Jaká jsou pravidla pro výpověď stavebního spoření dítěte

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2023 Obsah prosincového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 26.10.2016   

Když v roce 2014 vstoupil v účinnost nový občanský zákoník, zkomplikovala se situace rodičům, kteří chtěli vybírat peníze ze stavebního spoření uzavřeného na jméno nezletilého dítěte. Občanský zákoník uvádí, že k právnímu jednání, které se týká existujícího i budoucího jmění dítěte, potřebují rodiče souhlas soudu, pokud se nejedná o běžné záležitosti, nebo o záležitosti sice výjimečné, ale týkající se zanedbatelné majetkové hodnoty. Situaci v oblasti vybírání peněz ze stavebního spoření ale následně v dubnu letošního roku změnila novela zákona o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření.

Před účinností nového občanského zákoníku bylo stavební spoření bezpečnou a jednoduchou možností uložení a zhodnocení peněz. Po uplynutí šestileté lhůty byly peníze zcela volné a bylo možné je využít jakýmkoli způsobem.
 

Spotřebitelský problém? Volejte poradnu dTestu na telefonním čísle 299 149 009. Naši poradci jsou připraveni vám pomoci každý všední den od 9 do 17 hodin.

Z pohodové úspory nedostupný sejf

Nový občanský zákoník přinesl zásadní změnu v tom, že výběr peněz ze stavebního spoření a jejich využití dle uvážení rodičů nebyly možné. Většina stavebních spořitelen se novými pravidly řídila. Pouze některé spořitelny pravidla uvolnily a za určitých okolností bylo možné s penězi dítěte manipulovat. Obvykle se jednalo o případy, kdy úspory ze zrušené smlouvy měly být převedeny na nové stavební spoření uzavřené ve prospěch dítěte, popřípadě když výše úspor nepřesahovala pět tisíc korun.


Nezkušené a pomalé soudy

Pro výběr peněz se souhlasem soudu bylo nutné sepsat návrh, přiložit kopii smlouvy o stavebním spoření, oddací list a kopii rodného listu dítěte. Zároveň bylo třeba výběr odůvodnit a vysvětlit, proč právě tento záměr je ve prospěch dítěte. Obecná formulace o tom, že peníze budou využity pro dítě, na úpravu jeho pokoje atd., obvykle nebyla postačující.

Soudy neměly s rozhodováním v těchto případech zkušenosti, proto byla soudní praxe značně nejednotná. Někteří soudci brali věc jako formalitu, aniž vyžadovali další důkazy. Jiní soudci požadovali doložení důkazů, rozpočtů, posudků a odborných stanovisek, aby bylo zřejmé, že peníze skutečně budou využity ve prospěch dítěte. Nezřídka byla žádost o výběr peněz zamítnuta, často z absurdních důvodů.
 


Osvobozující novela

Vzhledem k tomu, že se díky soudnímu řízení výběr peněz značně prodlužoval a nebylo předem možné odhadnout, jestli bude výběr povolen, začalo se uvažovat o změně.

Proto byla přijata novela zákona o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření. Jejím cílem je omezit administrativu spočívající v nutnosti žádat soud o souhlas při ukončení stavebního spoření nezletilých dětí ze strany jejich zákonných zástupců. Zařazení ukončení stavebního spoření mezi běžnou správu majetku má znamenat snížení počtu soudních řízení, čímž dojde i k úsporám ve státním rozpočtu.


Jak je to nyní

V současné době je proto situace taková, že rodiče mohou vypovědět stavební spoření svých nezletilých dětí bez souhlasu soudu a dostat se tak k penězům, přestože i v této chvíli zákon stanoví určité podmínky. Bez souhlasu soudu je totiž možné peníze vybrat jen v případě, že je smlouva ukončena po uplynutí šestileté vázací lhůty, a v případě, že zákonní zástupci jednají ve shodě, tzn. že žádný ze zákonných zástupců není proti ukončení smlouvy a vybrání peněz.

Ve všech ostatních případech se přístup k nezletilým účastníkům nemění a zákonní zástupci musí mít k nakládání s majetkem nezletilého dítěte schválení soudu.


Přihlásit