Časté otázky: myčky nádobí

Obsah záříjového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 9/2023 Obsah záříjového dTestu

Sdílejte

Publikováno v časopise 9/2016

Často se nás ptáte, proč u spotřebičů netestujeme také jejich spolehlivost a životnost. Odpověď je jednoduchá – takové testy by trvaly tak dlouho, že v době, kdy bychom jejich výsledky mohli zveřejnit, by už testované modely nemusely být na trhu. Oslovili jsme ale provozovatele několika servisů myček, abychom se jich zeptali na zkušenosti z praxe.

Jaká je podle vaší zkušenosti průměrná životnost myček?

Filip Ráž, Praha: Průměrná životnost spotřebiče závisí na frekvenci a způsobu používání. V klasických podmínkách doma by měl spotřebič vydržet v průměru cca čtyři až sedm let. Proto zákazníkům radím při koupi nového spotřebiče držet se průměrných modelů v cenové relaci od 11 do 15 tisíc. Dražší modely totiž mají základ stejný, ale mění se uživatelské rozhraní v podobě ovládací elektroniky, která je složitější, a proto hrozí její závada oproti jednodušší verzi modulů třeba bez displeje. Dnes nelze jednoznačně říct, která značka je méně poruchová, jelikož výrobci snIžují životnost spotřebičů použitím levnějších plastů a elektronických součástek modulů.

M. Rothová, Praha: Průměrná životnost současných spotřebičů je čtyři až pět let. Mnoho starých myček vyrobených před 10 až 15 lety však slouží dodnes.

Michal Horčic, Praha: Průměrná životnost myček se liší dle roku výroby, ale lze říct, že se postupně snižuje. V současné době opravujeme myčky staré 20 let, ale také 15, 10, 5, 3 a dokonce i 2 roky. Nemohu posuzovat výrobky, které jsou nyní na trhu, protože s nimi ještě nejsou žádné zkušenosti, ale poslední generace výrobků vydržela cca pět až sedm let s jednou nebo dvěma opravami. Každá generace spotřebičů setrvá na trhu 1 až 2 roky a v okamžiku, kdy skončí záruka, se již neprodává. Výrobce se obvykle z chyb předchozí generace poučí a následující modely jsou choulostivé zase na něco jiného.

Martin Bubeník, Olomouc: Průměrná životnost myček je v dnešní době cca šest až osm let. Ve chvíli, kdy odejde programátor či oběhové čerpadlo, lidé často kupují novou myčku.

Co ovlivňuje životnost myčky? Máte nějaká doporučení pro uživatele, jak správně myčku používat?

Filip Ráž, Praha: Pokud zákazník dává do myčky opakovaně nádobí se zbytky jídla, dostávají se například do systému kontroly hladiny a hrozí přetečení myčky nebo její špatné fungování. Dále hrozí zablokování čerpadel myčky cizími předměty, což končí nevypuštěnou vodou ze spotřebiče.

M. Rothová, Praha: Životnost velmi ovlivňuje běžná údržba. Doporučujeme kontrolovat, aby se do myčky nevkládalo nádobí se zbytky jídel, s párátky, peckami od citrónu, lógrem od kávy, nánosy omáčky, silnou vrstvou připálenin, apod. Tyto zbytky se usazují v otočných ramenech, která se po ucpání přestanou točit. Otočná ramena i filtry proto doporučujeme pravidelně čistit a kontrolovat, dále pravidelně doplňovat sůl a průměrně jednou za jeden až dva měsíce pročistit myčku speciálním čističem. V oblastech s tvrdou vodou doporučujeme použít dekalcifikátor, který se umístí před napouštěcí hadici. Životnost myčky samozřejmě záleží i na tom, zda zákazník spouští myčku třikrát denně, nebo třikrát týdně.

Michal Horčic, Praha: Množství závad nejvíce souvisí se zákazníkovou pečlivostí při čištění vnitřního prostoru myčky. Pokud se pravidelně nečistí filtry, množství závad vzrůstá a nepomůže ani zázračná čisticí vodička z televizní reklamy. Další faktory jsou stabilita napětí, délka používaných programů a mycí prostředky.

Martin Bubeník, Olomouc: Obecně se dá říct, že pokud obsluha myčky jedná podle návodu, vše je v pořádku. Pokud lidé dávají do myčky zbytky jídla a následně nevyčistí síto, může se stát, že přestane umývat. Nesmějí zapomínat ani na udržování trysek omývacích ramen v čistotě. Některým myčkám po zhruba čtyřech letech odchází topení na oběhovém čerpadle, což je mimochodem krok zpět, protože u starších typů myček odcházelo čerpadlo cca po deseti letech. Někdy zase odchází čidlo indikace čistoty vody zhruba po pěti letech (ošoupe se umělé sklíčko), proto je nutné nedávat do myčky nic, v čem by mohl být obsažen písek či hlína.

Jaké jsou nejčastější poruchy a lze jim nějak předcházet?

Filip Ráž, Praha: Nejčastější poruchy jsou způsobeny uživatelem, který nehledí na relativní čistotu vkládaného nádobí (střepy, kosti, pecky, apod.).

M. Rothová, Praha: Častou závadou, kterou si zákazník způsobuje sám, je závada v pantech dveří. Zákazníci se opírají o otevřené dveře myčky nebo na ně pokládají vyjmuté nádobí. Závady způsobené elektronickými komponenty, běžným opotřebením nebo nekvalitním provedením jednotlivých dílů zákazník bohužel neovlivní.

Michal Horčic, Praha: Nejčastěji jsou problémy se sledováním množství vody v myčce (presostaty, hladinové spínače a snímače). Dále se objevují funkční elektronické závady a deformace či praskání mechanických komponent.

Databáze testovaných výrobků

Myčky (313 výrobků)
poslední aktualizace: 2.2.2023


Přihlásit