Test dětských fixů 2019

Sdílejte

Publikováno v časopise 8/2019

Zatímco děti mívají z malování fixy čirou radost, rodiče často jímá hrůza, z jakých povrchů bude potřeba jejich výtvory následně odstraňovat. Dojem nevypratelnosti provází fixy dlouhodobě, přitom výrobci většinou zdůrazňují, že ty jejich se vodě a pracímu prášku ochotně poddají. Právě odstranitelnost z textilu byla jednou ze zkoušek, kterými jsme prověřovali kvalitu 18 balení fixů pro děti. Jak snadno je lze vyprat? Jak jsou na tom s obsahem rizikových chemikálií? Na které si dát pozor? To se dozvíte v našem testu.

Jako hračky sice fixy nevypadají, jejich obaly ale naznačují, že jimi výrobci cílí zejména na děti. Za hračky je spolu s voskovkami, pastelkami a barevnými křídami považuje také evropská bezpečnostní směrnice 2009/48/EC. Ta je mimo jiné původcem požadavku, aby se ve víčku nacházely otvory pro případ, že by se dostalo do dýchací trubice dítěte.  Při testování dětských fixů jsme vzali do ruky evropská nařízení, normy, vědecká stanoviska i německou legislativu a jejich přísný metr uplatnili zejména při vyhodnocování obsažených rizikových chemikálií.

Do našeho testu jsme nakoupili 18 balení dětských popisovačů rozmanitých značek v různých cenových kategoriích. Všechny naše vzorky putovaly do dvou laboratoří. V jedné probíhaly technické testy, kde jsme zkoušeli, jak se s fixy píše, jak zvládají zátěž v ostrém provozu a co od nich můžeme jako uživatelé očekávat. Druhá laboratoř dostala za úkol zjišťovat přítomnost vybraných nežádoucích chemických látek, jako jsou PVC, těžké kovy, azobarviva, konzervanty, organická rozpouštědla nebo polycyklické aromatické uhlovodíky, které se mohou skrze pokožku dostat do dětského organismu. Jak to dopadlo?

Analýzy výrobků Kores Korellos, Kika/Pelikan Colorella Star a Nebuló Felt Tip Pens poukázaly na vícečetné a nadlimitní nálezy problematických látek benzo(g,h,i)pyrelenu, naftalenu, fenanthrenu a pyrenu, které by za naměřené hodnoty neměly v Německu šanci získat známku GS, zaručující bezpečnost. To pro nás bylo důvodem k udělení nedostatečných známek.

Fixy Maped Color'Peps Jungle si pro změnu nedostatečnou známku vysloužily za vysoký obsah naftalenu. Vzhledem k tomu, že většina fixů byla z pohledu sledovaných PAH čistá, je evidentní, že se jejich výroba bez rizikových látek může obejít. Jejich vyšší četností navíc může vznikat nevyzpytatelný koktejlový efekt.

Laboratoř ve fixech hledala i konzervační látky isothiazolinony. Ty se používají ve výrobcích na bázi vody, v emulzích a roztocích zejména v kosmetice. Jsou ze své podstaty toxické ve vodním prostředí a mohou způsobovat podráždění pokožky. Za nadlimitní množství těchto látek propadly fixy Flying Tiger/Tuscher Markers. Výrobek Flying Tiger/Tuscher navíc jako jediný na obalu neuvádí značku shody CE, což naznačuje, že nemusí splňovat limity na vybrané chemikálie pro hračky. Kvůli překročení limitů na konzervanty stáhl prodejce tyto fixy z prodeje v Rakousku.

Některé fixy obsahují i organická rozpouštědla, což jsou těkavé sloučeniny, které se do lidského organismu nejčastěji dostávají vdechováním. Toluen jsme v relativně velkém množství objevili u fixů Flying Tiger/Tuscher Markers. Naměřená hodnota ale nepřekročila limit daný normou. Fixy Pepco My School obsahovaly nadlimitní množství styrenu, který dráždí dýchací soustavu, pokožku, oči a sliznice a může způsobovat nesoustředěnost, únavu, závratě nebo bolesti hlavy.


Testované výrobky - fixy (porovnat)

Databáze testovaných výrobků

Dětské fixy (18 výrobků)
poslední aktualizace: 1.8.2019


Přihlásit