Finance: Otevřené podílové fondy

Sdílejte

Publikováno v časopise 8/2011

Seriál o bezpečném investování je u konce. V minulých dvou dílech jsme postupně představili spořicí účty a termínované vklady, v posledním se podrobněji zaměříme na otevřené podílové fondy peněžního trhu.

Bezpečné investování (3)

Fondy obecně se považují za formu kolektivního investování. Fungují na principu, kde drobný investor s dalšími investory vloží peníze do péče investičního profesionála. Ten bývá nejčastěji reprezentován bankou či jiným peněžním ústavem. Drobný investor se o své peníze nemusí starat, všechny obchodní operace již obstarává profesionál.

Fondu se říká otevřený, protože investor má možnost do něj kdykoli investovat další peníze. Stejně tak má možnost kdykoli odkoupit své podílové listy (představují jeho podíl na majetku fondu) a zinkasovat tak svůj zisk nebo ztrátu.

Slovo podílový znamená, že vložením částky do fondu získá investor podílové listy, čili stává se podílníkem fondu.

Peněžní trh v názvu fondu vypovídá o tom, do čeho fond investuje. To je velmi důležité z hlediska rizikovosti investice.

Fondy peněžního trhu jsou nejbezpečnější a nejkonzervativnější; kromě nich také existují fondy dluhopisové, akciové, smíšené atd. Fondy peněžního trhu mohou investovat pouze do krátkodobých dluhopisů (splatnost do jednoho roku), které emitují pouze ti nejkvalitnější emitenti (je u nich takřka nulové riziko nesplacení); typickým příkladem může být krátkodobý český dluhopis. Další potencionální investiční možnosti fondů peněžního trhu jsou termínované vklady, pokladniční poukázky apod.

 

Výhody a nevýhody

Výhodou podílových fondů peněžního trhu je diverzifikace, kterou by si drobný investor nemohl dovolit. Jestliže se ve fondu shromáždí například 10 milionů korun, může manažer fondu investovat tuto částku efektivněji než drobný investor, který by samostatně investoval například 10 tisíc korun. Nehledě na to, že drobný investor by s touto částkou na některé emise krátkodobých dluhopisů vůbec nedosáhl.

Rozhodne-li se investor prodat svoje podílové listy, zainvestované peníze má prakticky hned k dispozici. Další výhodou je možnost dodatečného investování do fondů.

Nechá-li investor ve fondu ležet peníze déle než půl roku bez toho, aby s nimi nějakým způsobem manipuloval, jsou jeho výnosy osvobozeny od daně. Osvobození, jak už víme z předchozích dílů seriálu, se nevztahuje na spořicí účty a termínované vklady.

Nevýhody peněžních fondů jsou dvě. První představují poplatky. U některých fondů se platí na vstupu (při nákupu), dalšími mohou být poplatky za správu. Tuto nevýhodu mají i spořicí účty a termínované vklady. Druhou, podstatnější nevýhodou je, že investice může v čase citelně poklesnout. Může se stát, že manažeři fondu nakoupí aktiva, jejichž ceny náhle klesnou a tím poklesne i hodnota majetku investorů.

U fondů – na rozdíl od spořicích účtů a termínovaných vkladů – neexistují žádná pojištění. Je sice nepravděpodobné, že by konzervativní peněžní fondy inkasovaly ztrátu například v desítkách procent, nicméně je důležité s tržním rizikem počítat. Toto vyšší riziko by mělo být vykompenzováno i větším výnosem.

 

Ondřej Vrána, člen think-tanku TANK

 

Kam vložit peníze?
V seriálu o bezpečném investování jsme představili tři velice konzervativní investice: spořicí účty, termínované vklady a fondy peněžního trhu. Jaký z těchto nástrojů je pro vás jako běžného investora optimální?
Záleží především na době, po kterou můžete peníze investovat. Při investičním horizontu do šesti měsíců se vyplatí vložit peníze buď do spořicího účtu, nebo do termínovaného vkladu.
Při investici trvající jeden rok jsou výnosy u fondů osvobozeny od daně. Jestliže ale vezmete v úvahu i poplatky, nejlepší variantou jsou opět spořicí účty či termínované vklady. Když se budete rozhodovat mezi těmito dvěma variantami, je směrodatné, jestli chcete mít k penězům stálý přístup či nikoli.
Až když váš investiční horizont dosáhne tří let, je optimální variantou nejlepší z peněžních fondů.

 

Srovnání otevřených podílových fondů peněžního trhu

V současné době existuje na českém trhu jedenáct fondů peněžního trhu; v úvahu bereme jen ty, které investují v české měně. I přes malý počet je suma jejich vlastního kapitálu více jak 43 miliard Kč. Peněžní fondy porovnáváme především na základě jejich výkonnosti, které dosáhly v minulosti.

Jak je vidět z tabulky, nejlepších výsledků dosahuje fond Conseq invest konzervativní společnosti Conseq Investment Management, a.s. Dosahuje nejlepší výkonnosti jak v šestiměsíčním, tak i dvanácti-měsíčním a tříročním intervalu. Druhým nejlepším fondem je Fond peněžního trhu společnosti ČP invest.

 

Tabulku zobrazíte v plné velikosti po kliknutí na obrázek a následném kliknutí na zvětšovací tlačítko v pravém horním rohu.

Ke stažení:

Celý článek

Přihlásit