ESC: Nová pobočka v Záhřebu pro řešení problémů

Obsah únorového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 2/2024 Obsah únorového dTestu

Sdílejte

Publikováno v časopise 7/2013

Dobrá zpráva pro zhruba milion českých turistů, kteří míří na dovolenou do Chorvatska. Pokud budou mít nějaký spor s tamním prodejcem zboží nebo poskytovatelem služeb, bezplatně jim pomůže síť Evropských spotřebitelských center, jejíž nová pobočka se otevírá v Záhřebu 1. července, tedy v den vstupu Chorvatska do EU.

„Pokud mají čeští spotřebitelé problém, který s chorvatským obchodníkem nedokážou vyřešit vlastními silami, můžeme jim pomoci najít mimosoudní řešení nastalého sporu, a to ve spolupráci s našimi novými chorvatskými kolegy,“ uvedl Tomáš Večl, ředitel Evropského spotřebitelského centra ČR při České obchodní inspekci.

Může přitom jít jak o reklamace zboží, tak o stížnosti na služby, například v oblasti cestovního ruchu. Typickým případem může být pronájem lodi nebo motocyklu a následný spor o náhradu škody za údajné poškození spotřebitelem, případně spor v rámci ubytovacích služeb. Spotřebitel zašle podklady k případu českému centru, jehož právníci situaci posoudí, a pokud bude stížnost oprávněná, předají případ kolegům v Chorvatsku, kteří budou s obchodníkem v jeho mateřštině vyjednávat smírné řešení sporu. Pokud neuspějí, detailně poradí spotřebiteli další možnosti, jak se svých práv na jednotném trhu domoci.

Důležité ovšem je, aby byl obchodník skutečně z Chorvatska, a nikoli například z České republiky, jako je tomu například u pronájmu lodě, kterou člověk sice převezme od Chorvata, ale provozovatelem služby je český subjekt. V takovém případě sporu mezi českým spotřebitelem a českým podnikatelským subjektem není Evropské spotřebitelské centrum oprávněno pomoci, a je proto na místě kontaktovat poradenskou
linku dTestu. Každopádně je vždy vhodné řádně si přečíst smlouvu, týkající se požadované služby, a případné nejasnosti si nechat vysvětlit.

Při nákupu zboží v Chorvatsku se lidé mohou spolehnout na práva, která jim zaručuje evropské právo. Odpovědnost prodejce za vady výrobků
mohou uplatnit minimálně po dobu dvou let od převzetí zboží. Reklamovat v Chorvatsku zakoupené zboží lze samozřejmě poštou, není tedy potřeba se do obchodu kvůli reklamaci vracet.

Chorvatsko se stalo 30. členem sítě Evropských spotřebitelských center, jejíž úspěšnost při mimosoudním řešení přeshraničních sporů
s obchodníky ze zemí EU, Norska a Islandu dosahuje téměř padesáti procent.

 

Evropské spotřebitelské centrum (ESC) poskytuje spotřebitelům informace o jejich právech na jednotném evropském trhu. Právníci ESC bezplatně pomáhají spotřebitelům řešit jejich problémy s obchodníky z jiných zemí EU, Norska či Islandu.

Kontakty na ESC pro ČR:
adresa: Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
e-mail: esc@coi.cz
telefon: 296 366 155
www.evropskyspotrebitel.cz

Přihlásit