ČOI potvrdila, že kočárek Patron Terix 3 nesplnil bezpečnostní normu

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2023 Obsah prosincového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 11.7.2016   

Na základě podnětu, který jsme podali ohledně kočárku Patron Terix 3 (2015), uložila Česká obchodní inspekce jeho výrobci zákaz uvádění výrobku na trh až do doby zjednání nápravy. Na nedostatky kočárku jsme výrobce upozorňovali již dříve.

Nejdříve jsme výrobce varovali ohledně bezpečnostního rizika, které bylo zjištěno při testování. Kočárek Patron Terix 3 (2015) neobstál ve zkoušce imitující kousání do madla, trvanlivosti konstrukce a zejména parkovacího a brzdícího systému. Společnost PATRON Bohemia a.s. ani po opakovaných urgencích jasně neuvedla, zda přijme nějaká opatření vedoucí k nápravě. Proto jsme na konci ledna letošního roku podali podnět České obchodní inspekci k zahájení správního řízení kvůli podezření na výskyt nebezpečného výrobku.

Na jeho základě a dle vlastního ověření a zkoušek inspekce shledala, že výrobek nesplňuje požadavky normy ČSN EN 1888:2012 v oblasti parkovacích a brzdných systémů. Výrobci bylo zakázáno kočárek Patron Terix 3 (2015) distribuovat a prodávat, dokud nalezené nedostatky neodstraní.

Česká obchodní inspekce tak potvrdila důvodnost našich námitek vůči bezpečnosti kočárku Patron Terix 3 společnosti PATRON Bohemia a.s. Věříme, že výrobce bude v budoucnosti věnovat větší pozor plnění nařízených norem při výrobě zboží pro nejmenší děti.

Spotřebitelé, kteří mají zmíněný kočárek doma a mají pochybnosti o jeho bezpečnosti, se mohou obrátit na prodejce a uplatnit u něj běžnou reklamaci. V ní je vhodné popsat, že Česká obchodní inspekce zjistila, že výrobek nesplňuje bezpečnostní normu, a požádat prodejce o prověření bezpečnosti konkrétního kočárku. K tomuto můžete využít náš vzorový dopis, který si můžete upravit a následně vytisknout zde.
 

Aktualizace:

Podle dokumentace, kterou se nám podařilo získat od výrobce, bylo důvodem zastavení prodeje kočárku Patron Terix 3 využití nesprávného dílu (růžice) v kolečkách, což způsobilo rozpor s bezpečnostní normou. Výrobce na opatření České obchodní inspekce zareagoval a zajistil montáž správného dílu. Díky tomu Česká obchodní inspekce mohla prodej tohoto kočárku opětovně povolit.


Zda je Váš kočárek v pořádku, si můžete jednoduše ověřit i doma. Když sundáte zadní kolečko kočárku Patron Terix 3 či Patron Terix 4 a podíváte se na něj, uvidíte víceprvkovou růžici zajišťující správnou funkci brzdového systému. Pokud Vaše růžice má osm prvků jako na přiložené fotografii, kontaktujte reklamační oddělení Patron (viz www.patron.eu), protože správná růžice v souladu s bezpečnostní normou platnou od listopadu 2012 má mít prvků jedenáct.


Přihlásit