Jak vybrat čističe koupelen

Obsah únorového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 2/2024 Obsah únorového dTestu

Sdílejte

Aktualizováno: 17.9.2020

Čističe koupelen jsou přípravky, které by měly být schopné odstranit běžnou koupelnovou nečistotu. Většinou slibují pomoc při úklidu vodního kamene, zbytků mýdla a dodání lesku vodovodním bateriím a armaturám. Dnes již téměř standardní výbavou prostředků na koupelny je lahev s rozprašovačem, který umožňuje pohodlné a rovnoměrné nanášení prostředku, včetně pokrytí i hůře dostupných míst.

Pro všechny úklidové prostředky v domácnosti platí stejná pravidla označení na obalu. Složení na nich sice najdete, je však omezené. Nedočtete se názvy konkrétních použitých účinných látek, pouze jejich typ a přibližné množství. Podle podílu se účinné látky třídí do několika kategorií: <5 %; >5 a <15 %; >15 a <30 %. Nejčastěji čističe obsahují účinné povrchově aktivní látky v množství menším než 5 %.

Častou účinnou složkou přípravků na koupelny je kyselina. Ve složení ji nemusíte vždy najít, obvykle je však zmíněna poblíž bezpečnostních informací, protože právě kyseliny bývají hlavní příčinou nebezpečnosti těchto výrobků. Kyseliny jsou rovněž důvodem, proč nejsou tyto přípravky vhodné na čištění mramoru, vápence, starších smaltů, případně zlacených a stříbřených kohoutků. Kyselé působení přípravku by je totiž mohlo nevratně poškodit. Informace o veškerých omezeních vždy najdete na etiketě.

Někdy obaly varují i před mísením koupelnových čističů úklidovými prostředky obsahující chlornany. Jejich vzájemnou reakcí totiž může vznikat jedovatý plyn chlór. Když už by tato nepříjemná situace nastala, tak se postavte, abyste se chlóru nenadýchali (drží se totiž u země) a místnost důkladně vyvětrejte.

Některé čističe deklarují rovněž dezinfekční účinky. Zvažte, zda je pro vás dezinfekční přípravek nezbytně nutný, jeho použití totiž přináší i nepříjemný zásah do životního prostředí. Kromě choroboplodných mikrobů totiž dezinfekce v odpadní vodě hubí i ty neškodné nebo dokonce prospěšné.

Nedílnou součástí obalů čističů jsou i bezpečnostní výstražné piktogramy. Nejčastěji se setkáte s vykřičníkem, nebo symbolem žíravosti. Oba obvykle vyjadřují nebezpečnost použité kyseliny – u vykřičníku jde o dráždivé účinky, výrobky se symbolem žíravosti jsou leptavé a mohou poškodit oči. Na některých dezinfikujících přípravcích lze rovněž najít i symbol toxicity pro životní prostředí. Důvodem obvykle bývá právě účinná dezinfekční látka. Při práci s čističem koupelny doporučujeme ochranu očí brýlemi a používání ochranných rukavic.


Databáze testovaných výrobků

Čističe koupelen (15 výrobků)
poslední aktualizace: 28.3.2019


Přihlásit