Časté otázky: Pastelky

Obsah říjnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 10/2023 Obsah říjnového dTestu

Sdílejte

Publikováno v časopise 8/2017

Jakých chyb se můžeme dopouštět při výběru pastelek či jejich používání? Ptali jsme se odbornic na oblast grafomotoriky.

Jaké pastelky jsou z ergonomického hlediska nejvhodnější a proč?

Mgr. Ivana Vlková, Řitka: K rozvoji grafomotoriky dochází již při prvních improvizovaných pokusech tvořit, v době, kdy zhruba dvouleté dítě nemá ještě vyvinutý úchop psacího náčiní. Pro toto období je nejvhodnější koule, kterou prodávají někteří výrobci, jež podporuje dítě v držení hrstičkou. Ideální plochou jsou v tomto období podlahy a velké plochy papíru vkleče. Dítě v této pozici nezatěžuje jiné svalové skupiny, jde jen o volný pohyb paží.

Dětem od tří let patří do rukou hlavně prstové barvy, protože první experimenty jsou nejlepší prstem a na velkých plochách, hlavně na zemi, ve vaně, sprchovém koutu, na tabuli nebo někde na hřišti. Pro správnou fixaci špetkového úchopu jsou v předškolním věku a u dětí s odkladem školní docházky zhruba mezi pěti až sedmi lety vhodné měkčí trojhranné pastelky, protože vedou prsty velmi přirozeně do špetkového úchopu.

Mgr. Broňa Krajíčková, Újezd nad Lesy: Kreslení je důležité pro rozvoj grafomotorických schopností. Z pohledu fyzioterapie vnímám kreslení a psaní jako pohyb závislý na činnosti mozku, intelektu a psychice. Ruka má schopnost rozpoznávat předměty hmatem bez zrakové kontroly. Informace zajišťují čidla v kůži, v kloubech a ve svalech. Pokud je informace nedostatečná nebo naopak nadměrná, ovlivní to úchop. Proto nesouhlasím s trendem, že by dítě mělo mít zpočátku vždy trojhranné široké pastelky. Pokud pastelka dítě tlačí, bude se přirozeně vyhýbat kreslení takovou pastelkou. Děti s vyvinutější jemnou motorikou prstů budou s velkou pravděpodobností preferovat úzké pastelky, ze širokých je bude bolet ruka. Podle toho by se mělo přistupovat k výběru pastelek. Je vhodné nabídnout dítěti různé tvary. Kulaté, hranaté, široké i užší – podle věku a schopností dítěte. Je potřeba přihlížet k tomu, že se úchop vyvíjí. Ideálem je špetkový úchop. Od batolecího věku bychom měli nabízet pastelky, které respektují věk a možnosti úchopu. U dvouletého dítěte může dobře fungovat například kulička podporující dlaňový úchop. Později můžeme zvolit voskovky ve tvaru kapky, pro větší děti ve tvaru svíčky.

U dětí sleduji držení těla, jemnou motoriku ruky, očí a obličeje, i jaké barvy dítě preferuje. V jaké poloze kreslí a proč? Někdy je nevhodný úchop vyvolaný špatnou polohou těla. Dítěti, které reaguje přecitlivěle na bolestivé a jiné zevní podněty, bych nabídla nejdříve kulaté pastelky. Ovšem pokud dítě navléká korálky nebo vyšívá, zkusila bych pastelky úzké. Některé děti nevnímají v ruce ani hranaté široké pastelky. Pak se nabízí zkusit jednodušší úchop (dlaňový), popřípadě hranaté a široké pastelky s protiskluzem. Nezapomínejme ani na to, že dítě se učí napodobováním a náš špatný úchop mu může být vzorem.

Jaké mohou být následky špatného úchopu psacích potřeb?

Mgr. Ivana Vlková, Řitka: Vadně fixované návyky mohou mít celou řadu projevů, od únavy, křečovitého držení, vadně fixovaných úchopů (třemi prsty, palec přes, smyčcový úchop) přes pocení ruky, svalové křeče, posléze migrény až po problémy v oblasti vnímání, a to jak zrakového, tak rozlišovacího, nebo i paměti. Může se to projevovat třeba tak, že se dítě takzvaně „nevejde“ do linek, nerozezná různé tvary písmen, čísel, nepamatuje si, jak se vede tužka po papíře, jak vypadá to či ono písmenko… V neposlední řadě mohou nastat psychické problémy, neurózy, somatizování – bolesti hlavy, bříška, nechuť psát… Nemalou úlohu hraje též vyhraněnost ruky, leváctví, neuvolněná paže, zápěstí, špatně zvolená židle, náklon stolu či vadně fixovaný sed.

Dítě se učí držet tužku nápodobou. Prvními vzory v držení tužky či pera jsou hlavně rodiče, sourozenci a učitelka ve školce. Jenže ono „ohlídat“ správné držení pera takzvaným „špetkovým úchopem“ není samo sebou. Pokud to dětem nejde snadno a mají s grafomotorikou již v předškolním věku nějakou zkušenost, a přesto jsou jejich pokroky malé a dítko spíše otrávené, je třeba hledat důvody, proč se mu to nedaří. Deficity v oblasti grafomotoriky a počátků psaní mohou být způsobeny vadně fixovanými stereotypy či nerozvinutými dovednostmi v oblasti hrubé i jemné motoriky či senzomotoriky. Pak hlídání úchopu postrádá smysl a je na místě vyhledat odbornou pomoc fyzioterapeuta, speciálního pedagoga, speciálně pedagogického centra či spádové pedagogicko-psychologické poradny, která zajistí dítěti pomoc v oblasti nerozvinutých funkcí pomocí percepčně-motorických a rehabilitačních cvičení, jež vedou k rozvinutí, uvolnění či posílení těch kterých funkcí podílejících se na úspěšném psaní.

Mgr. Broňa Krajíčková, Újezd nad Lesy: Následky špatného úchopu psacích potřeb mohou být různé. Od bolestí ruky, zápěstí, lokte, ramene po bolesti hlavy, krční páteře nebo očí. Postavení ruky a nevhodný úchop (tedy jemná motorika) mohou negativně ovlivnit hrubou motoriku, tedy držení těla a jeho pohyb. Ve škole pak může docházet ke zhoršení výsledků, frustraci, stresu, únavě, poruše pozornosti. Včasný screening a náprava (ideálně ještě v předškolním věku) je zde klíčová. 

Databáze testovaných výrobků

Pastelky (17 výrobků)
poslední aktualizace: 3.8.2017


Přihlásit