Projekt CLEAR 2.0: Vyznejte se v obnovitelných zdrojích

Obsah dubnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 4/2024 Obsah dubnového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 13.3.2018   

Obnovitelné zdroje energie jsou už běžnou součástí našich každodenních životů. Nepozastavujeme se nad tím, když u někoho na střeše vidíme solární panel a snaha o co nejnižší energetickou náročnost je jeden ze základních požadavků při stavbě nových domů. Pro laiky ale stále není jednoduché se v této problematice vyznat.

Proto se společně s našimi kolegy ze spotřebitelských organizací ze Španělska, Belgie, Portugalska, Itálie a Slovinska účastníme projektu, který spotřebitelům pomůže zorientovat se ve světě obnovitelných zdrojů. Tento projekt pod názvem CLEAR 2.0 zastřešuje Evropská komise a jeho součástí budou například testy produktů dostupných na našem trhu. Ještě v letošním roce necháme otestovat fotovoltaické systémy pro domácnosti a v tom příštím pro změnu kamna na pelety. Součástí testů budou i online nástroje, které umožní spotřebitelům nalézt ideální kombinaci komponent fotovoltaického systému pro jejich potřeby.

Testování ovšem představuje jen jednu část celého projektu. Kromě něj budeme také monitorovat spotřebu energie v několika domácnostech, které čerpají část elektřiny ze solárních panelů, a na základě výsledků pak připravíme doporučení pro majitele fotovoltaických systémů, aby je mohli využívat maximálně efektivně.

Dále jsme si – stejně jako ostatní účastníci projektu – nechali zpracovat průzkum veřejného mínění zaměřený právě na postoj občanů k obnovitelným zdrojům. Vyšlo najevo, že v naší i v ostatních zemích jsou názory velmi podobné. Zájem o obnovitelné zdroje energie žene hlavně možnost úspory, naopak je brzdí zejména nejistota, jak k nim budou v budoucích letech přistupovat úřady a zákonodárci. Názory občanů proto chceme tlumočit jak kompetentním osobám v České republice, tak společně s partnery na půdě Evropské unie v Bruselu.

 


Přihlásit