Zdanění úroků

Výnosy z úroků jsou podle zákona zdaněny patnácti procenty.