Pojištění vkladu

Veškeré vklady jsou ze zákona pojištěny na 100 procent do výše 100 000 eur. Tato právní úprava je platná u bank a záložen, které mají sídlo v České republice, u zahraničních institucí se může lišit.