Srovnávač spořicích a termínovaných účtů

Poradíme vám, který spořicí či termínovaný účet je nejlepší pro uložení vašich peněz - kde je nejlepší úrok, jak je vklad pojištěn a jaké nástrahy na vás číhají v obchodních podmínkách.

Chci uložit 100 000 Kč bez omezení

Upravit parametry srovnání

logo Komerční banka Komerční banka - Spořicí konto Bonus Aktiv

Spořicí účet
Zhodnocení: 9 Kč

Pro klienty s běžným účtem v této bance

Detailní ceny

Úroková sazba

  Výše vkladu [Kč]
Doba uložení0 - 10 000 00010 000 001 - neomezeno
0 měs.0,01 %0,00 %

Další parametry

Poplatek za založení účtu: 0 Kč
Poplatek za vedení účtu: 0 Kč
Poplatek za běžný účet - vedení: 68 Kč
Povinnný běžný účet:
Připisování úroků: Čtvrtletně
Úročení celého vkladu stejnou sazbou:
Možnost správy online:
Možnost korespondenčního zřízení:
Možnost dodatečných vkladů:
Stránky produktu: http://www.kb.cz/cs/lide/obcane/sporeni-a-investovani/kb-sporici-konto-bonus-aktiv.shtml
Právní podmínky: - Klient získá k základní úrokové sazbě navíc bonusový úrok ve výši 0,05 % pokud klient provede min.5 plateb v celkové výši min. 5000 Kč měsíčně.
- Bonusový úrok se počítá z nejnižšího zůstatku na účtu za bonusové období (6 měsíců). Bonusový úrok je připisován pololetně.
- Pásmové úročení vkladů.
Údaje o pojištění: Vklady v této bance jsou pojištěny do výše 100 000 EUR (cca 2,5 mil. Kč) na jednu osobu u českého Fondu pojištění vkladů.
Právní podmínky finanční instituce: - Banka je oprávněna měnit smluvní podmínky z důvodu změny právních předpisů, v zájmu zlepšení kvality poskytovaných služeb nebo z důvodu změny obchodních cílů banky. Pokud klient vysloví nesouhlas se změnou smluvních podmínek má právo smlouvu bezplatně vypovědět.
- Pokud je klient nespokojen s postupem banky (např. klient se domnívá, že banka porušila smluvní povinnosti nebo právní předpisy) tak je oprávněn se obrátit s reklamací na příslušné oddělení banky nebo podat stížnost u České národní banky.
- Klient dává souhlas s tím, aby jeho osobní údaje mohly být zpracovávány i třetími osobami (Société Générale (SG),Členové FSKB a Osoby ovládané SG, Investiční kapitálová společnost KB).
- Klient souhlasí s tím, aby banka zpracovávala jeho rodné číslo a pořizovala kopie jeho průkazů totožnosti za účelem jednání o smluvním vztahu a plnění smlouvy.
- Klient má právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat.

Datum poslední aktualizace: 30.1.2019  |  Informace o aplikaci  |  Kontaktujte nás se svými náměty

Zpět na srovnání spořicích a termínovaných účtů

Přihlásit