Srovnávač spořicích a termínovaných účtů

Poradíme vám, který spořicí či termínovaný účet je nejlepší pro uložení vašich peněz - kde je nejlepší úrok, jak je vklad pojištěn a jaké nástrahy na vás číhají v obchodních podmínkách.

Chci uložit 100 000 Kč bez omezení

Upravit parametry srovnání

logo Komerční banka mBank S.A. - Spořicí účet eMax

Spořicí účet
Zhodnocení: -731 Kč

Detailní ceny

Úroková sazba

Úroková sazba: 0,01 %
Poplatek za založení účtu: 0 Kč
Poplatek za vedení účtu: 0 Kč
Minimální vklad: 0 Kč
Povinnný běžný účet:
Připisování úroků: Měsíčně
Úročení celého vkladu stejnou sazbou:
Automatické obnovení vkladu: Peníze kdykoliv k dispozici.
Možnost správy online:
Možnost korespondenčního zřízení:
Možnost dodatečných vkladů:
Stránky produktu: https://www.mbank.cz/osobni/sporeni/emax/
Další charakteristiky: - Je umožněno zadání trvalého příkazu, SIPO, inkaso (zdarma).
- Všechny odchozí a příchozí platby zdarma. K účtu je platební karta Visa - vydání 100 Kč.
- Možnost založit až 4 účty na jedno RČ s vlastním pojmenováním.
- Založení a vedení účtu, všechny příchozí platby, všechny odchozí platby, vedení platební karty, elektronické měsíční výpisy zdarma.
Údaje o pojištění: Vklady v této bance jsou pojištěny do výše 100 000 EUR (cca 2,5 mil. Kč) na jednu osobu v rámci polského systému pojištění vkladů.
Právní podmínky finanční instituce: - V obchodních podmínkách banky je sjednánana pro případně spory příslušnost soudu v Praze (podle sídla banky), nikoliv soudu podle místa bydliště klienta (spotřebitele).
- Klient souhlasí, aby mu byla zasílána obchodní sdělení za účelem propagace a marketingu banky.
- Klient dává souhlas s pořizováním kopií osobních dokladů
- Klient souhlasí s nakládáním a využíváním rodného čísla v souladu se zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel.
- Banka je oprávněna jednostranně měnit smluvní podmínky. Pokud klient vysloví nesouhlas se změnou smluvních podmínek má právo smlouvu bezplatně vypovědět.
- Pokud je klient nespokojen s postupem banky (např. se domnívá, že banka porušila své smluvní povinnosti nebo právní předpisy) tak je oprávněn podat stížnost u České národní banky.

Datum poslední aktualizace: 2.7.2020  |  Informace o aplikaci  |  Kontaktujte nás se svými náměty

Zpět na srovnání spořicích a termínovaných účtů

Přihlásit