Právo: Smlouvy s operátory

Obsah lednového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 1/2020 Obsah lednového dTestu

Publikováno v časopise 9/2014

Vztahy s operátory nemusejí zahrnovat pouze služby spojené s telefonem, ale i širokou škálu dalších. Například internetové připojení nebo televizní vysílání. Zákon označuje všechny podnikatele v elektronických komunikacích jako operátory, zákazník je v jeho řeči účastník. Přestože stejná pravidla platí v celé telekomunikační branži, pro zjednodušení si je přiblížíme na mobilních službách.

Voláte-li, posíláte SMS či využíváte data, máte s operátorem uzavřenou smlouvu. Je jedno, zda byla uzavřena písemně a na papíře, ústně na pobočce nebo dálkově přes telefon či internet. Smlouva s operátorem se neřídí jen občanským zákoníkem, ale složité odvětví telekomunikací má i svůj vlastní zákon, který řadu věcí upravuje trochu jinak, než jsme zvyklí u jiných smluv. Obsahuje například dlouhý výčet toho, co ve smlouvě musí být, ale kdo někdy smlouvu s operátorem uzavíral, ví, že samotný formulář, který podepisoval, příliš obsáhlý není. Jak je to možné? Formulářové neboli adhezní smlouvy obsahují odkazy na ceníky a obchodní podmínky, které sice vždy musíte dostat, ale většinou jsou sepsány mimo vlastní smlouvu v samostatné brožuře, aby vás jejich obsah příliš nevyděsil. Celková smluvní dokumentace čítá statisíce znaků, takže vydá za menší román.

 

V článku se dozvíte, jaká platí obecná pravidla pro telekomunikace, na co si dát pozor při uzavírání smlouvy, za jakých podmínek ji můžete měnit vy nebo operátor, nebo kdy je možné od smlouvy odstoupit.Přihlásit