Srovnávač spořicích a termínovaných účtů

Poradíme vám, který spořicí či termínovaný účet je nejlepší pro uložení vašich peněz - kde je nejlepší úrok, jak je vklad pojištěn a jaké nástrahy na vás číhají v obchodních podmínkách.

Náš srovnávač počítá se základní úrokovou sazbou. Nabízí-li banka nebo záložna sazbu výhodnější (bonusovou), zmiňujeme se o ní a jejích podmínkách formou textu v položce Další charakteristiky či Právní podmínky.

Chci uložit 100 000 Kč bez omezení

Upravit parametry srovnání

logo Artesa, spořitelní družstvo Artesa, spořitelní družstvo - Spořicí účet Artesa UNIVERSAL

Spořicí účet
Zhodnocení: 4 113 Kč

Detailní ceny

Úroková sazba

Úroková sazba: 4,75 %
Poplatek za založení účtu: 0 Kč
Poplatek za vedení účtu: 0 Kč
Minimální vklad: 0 Kč
Povinnný běžný účet:
Připisování úroků: Měsíčně
Úročení celého vkladu stejnou sazbou:
Automatické obnovení vkladu: Peníze kdykoliv k dispozici.
Možnost správy online:
Možnost korespondenčního zřízení:
Možnost dodatečných vkladů:
Stránky produktu: https://www.artesa.cz/osobni-finance/sporeni/sporici-ucty/artesa-universal/
Další charakteristiky: - Vedení/Zřízení/Zrušení zdarma.
- Účet je uzavírán na dobu neurčitou.
- Možnost volby nakládání s úrokovým výnosem.
- Bezhotovostní platby lze posílat pouze na dva předem stanovené účty, s možností změny těchto účtů 2x měsíčně.
Právní podmínky: - Podmínkou založení účtu je členství ve spořitelním družstvu, z čehož pro spotřebitele vyplývají práva a povinnosti podle stanov družstva (členský vklad je 1000 Kč, při ukončení členství se vrací).
Údaje o pojištění: Vklady v tomto spořitelním družstvu jsou pojištěny do výše 100 000 EUR (cca 2,5 mil. Kč) na jednu osobu u českého Fondu pojištění vkladů.
Právní podmínky finanční instituce: - Podmínkou pro poskytnutí finančních služeb je členství v družstvu, ze kterého klientovi vyplývají práva a povinnosti podle stanov družstva.
- Stanovy družstva stanovují, že orgán členské schůze rozhoduje o případném podílení se členů s kvalifikovanou účastí na úhradě vzniklé ztráty družstva (tzv. uhrazovací povinnost). Tito členové se však na úhradě podílí maximálně do výše trojnásobku členského vkladu.
- Artesa je oprávněna měnit smluvní podmínky z důvodu změny právních předpisů, ale také s ohledem na poskytování nových služeb (bez bližší specifikace). Pokud klient vysloví nesouhlas se změnou smluvních podmínek, má právo smlouvu bezplatně vypovědět.
- Klient dává souhlas s tím, aby mu Artesa zasílala reklamní a jiné informace týkající se nabízených služeb.
- Pokud je klient nespokojen s postupem spořitelního družstva (např. se domnívá, že družstvo porušilo své smluvní povinnosti nebo právní předpisy), je oprávněn podat stížnost u České národní banky.

Datum poslední aktualizace: 21.11.2023  |  Informace o aplikaci  |  Kontaktujte nás se svými náměty

Zpět na srovnání spořicích a termínovaných účtů

Přihlásit