Jak vybrat čističe oken

Obsah srpnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 8/2021 Obsah srpnového dTestu

Aktualizováno: 26.2.2020

Okna můžeme čistit přípravky různých typů. K nejběžnějším patří ty kupované v rozprašovači. Další možností jsou koncentráty určené ke strojovému čištění, případně podomácku namíchané směsi. O jejich účinnosti se více dočtete v aktuálním testu. Na následujících řádcích vám ve zkratce poradíme, čím se při výběru těchto přípravků řídit.

Nezávislá certifikace


Ecolabel

Byl zaveden v roce 1992 a uděluje se pouze výrobkům splňujícím stanovená kritéria. Prostředky ucházející se o udělení této známky musejí mít omezený negativní dopad na vodní prostředí. Dále je pro ně omezeno použití nebezpečných látek a minimalizovat se musí i jejich obalový odpad. Na jejich obalech je zároveň vyžadován jasný návod pro spotřebitele.

CleanRight

Logo dobrovolné iniciativy pro udržitelné čisticí prostředky zaštítěné Mezinárodní asociací pro mýdla, detergenty a úklidové prostředky A.I.S.E. (International Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products). Tato známka se uděluje výrobkům, které jsou vyráběny v souladu se stanovenými pravidly udržitelnosti a společenské odpovědnosti. Mezi ně patří například používání udržitelně získaných surovin, ochrana zaměstnanců, minimalizace odpadů ve výrobě a důraz na bezpečnost finálního výrobku.

Ecologo

Certifikace zavedená v roce 1988 stvrzuje, že byl výrobek podroben zkouškám ověřujícím shodu s přísnými standardy. Zaměřuje se na použité materiály, energie, výrobu, provoz, zdraví a životní prostředí. Jedná se o nejuznávanější certifikaci v Severní Americe snižující dopad na životní prostředí.

Pro čističe oken platí stejná pravidla označování obalů jako pro všechny ostatní úklidové prostředky v domácnosti. Složení na nich najdete pouze v omezeném rozsahu – nenarazíte v něm na názvy konkrétních použitých účinných látek, dočtete se pouze jejich typ a přibližné množství. Na obalech testovaných čističů jsme se nejčastěji setkali s účinnými povrchově aktivními látkami v množství menším než 5 %.

Čím se liší jednotlivé typy detergentů?

Přípravky v rozprašovači:
+ nejrozšířenější
+ nízká cena - negativní vliv na životní prostředí (záleží na konkrétním typu)
- s obsahem alergenních látek (záleží na konkrétním typu)
- s obsahem alergenních látek (záleží na konkrétním typu)

Přípravky ke strojovému čištění:
+ koncentráty ředitelné vodou (dlouho vydrží)
- negativní vliv na životní prostředí; s obsahem alergenních látek (záleží na konkrétním typu)
- výrobce doporučuje používat dohromady s dalším originálním příslušenstvím

Přípravky domácí výroby:
+ velmi nízká cena
+ množství receptur
+ bez negativního vlivu na životní prostředí (záleží na použitých ingrediencích)
- s obsahem alergenních látek (záleží na použitých ingrediencích)

Během úklidu jsme zvyklí držet láhev s čistícím přípravkem v jedné ruce. Před koupí proto nezapomeňte vyzkoušet, jak vám vyhovuje ergonomické provedení obalu. V tomto ohledu je lepší sáhnout po přípravku s tvarovaným hrdlem, to by mělo zaručit, že vám přípravek po uchopení nebude klouzat. Zároveň si ohlídejte, abyste bez problémů dosáhli na spoušť rozprašovače.

Součástí obalů některých čističů oken jsou i bezpečnostní výstražné piktogramy. Nejčastěji se na nich setkáte s vykřičníkem, nebo symbolem ohně. Vykřičník informuje o dráždivých účincích, oheň upozorňuje na hořlavost přípravku.

Databáze testovaných výrobků

Čističe oken (24 výrobků)
poslední aktualizace: 27.2.2020


Přihlásit