Finanční arbitr

Řízení před finančním arbitrem je mimosoudním způsobem řešení sporů. Výhodou tohoto řízení je rychlost a bezplatnost řízení. Výsledkem je pak závazné a vykonatelné rozhodnutí. Řízením před finančním arbitrem není dotčeno právo klienta (spotřebitele) se obrátit na soud. Sjednání rozhodčí doložky nevylučuje pravomoc finančního arbitra. Klient (spotřebitel) by se měl u dotčené finanční instituce před uzavřením smlouvy informovat, zda má daný účet (spořicí účet, vkladový účet) charakter platebního účtu. Za tohoto předpokladu, je finanční arbitr oprávněn rozhodvat některé spory (např.spory z účtování poplatků, vkladů a výběrů). Finanční arbitr nemá pravomoc rozhodovat (např. spory na ochranu osobních údajů, spory o poplatek, za jiné než platební služby).
Více informací: http://www.finarbitr.cz