ESC: Jednotný trh a jeho bariéry

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2023 Obsah prosincového dTestu

Sdílejte

Publikováno v časopise 12/2012

Jednotný trh oslavil dvacet let, což si Evropa připomněla v říjnu různými akcemi. Vedle oslav byl čas na hodnocení nabízených příležitostí i přetrvávajících bariér pro spotřebitele.

Co nám přinesl jednotný trh? Například možnost volného pohybu zboží a služeb a také soubor pravidel pro obchodování napříč Evropou bez ohledu na státní hranice. Spotřebitelé mohou volně nakupovat v bezcelním prostoru a také požívat jisté úrovně ochrany, kterou jim poskytuje evropská legislativa týkající se spotřebitelských práv. Potud to zní možná až trochu idylicky, ale tento vyvíjející se trh se zhruba půl miliardou spotřebitelů má samozřejmě některé překážky, na jejichž odbourávání či překlenování se na evropské úrovni nadále pracuje. O jaké bariéry například jde?

Úroveň ochrany spotřebitele je většinou nastavena evropskými směrnicemi na společné minimální úrovni a mezi základními harmonizovanými okruhy zahrnuje například záruky (či přesněji rozpor s kupní smlouvou), pravidla pro prodej prostředky dálkové komunikace (například internet), nekalé obchodní praktiky, cestovní smlouvy a práva cestujících. Každý členský stát však může ochranu spotřebitele libovolně posilovat svými vlastními právními předpisy nad danou minimální společnou úroveň, což se také děje.

Například „klasická“ česká zákonná dvouletá záruka je pro spotřebitele příznivější než ve většině zemí aplikovaná možnost během prvních dvou let uplatnit rozpor s kupní smlouvou. Zatímco ve většině evropských zemí není žádná lhůta pro vyřízení reklamace přesně určena, v Česku má prodejce povinnost vyřídit reklamaci do 30 dnů. V Česku jsou tedy práva spotřebitelů silnější než v jiných zemích EU.

Tyto odlišnosti pak mohou působit problémy spotřebitelům, kteří se při řešení sporů s obchodníky těžko orientují v pravidlech různých států (například pravidla pro vyřizování reklamací), a také obchodníkům, kteří se při prodeji do zahraničí musejí vypořádávat s různými „pravidly hry“.

Tyto rozdíly pak mohou působit tak, že jedni nemají důvěru v nákup a druzí v prodej v jiných zemích EU, a potenciál evropského trhu tak zůstává nevyužit.

Na evropské úrovni se pracuje také na větší vymahatelnosti práv, která mohou být spotřebitelům upírána obchodníky z jiných zemí EU.

Lze využít bezplatnou mimosoudní asistenci sítě Evropských spotřebitelských center. Pokud se této síti 29 center nepodaří najít smírné řešení sporu, její pracovníci doporučí vhodné nástroje soudního postupu.

V této oblasti jsou zavedeny způsoby přeshraničních žalob, jako je například Evropský platební rozkaz či Řízení o drobných nárocích, k jejichž podání stačí vyplnění předepsaných formulářů.

 

Evropské spotřebitelské centrum (ESC) poskytuje spotřebitelům informace o jejich právech na jednotném evropském trhu. Právníci ESC bezplatně pomáhají spotřebitelům řešit jejich problémy s obchodníky z jiných zemí EU, Norska či Islandu.

Kontakty na ESC pro ČR:
adresa: Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
e-mail: esc@coi.cz
telefon: 296 366 155
www.evropskyspotrebitel.cz

Přihlásit