obsah únorového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 2/2023 Obsah únorového dTestu

Vydáno: 19.7.2017   

Dlouho diskutovaná novela zákona o elektronických komunikacích byla dnes schválena Senátem. Pro se vyslovilo 50 ze 67 přítomných senátorů a senátorek. Zákon výrazně posiluje postavení českých spotřebitelů na telekomunikačním trhu i pravomoci Českého telekomunikačního úřadu při ukládání pokut operátorům.

Zapojte se i vy do naší kampaně Za férové operátory. Již více než 2900 spotřebitelů vyjádřilo nesouhlas s praktikami telefonních operátorů. Přihlaste se i vy a vyjádřete svoji podporu na sociálních médiích pomocí hashtagu #ZaFeroveOperatory.

Novela spotřebitelům nově umožní odstoupit od smlouvy bez sankce při jakékoliv změně obchodních podmínek. Současná úprava, prosazená operátory na podzim roku 2014, takové odstoupení umožňuje pouze v situacích, kdy jde o podstatnou změnu zhoršující postavení spotřebitele. O tom, zda konkrétní změna splňuje tato kritéria, však rozhoduje sám operátor, který změnu inicioval. Operátoři přijdou také o možnost automatického prodlužování smluv na dobu určitou. Nově k tomu budou potřebovat vždy souhlas zákazníka.

Novela dále významně zkracuje přenos telefonního čísla k jinému operátorovi na dobu 10 dnů, která začne běžet od okamžiku, kdy zákazník vypoví smlouvu a podá u něj žádost o přenesení telefonního čísla. Od rychlejšího přesunu zákazníků mezi operátory se očekává posílení tržní konkurence i zlepšení nabídky služeb s cílem udržení stávajících zákazníků.

Mění se i výše pokut, které může Český telekomunikační úřad operátorům udělit při porušení zákonných povinností, a to až do výše 5 %, resp. 10 % z čistého obratu operátora za poslední ukončené účetní období.

Věříme, že novela, která nyní míří k podpisu prezidentem, podpoří konkurenci na trhu a povede ke zkvalitnění poskytovaných služeb.
 


Přihlásit