Evropské spotřebitelské centrum: pomoc při sporu s podnikatelem z jiné země EU

Máte problémy s obchodníkem či poskytovatelem služeb z jiného členského státu EU, Norska nebo Islandu? Může vám pomoci síť Evropských spotřebitelských center.

Popis vzoru

Kdy je tento vzor vhodný?

Spotřebitelé se mohou obracet na Evropské spotřebitelské centrum (ESC) v případě problému s prodejcem výrobků či poskytovatelem služeb z jiného členského státu EU, Norska nebo Islandu.

ESC dále poskytuje obecné informace o právech spotřebitelů na jednotném evropském trhu a zprostředkovává přeshraniční mimosoudní řešení sporů.

 

Jak tento vzor využít?

Evropská spotřebitelská centra fungují jako síť, přičemž v každém zúčastněném státě působí jedno centrum. V České republice je to ESC ČR při České obchodní inspekci.

Spotřebitel vždy komunikuje s centrem ve státě svého bydliště. Pokud po předložení všech potřebných dokumentů právníci ESC vyhodnotí jeho stížnost jako oprávněnou, předají ji kolegům v příslušném státě, kteří dále komunikují přímo s obchodníkem a snaží se ho přimět k nápravě protiprávního jednání.

Informační i mediační služby ESC jsou spotřebitelům poskytovány bezplatně. Bližší informace naleznete na webových stránkách www.evropskyspotrebitel.cz.

 

Upozornění

Činnost sítě ESC má podobu mediace, její členové se tedy snaží dosáhnout smírného mimosoudního řešení mezi kupujícím a prodejcem. Evropská spotřebitelská centra nevystupují jako dozorové správní orgány a nejsou oprávněna ve sporu spotřebitele s obchodníkem závazným způsobem rozhodnout nebo uložit sankci. V případě, že zjistí porušení veřejnoprávních norem, mohou případ předat dozorovému orgánu v příslušné zemi dle místních předpisů, který činnost obchodníka prověří (ESC ČR například může případy občanů jiných zemí EU, Norska či Islandu s českými obchodníky postoupit České obchodní inspekci).

Než ESC vstoupí do jednání s obchodníkem, měl by se spotřebitel pokusit spor vyřešit smírnou cestou sám.

ESC se může zabývat pouze přeshraničními spotřebitelskými spory, kdy na jedné straně vystupuje podnikatel a na straně druhé spotřebitel.

ESC není příslušné k řešení vnitrostátních sporů českých spotřebitelů s českými obchodníky.

Interaktivní formulář


Export do PDF Tisk

Sdílejte

Přihlásit