Jak vybrat prostředek na nádobí

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2023 Obsah prosincového dTestu

Sdílejte

Aktualizováno: 28.2.2018

Občas musí přípravek na ruční mytí nádobí koupit i ten, kdo používá automatickou myčku. S některými kusy si totiž stroje neporadí, nebo k nim nejsou dostatečně šetrné. Silně připálené hrnce nebo naopak míšeňský porcelán tak nejlépe umyjete ručně.

S výběrem toho nejúčinnějšího prostředku vám etiketa bohužel příliš neporadí. Informace na obalech „jarů“ jsou poměrně skoupé, stejně jako na všech čisticích prostředcích pro domácnost. Najdete na nich název, účel použití, návod, bezpečnostní informace a složení. Seznam použitých přísad není však příliš konkrétní. Sice se v něm uvádí se totiž, jaké typy látek výrobek obsahuje, ne však už, které konkrétní chemikálie to jsou. O přítomnosti některých méně významných musí výrobci navíc informovat jen tehdy, obsahuje-li jich výrobek více než stanovené množství. O tom, kolik prostředky obsahují aktivních látek, se na obalu rovněž dočtete. Nezjistíte z nich však konkrétní obsah, ale zařazují každou skupinu aktivních složek do příslušného rozpětí podílu. Základní množstevní „škatulky“ jsou: více jak 30 %, 15 až 30 %, 5 až 15 % a méně než 5 %.

Můžete si tak vybrat prostředek s pravděpodobně nejvyšším množstvím účinných složek, to však nemusí být záruka nejlepší účinnosti. Ta totiž závisí i na druhu aktivních látek. Používají se nejčastěji tři typy: Aniontové povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky a amfoterní povrchově aktivní látky. Ty představují tři různé typy chemických látek, které zajišťují odstraňování ve vodě nerozpustných nečistot. Jejich účinek spočívá v tom, že jeden konec jejich molekuly, takzvaný nepolární přitahují nečistoty a druhý, polární konec molekuly interaguje s vodou. Při praní pak tyto látky nečistotu obklopí a vytvoří kolem ní ve obal, ve kterém ji přenesou z povrchu nádobí do vody.

V některých případech mohou účinek povrchových látek doplňovat enzymy. Jsou to biochemicky aktivní látky, která se navazují na nečistoty a štěpí je. Enzymy se specializují vždy na jeden druh nečistot. Nejčastěji se používají lipázy specializující se na tukové nečistoty nebo proteázy štěpící bílkoviny.

Při výběru prostředku na mytí nádobí můžete zohlednit i obsah alergenních látek v něm. V řadě přípravků se používají tzv. kontaktní alergeny vyvolávající podráždění pokožky. Nejčastěji jde o parfémy či konzervanty. V tomto případě je výběr snadný. Všechny oficiálně uznané alergenní parfémy se musí ve složení uvádět konkrétními jmény. Najdete-li tak pouze slovo parfémy, výrobek alergenní vonné látky neobsahuje. V opačném případě musí být slovo parfémy doplněno konkrétními latinskými názvy, např. linalol či limonene. Dalšími potenciálně alergenními látkami mohou být i některé konzervanty, např. methylisothiazolinon. I jejich přítomnost musí obal konkrétně deklarovat. Máte-li s kožními alergiemi potíže, určitě neuděláte chybu, když při mytí nádobí použijete vhodné rukavice.

Celá řada výrobků prezentuje svou ekologičnost. Obecně pro domácí chemii neexistuje žádná právní definice ekologického přípravku a všechna tato tvrzení mají v rukou výrobci. Ti však musejí svá tvrzení podložit. Může se však stát, že u každého výrobku bude mít ekologické označení trochu jiný význam. Garancí dodržení určitých standardů může být některý z nezávislých certifikátů. Z nejznámějších můžeme uvést evropskou známku Ecolabel. Udržitelnou výrobu založenou na principech společenské odpovědnosti potvrzuje i logo iniciativy A.I.S.E.

Zadní strany lahví s prostředky na nádobí se hemží výstražnými vykřičníky a různými varovnými texty. Tyto pokyny slouží k zachování vaší bezpečnosti a nemusí vás příliš strašit. Velká většina prostředků není příliš nebezpečná, hlavními nežádoucími účinky koncentrovaných přípravků jsou dráždivost pro oči a pokožku. Podle pravidel označování domácí chemie však stanovené výstražné symboly nést musejí. V každém případě při manipulaci s nimi nezapomínejte na základní bezpečnostní pravidla a zejména po potřísnění pokožky či očí koncentrovaným prostředkem opláchněte dané místo velkým množstvím vody.

Databáze testovaných výrobků

Prostředky na mytí nádobí (18 výrobků)
poslední aktualizace: 1.3.2018


Přihlásit