Test tavených sýrů 2013

Sdílejte

Publikováno v časopise 3/2013

O tavených sýrech koluje pověst, že je to sekaná mlékárenského průmyslu. Náš test však ukázal, že jsou to zbytečné předsudky a konzumace tavených sýrů se bát nemusíme. V mikrobiologických zkouškách laboratoř neobjevila žádné příznaky závadných surovin. Tuk ve všech 24 testovaných sýrech pocházel pouze z mléka. Velký rozdíl jsme však našli ve výživové hodnotě sýrů.

Do testů jsme zařadili 24 výrobků s označením tavený sýr, z toho dva bio. V žádném z nich se v průběhu analýz nenašel jiný tuk než mléčný. Laboratoř také ověřovala, zda tuk v sušině i sušina odpovídají hodnotám, které výrobci uvedli na obalu. V obou případech se našli hříšníci. U dvou výrobků překročil obsah tuku v sušině vyhláškou tolerovanou odchylku. Další výrobek měl méně sušiny, než bylo deklarováno, což vyhláška také nepovoluje.

Testované sýry se významně lišily co do výživové hodnoty. Obsah bílkovin se pohyboval v rozmezí od 4,54 % do 20,38 %. Různý byl i obsah vápníku. Jeho množství ve sto gramech taveného sýra činilo od 153 až do 745 miligramů; doporučený denní příjem vápníku je 800 miligramů.

Různě vysoký byl podíl tavicích solí, v žádném z testovaných sýrů však nebyl překročen povolený limit. Testy také ukázaly, že obaly všech tavených sýrů byly čisté, neporušené a zcela kryjící výrobek. V žádném z nich laboratoř nenašla obávané bakterie Listerie ani mikroorganismy typu Escherichia coli.

Nejčastějším nedostatkem v senzorice byla chuť některých výrobků, kterou hodnotitelé označili jako kyselou, štiplavou, škrobovou nebo moučnou či dokonce umělou.


Testované výrobky - tavené sýry (porovnat)

Databáze testovaných výrobků

Tavené sýry (24 výrobků)
poslední aktualizace: 27.2.2013


Přihlásit