ESC: Jasnější podmínky půjčení vozu

Obsah srpnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 8/2021 Obsah srpnového dTestu

Publikováno v časopise 8/2015

Nepřehlednosti podmínek při půjčování vozů by měl být konec. Alespoň u pěti největších společností v Evropě. Ty se na základě opatření Evropské komise a dozorových orgánů zemí EU zavázaly do konce roku 2015 výrazně zpřehlednit podmínky účtování pohonných hmot a pojištění a zajistit férovější přístup při řešení škod i větší transparentnost cen.

Autopůjčovny se v podstatě rozhodly více sladit své stávající postupy pro pronájem automobilů s požadavky právních předpisů EU o právech spotřebitelů, nekalých obchodních praktikách a nepřiměřených podmínkách. Problémy v těchto oblastech totiž v posledních dvou letech stály za výrazným nárůstem počtu stížností spotřebitelů na jednání autopůjčoven u sítě Evropských spotřebitelských center.

Častým problémem, se kterým se na síť ESC obrací i čeští spotřebitelé, je jednání autopůjčoven po vrácení vozu, kdy společnost spotřebiteli účtuje několik set eur za opravu karoserie, kterou ale spotřebitel podle svých slov nepoškodil. Pro tyto případy je vhodné vždy nechat zaměstnance autopůjčovny podepsat potvrzení o vrácení vozu v bezvadném stavu. Doporučujeme rovněž si vůz nafotit jak při převzetí, tak při předání.

Pět největších řetězců, které drží více než 65% podíl na trhu v EU, nyní slíbilo zajistit jasnější a spravedlivější postupy kontroly vozidel a zlepšení postupů pro účtování dodatečných poplatků zákazníkům. Spotřebitelům má být umožněno rozporovat jakoukoli škodu před jejím stržením ze zaplacené zálohy či přímo z platební karty.

Stížnosti se však pojí i s jednáním některých zaměstnanců půjčoven přímo na místě, kteří zákazníkům nutí předražené dodatečné pojištění, ačkoli ten již pojištění uzavřel při online rezervaci. Smlouvy jsou často v místním jazyce a spotřebitelé je někdy na základě informací a naléhání od anglicky mluvícího pracovníka podepíší, protože potřebují odjet. Autopůjčovny by se tedy podle orgánů na ochranu práv spotřebitelů měly zaměřit i na jednání svých zaměstnanců a na jazyk smluvních podmínek pro zahraniční zákazníky.

Mezi hlavní zlepšení mají patřit také lepší a srozumitelnější informace u online rezervací a možností jejich zrušení, u povinných poplatků i volitelných doplňků a jasnější informace o nejdůležitějších podmínkách pronájmu a požadavcích, včetně záloh placených z karty spotřebitele.

V roce 2013 bylo v EU uzavřeno přes 21 miliónů jednotlivých smluv o pronájmu automobilů.

Evropské spotřebitelské centrum (ESC) poskytuje spotřebitelům informace o jejich právech na jednotném evropském trhu. Právníci ESC bezplatně pomáhají spotřebitelům řešit jejich problémy s obchodníky z jiných zemí EU, z Islandu či Norska.

Kontakty na ESC pro ČR:
adresa: Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
e-mail: esc@coi.cz
telefon: 296 366 155
www.evropskyspotrebitel.cz


Přihlásit