Výhra českých spotřebitelů - novela zákona o elektronických komunikacích

Obsah záříjového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 9/2023 Obsah záříjového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 10.10.2017   

Již několik let bojujeme za férové podmínky pro spotřebitele na českém telekomunikačním trhu. Naše snahy v této oblasti nedávno vyústily v jednu z nejzásadnějších prospotřebitelských změn telekomunikační legislativy posledních let. Dlouho diskutovaná novela zákona o elektronických komunikacích prošla zdárně celým legislativním procesem včetně podpisu prezidenta republiky. První změny můžeme na telekomunikačním trhu pozorovat již pár týdnů.

Chcete-li zjistit, co vše se muselo odehrát, aby k této prospotřebitelské změně vůbec došlo, navštivte stránky naší kampaně Za férové operátory.

Do přípravy a zpracování novely jsme se intenzivně zapojovali od samého počátku. O nutnosti změny, která by navrátila rozložení sil na telekomunikačním trhu alespoň do podoby před rokem 2014, kdy parlament na základě operátorské lobby výrazně zhoršil postavení spotřebitelů, jsme postupně informovali jak předsedu vlády a ministra průmyslu a obchodu, tak i legislativní radu vlády a následně také obě komory parlamentu. Nebylo to jednoduché, protože spotřebitelské organizace často nejsou k vyjednávacímu stolu vůbec přizvány, ale nakonec se podařilo tuto novelu prosadit a řádně provést legislativním procesem až do samého konce.

Od novely si slibujeme především rozvoj konkurenčního prostředí na českém telekomunikačním trhu a výrazné posílení postavení spotřebitelů. Ti již nejsou tolik vázáni k setrvání u svého stávajícího operátora a v případě nespokojenosti tak mohou snáze přejít k jinému poskytovateli telekomunikačních služeb. Zákon totiž nově spotřebitelům umožňuje odstoupit od smlouvy s operátorem bez sankce při jakékoliv změně obchodních podmínek. Minulá úprava toto odstoupení umožňovala pouze v situacích, kdy šlo o podstatnou změnu zhoršující postavení spotřebitele. O tom, zda konkrétní změna splňuje tato kritéria, však rozhodoval sám operátor, který změnu inicioval.

Operátoři od počátku září přišli o možnost automatického prodlužování smluv na dobu určitou. Nyní totiž vždy potřebují souhlas zákazníka. Zákon také nově upravuje délku výpovědní doby smlouvy, která nesmí překročit 30 dnů, přičemž den podání výpovědi se do této doby nezapočítává. V neposlední řadě pak došlo i ke změně výše pokut, které může Český telekomunikační úřad operátorům udělit při porušení zákonných povinností, a to až do výše 5 %, respektive 10 % z čistého obratu operátora za poslední ukončené účetní období.

Spotřebitelský problém? Volejte poradnu dTestu na telefonním čísle 299 149 009. Naši poradci jsou připraveni vám pomoci každý všední den od 9 do 17 hodin.

Zákon již byl vyhlášen ve sbírce zákonů. I přes to, že zákon operátorům poskytuje lhůtu šest měsíců pro implementaci výše uvedených změn do smluvních podmínek, podle výkladu Českého telekomunikačního úřadu jsou výše uvedené změny přímo účinné již od 2. září 2017 vůči všem stávajícím i novým zákazníkům, a to bez ohledu na to, kdy operátoři své smluvní podmínky upraví.

Přesto, že nás toto dílčí vítězství velmi těší, i nadále spatřujeme na českém telekomunikačním trhu mnoho znepokojivých faktorů, proti kterým se snažíme aktivně bojovat. V nedávné době jsme podali podnět Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Evropské komisi k prošetření shodné cenové hladiny všech tří velkých českých operátorů. O našich krocích jsme informovali i Český telekomunikační úřad, sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací BEREC nebo evropskou komisařku pro ochranu spotřebitele Věru Jourovou.

 

Podívejte se, co vše se muselo v letošním roce stát, aby byla novela zákona přijata:

16. února 2017 Ministerstvo průmyslu a obchodu na podnět předsedy vlády připravilo novelu zákona o elektronických komunikacích, do které zapracovalo naše návrhy.
8. března 2017 Vláda ČR schválila novelu zákona a pověřila ministra průmyslu a obchodu, aby novelu odůvodnil v parlamentu.
22. března 2017 Náš zástupce se účastnil jednání Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, který projednával novelu zákona. Na rozdíl od zástupců operátorů nedostal prostor k vystoupení.
22. března 2017 Obrátili jsme se na zpravodaje sněmovního tisku, abychom mu vysvětlili všechny důvody, proč je novela zákona potřebná, a jak vylepší postavení českých spotřebitelů.
19. dubna 2017 Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR doporučil poslancům a poslankyním, aby novelu zákona schválili.
24. května 2017 Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila novelu zákona včetně námi prosazovaných ustanovení.
12. července 2017 Ústavně-právní výbor Senátu Parlamentu ČR doporučil senátorům a senátorkám, aby novelu zákona vrátili poslanecké sněmovně.
18. července 2017 Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR doporučil senátorům a senátorkám, aby novelu zákona schválili.
19. července 2017 Senát Parlamentu ČR schválil novelu zákona ve znění postoupeném poslaneckou sněmovnou.
31. července 2017 Prezident republiky podepsal novelu zákona o elektronických komunikacích.

Přihlásit