Varujeme před bezpečnostními riziky u kočárku Patron Terix 3

Vydáno: 25.2.2016   

V návaznosti na podněty spotřebitelů jsme nechali ověřit bezpečnost tříkolového dětského kočárku Patron Terix 3 (verze 2015) a jeho soulad s normou ČSN EN 1888 – 1:2012. Kočárek bohužel bezpečnostním požadavkům normy nevyhověl.

Z testu provedeného akreditovanou zkušebnou vyplynula závažná zjištění, podle kterých má kočárek bezpečnostní nedostatky a není v souladu s normou.

Výrobek mimo jiné nevyhověl ve zkoušce imitující kousání, během které se z madla oddělovaly kousky pěnového polyetylenu, a dále ve zkoušce, která testovala parkovací a brzdící zařízení. Hodnotitelé konstatovali, že parkovací zařízení je uvnitř chráněného prostoru a k jeho aktivaci je nutný jeden úkon (stlačení páčky) provedený silou, která je menší, než požaduje z důvodu bezpečnosti norma. Kočárek neobstál ani během zkoušky trvanlivosti konstrukce a stal se během ní nepojízdným.

Vyzvali jsme výrobce kočárku, společnost PATRON Bohemia a.s. k přijetí nápravných opatření, která vyplývají ze zákona 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků. Zákon mj. požaduje informování svých zákazníků, zdržení se uvádění výrobku na trh a stažení takto vadných výrobků z obchodů. Bohužel ani po opakovaných urgencích jsme neobdrželi konkrétní informaci o tom, zda výrobce vůbec nějaká opatření vedoucí k nápravě situace přijal a jaká.

Proto jsme podali podnět České obchodní inspekci k zahájení správního řízení kvůli podezření na výskyt nebezpečného výrobku. Věříme, že se společnost PATRON Bohemia a.s. zachová tak, aby eliminovala rizika pro spotřebitele a jejich děti.

Databáze testovaných výrobků

Kočárky 2013 a 2014 (62 výrobků)
poslední aktualizace: 30.10.2014


Přihlásit