Návrh novely zákona ztíží zákazníkům spory s operátory

Obsah květnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 5/2024 Obsah květnového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 27.2.2014   

Vláda bude jednat o návrhu novely zákona o elektronických komunikacích. Pokud návrh projde, zákazníkům se výrazně prodraží spory s operátory a navíc přijdou o možnost odvolat se.

Spory mezi operátory a jejich zákazníky běžně neřeší soudy, ale Český telekomunikační úřad. Řízení je levnější než soudní spor a zákon stanovuje lhůty, ve kterých má úřad rozhodnout. To by měla novela změnit. Zvýšení poplatků za správní řízení, zrušení lhůt pro vydání rozhodnutí a nemožnost odvolat se – to jsou tři zásadní body předkládaného návrhu. Bude-li přijat, odpadnou tak největší výhody řešení sporů prostřednictvím ČTÚ.

Spory o peněžitá plnění využívají nejčastěji operátoři k vymáhání nezaplacených faktur. Správní poplatek činí v současné době čtyři procenta z vymáhané částky, nejméně dvě stě korun. Návrh novely stanovuje minimální výši poplatku na tisíc korun. dTest varuje, že zvýšení poplatků nepřiměřeně navýší drobné dluhy. S náklady právního zastoupení operátora a náklady na vymožení by se mohla nezaplacená dvousetkorunová faktura vyšplhat na tisíce. Zdražit má i námitkové řízení, kterým se zákazník může domáhat přezkoumání reklamace vyúčtování. Z dosavadních sto korun by se poplatek zvýšil na dvě stě.

Nesouhlasí-li zákazník s rozhodnutím ČTÚ, může v současnosti podat opravný prostředek, takzvaný rozklad. I to má návrh novely změnit. Rozklad, pro laika vlastně forma odvolání, by měl být přípustný až od vymáhané částky deseti tisíc korun. Většina spotřebitelů by tak ztratila možnost opravného prostředku.

dTest upozorňuje, že návrh novely zákona nepřináší mnoho dobrého ani zákazníkům, ani obchodníkům. ČTÚ nezvládá vyřizovat spory v zákonných lhůtách, a tak se navrhuje lhůty prostě zrušit. Pozitivně lze podle dTestu hodnotit jednu navrhovanou změnu – aby operátoři mohli požadovat náhradu nákladů řízení, museli by zákazníky před zahájením sporu upomenout. Toto opatření by pomohlo předcházet narůstání dluhu o úroky a další sankce.
 


Přihlásit