Jak změnit dodavatele energií: Průvodce změnou v 7 krocích

Obsah srpnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 8/2022 Obsah srpnového dTestu

Změnou dodavatele elektřiny či plynu můžeme ušetřit za energie, které spotřebujeme v domácnosti. Nevíte jak na to? Jaký zvolit při změně dodavatele postup? Pomůže vám náš stručný průvodce. 

1. Zbavte se základních pochybností.

Váháte se změnou dodavatele, protože se obáváte neznámých komplikací? Nevíte, kde hledat odpovědi na základní otázky? Není to tak složité, jak to vypadá. Řadu článků s užitečnými informacemi najdete na www.dtest.cz/clanky-energetika. Rádi vám také poradíme v pracovní dny od 9 do 17 hodin na naší poradenské lince 299 149 009.

Setkáváme se s otázkami jako:

Může změna dodavatele způsobit přerušení dodávky plynu a elektrické energie do mého bydliště?
Ne, dodávky elektřiny a plynu nebudou nijak přerušeny.

Musím vyměnit svůj stávající elektroměr nebo jiné části elektrického vedení, pokud se rozhodnu změnit dodavatele?
Ne, nic takového není potřeba. Elektrické vedení, jistič a elektroměr nepatří dodavateli, ale distributorovi. To může být stejná společnost, ale není to pravidlem. Distributor elektřiny provozuje distribuční soustavu a zajišťuje tak transport elektřiny z elektrárny do vaší domácnosti. Distributora nelze změnit, je dán polohou vaší domácnosti. Během procesu změny dodavatele není potřeba demontovat elektroměr.

2. Zjistěte, kdy můžete dodavatele změnit

Ověřte si druh současné smlouvy a výpovědní lhůtu. Ověřte si, zda máte smlouvu na dobu neurčitou nebo určitou. U smluv na dobu neurčitou bývá výpovědní lhůta obvykle tři měsíce. U smluv na dobu určitou se podmínky různí, ale platí, že pokud byste nedodrželi výpovědní lhůtu a chtěli odejít dříve, zaplatíte pokutu.

Nedokážete zjistit, kdy končí platnost vaší aktuální smlouvy, jakou máte výpovědní lhůtu či zda vám hrozí smluvní sankce?
Kontaktujte svého dodavatele a tyto informace si vyžádejte. Nenechte se odbýt, dodavatel je ze zákona povinen vám tyto informace poskytnout.

  • Máte smlouvu na dobu neurčitou?
    To je výhoda. Nemusíte na nic čekat, oslovte nového dodavatele a uzavřete s ním smlouvu. Nový dodavatel vypoví (pakliže mu udělíte plnou moc) starou smlouvu za vás, a po uplynutí výpovědní lhůty začnete čerpat dodávky od nového dodavatele.
  • Máte smlouvu na dobu určitou?
    Zjistěte si, zda vůbec můžete smlouvu předčasně vypovědět. Pokud s takovou možností smlouva počítá, ověřte si výši smluvní pokuty či poplatku za předčasné ukončení smlouvy. Poté zvažte, zda se vám vyplatí kvůli novému tarifu vypovědět smlouvu předčasně, nebo počkáte na konec platnosti smlouvy. Při uzavírání smlouvy s novým dodavatelem si ohlídejte, že čerpání dodávek od nového dodavatele začne až v okamžiku ukončení platnosti původní smlouvy.

3. Zorientujte se v cenách

Dodavatelé obvykle na webu zveřejňují komplexní ceník. Z něj by mělo být zřejmé rozložení regulovaných i neregulovaných složek ceny a současně by měla být uvedena konečná cena, kterou můžete očekávat za spotřebovanou jednotku. Zkontrolujte, že dodavatel do ceny zahrnul opravdu vše. Mezi častá pochybení patří vynechání regulovaných cen, poplatku za činnost operátora trhu či uvádění ceny bez DPH. Můžete si také individuálně zažádat o nabídku.

Se srovnávači opatrně
Nechcete-li nabídky dodavatelů porovnávat sami, můžete využít některý z internetových srovnávačů, například cenový kalkulátor Energetického regulačního úřadu. Ale pozor, ne všechny srovnávače uvádí kromě ceny i ostatní podmínky, jako například smluvní pokuty, poplatky či další služby, které budou spolu s dodávkou energie poskytovány.

Zdá se vám to příliš složité a časově náročné?
Možnou cestou k úspoře jsou také tzv. aukce dodávek energií, které fungují na principu kolektivního nákupu. Pořadatel aukce za vás vyjedná podmínky i nejvýhodnější cenu energií. Nikdy se však nezapojujte do aukce, kde by vás už registrace či jiné podmínky zavazovaly k přechodu k novému dodavateli, aniž znáte vysoutěženou cenu za dodávky energie.
Aukci pořádá také dTest – můžete se nezávazně registrovat na www.ChciVyhodnejsiEnergie.cz.

4. Zvažte další faktory

Nezaměřujte se pouze na nejnižší cenu. Důležité jsou také reference či přihlášení k Etickému kodexu obchodníka (možno ověřit na www.eru.cz). A také obchodní podmínky. V těch by mělo být například uvedeno, zda bude změna dodavatele zpoplatněna (ze zákona je bezplatná, někteří dodavatelé však vybírají tzv. aktivační poplatek), jaké jsou další nabízené služby a informace o výpovědní lhůtě a způsobu ukončení smluvního vztahu.

5. Vyberte si dodavatele

Srovnejte si cenové a obchodní podmínky vytipovaných dodavatelů. Lákavá slova obchodních zástupců konkrétního dodavatele berte vždy s rezervou. Nepodepisujte smlouvu s novým dodavatelem bez srovnání s jinými nabídkami na trhu.

6. Uzavřete smlouvu s novým dodavatelem

Nejprve smlouvu důkladně prostudujte, stejně tak platný ceník a obchodní podmínky. Při podpisu smlouvy můžete udělit dodavateli plnou moc, a on pak provede některé činnosti za vás, což může celý proces změny urychlit. Obvykle to trvá od jednoho do šesti měsíců, v závislosti na délce výpovědních lhůt.

Retenční nabídky
Po podpisu smlouvy za vás nový dodavatel vypoví smlouvu u toho stávajícího. Může se stát, že se vás původní dodavatel bude snažit udržet a nabídne vám výhodnější podmínky, než jste měli doposud. Ověřte si s chladnou hlavou, zda je nabídka opravdu výhodná. Zkontrolujte, zda je v ceně zahrnuto vše, zjistěte si, na jak dlouho budete smlouvou vázáni, zda vám hrozí sankce za předčasné ukončení smlouvy a v jaké výši. A především nepodléhejte nátlaku, že se musíte brzy rozhodnout.

7. Co se děje po uzavření smlouvy?

Nový dodavatel vás musí informovat o tom, od kterého data byla skutečně zahájena dodávka. K termínu změny dodavatele je vhodné nahlásit dosavadnímu dodavateli stav vašeho elektroměru či plynoměru. Také obdržíte závěrečné vyúčtování spotřeby, jímž dojde k vypořádání závazků s původním dodavatelem. Nezapomeňte si zrušit trvalé platby vůči stávajícímu dodavateli.

Při prvním vyúčtování od nového dodavatele si důkladně zkontrolujte celou fakturu, především to, zda jsou dodrženy smluvené obchodní podmínky a ceny. Dodávky nadále budete hradit způsobem, ve výši a ve lhůtách sjednaných ve smlouvě a obchodních podmínkách nového dodavatele.

Potřebujete poradit? Volejte poradnu dTestu na telefonním čísle 299 149 009 (v pracovní dny od 9 do 17 hodin).
 


Přihlásit