Finance: Kupte si levnější plyn

Obsah únorového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 2/2023 Obsah únorového dTestu

Publikováno v časopise 4/2011

Dostali jste vyúčtování plynu s přemrštěným nedoplatkem? Plyn je rok od roku, kvartál za kvartálem stále dražší. Co se dá dělat? Stejně nemáme na výběr, posteskne si člověk a zaplatí složenku. Vězte, že majoritní společnosti pouze těží z všeobecné nevědomosti. Už pátým rokem si můžete koupit plyn levněji.Od 1. ledna 2007 zákon liberalizoval trh s plynem. Byl tím dán prostor konkurenci a mohly tak vzniknout společnosti nabízející mnohem zajímavější konečnou cenu za odebraný plyn.

Celková cena plynu se skládá ze tří složek. Z částky pro distributora, státem stanovené společnosti provozující distribuční síť. Jedná se o správu rozvodů, plynoměrů a také veškeré opravy související s přepravou plynu. Další částí je malý poplatek pro operátora trhu OTE, společnost, která registruje a kontroluje účastníky trhu, a to jak přímé výrobce plynu, tak dodavatele konkrétním domácnostem či firmám. Třetí položkou je cena, kterou platíme dodavateli, tedy společnosti, jež obchoduje přímo s komoditou plyn. V této oblasti dnes působí 22 firem nabízejících dodávku plynu a každý může zadarmo přejít k libovolné společnosti, která nabízí dodávku plynu také do domácností.

Standardní výpovědní doba z původní smlouvy činí tři měsíce. Výjimkou je situace, kdy společnost, od které zákazník odebírá, změní ceny. Aktualizace ceníků v případě plynu probíhá každého čtvrt roku a společnost má povinnost zveřejnit měsíc předem předpokládanou novou cenu. Pokud se cena mění, má zákazník právo v tomto období od vyhlášení nové ceny do jejího zavedení rozvázat smluvní vztah a zajistit si dodavatele jiného. Ještě v tomto roce vejde v platnost zákon ukládající společnosti o změně cen aktivně informovat své zákazníky.Přihlásit