Zpětvzetí žaloby na O2 ohledně změny obchodních podmínek

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2023 Obsah prosincového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 11.10.2017   

Rozhodli jsme se pro zpětvzetí žaloby, kterou jsme podali na mobilního operátora O2 kvůli jednostranné změně obchodních podmínek. Operátor v roce 2016 prostřednictvím změny obchodních podmínek ukončil možnost čerpat data sníženou rychlostí po vyčerpání předplaceného objemu dat. Zároveň ovšem neumožnil svým zákazníkům od smlouvy bez sankce odstoupit. Spornou otázku vyřešila novela zákona o elektronických komunikacích, která umožňuje odstoupit od smlouvy v případě jakékoliv změny obchodních podmínek.

Spotřebitelský problém? Volejte poradnu dTestu na telefonním čísle 299 149 009. Naši poradci jsou připraveni vám pomoci každý všední den od 9 do 17 hodin.

Před více než rokem a čtvrt jsme podali žalobu na mobilního operátora O2 kvůli tomu, že ke dni 15. července 2016 změnil podmínky čerpání datových tarifů, a zákazníci tak po vyčerpání předplaceného objemu dat nadále nemohli využívat zpomalený mobilní internet tak, jak byli do té doby zvyklí. Takový krok jsme považovali za podstatnou změnu uzavřené smlouvy. Zákazníci proto měli být informováni, že smlouvu mohou k datu účinnosti změny ukončit. To se však nestalo.

Za uplynulý rok a čtvrt však v řízení nedošlo k žádnému posunu. Příliš pomalý postup českých soudů, které nebyly v této otázce spotřebitelům příliš nakloněny, vyústil v situaci, kdy je již jakýkoliv výsledek řízení (i kdyby dopadlo ve prospěch českých spotřebitelů) zcela zbytečný. Jednalo by se tak spíše o takzvaný akademický rozsudek. Nedávno přijatá novela zákona o elektronických komunikacích vyřešila tento spor i bez nutnosti asistence soudů.

Novela totiž spotřebitelům umožňuje odstoupit od smlouvy s operátorem bez sankce při jakékoliv změně obchodních podmínek. Dříve to bylo možné, pouze pokud šlo o podstatnou změnu zhoršující postavení zákazníka, přičemž o tom, zda je změna podstatná či ne, rozhodovali samotní operátoři. Právě otázka, zda ukončení možnosti používat zpomalený mobilní internet i po vyčerpání předplaceného tarifu představuje podstatnou změnu zhoršující postavení spotřebitele, byla předmětem námi podané žaloby. Na základě nově přijaté legislativy, jež umožňuje odstoupit od smlouvy při jakékoliv změně obchodních podmínek, a již nerozlišuje, zda jde o změnu k lepšímu, či horšímu, tak ztratil předmět výše uvedeného sporu jakýkoliv význam.

Z tohoto důvodu jsme se rozhodli v daném řízení již dále nepokračovat a soustředit naši pozornost do oblastí, ve kterých je naše iniciativa vzhledem k nedostatku ochrany spotřebitele potřebnější. V nedávné době jsme například podali podnět Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Evropské komisi k prošetření možného jednání ve vzájemné shodně mezi operátory O2, T-Mobile a Vodafone. O našich krocích jsme informovali i Český telekomunikační úřad, sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací BEREC nebo evropskou komisařku pro ochranu spotřebitele Věru Jourovou. Od Generálního ředitelství Evropské komise pro komunikační sítě, obsah a technologie jsme nedávno obdrželi zprávu, že bude tuto záležitost dále analyzovat.


Přihlásit