Žádost o kompenzaci v mezistátní železniční dopravě

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2023 Obsah prosincového dTestu

Vydáno: 4.1.2014   

Vyskytlo se při vaší mezinárodní cestě vlakem zpoždění delší než 60 minut, nestihli jste kvůli zpoždění jednoho spoje přípojný vlak? Můžete mít nárok na kompenzaci.

Kdy je tento vzor vhodný?

Dne 3. prosince 2009 vstoupilo v účinnost nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1371/2007, které přineslo řadu nových práv cestujícím v železniční dopravě, mimo jiné právo na kompenzace a péči cestujícím, kteří čelí dlouhým zpožděním. Členské státy mohou některá práva cestujících na přechodné období omezit. Členské státy měly v přechodném období (do 3. 12. 2014) povinnost informovat Evropskou Komisi o uplatňování výjimek. V přechodném období mají cestující namísto některých práv podle uvedeného nařízení práva z přepravní smlouvy dle vyhlášky č. 175/2000 Sb. Nařízení se vztahuje na dopravce ze zemí EU, Norska a Švýcarska.

 

Jak tento vzor použít?

V případě, kdy je důvodné očekávat, že zpoždění příjezdu v rámci mezistátní dopravy do cílového místa podle přepravní smlouvy bude delší než 60 minut, má cestující možnost výběru mezi: náhradou plné ceny přepravního dokladu za podmínek, za nichž byl zakoupen, za neuskutečněnou část nebo části své cesty a za část nebo části již uskutečněné cesty, nemá-li cesta již žádný význam vzhledem k původnímu cestovnímu plánu cestujícího, spolu s případnou zpáteční přepravou do první výchozí stanice při nejbližší příležitosti; pokračováním nebo přesměrováním do cílové stanice při nejbližší příležitosti za srovnatelných podmínek přepravy, nebo pokračováním nebo přesměrováním do cílové stanice později podle přání cestujícího za srovnatelných podmínek přepravy.

Pokud cestující využije přepravy mezi výchozí a cílovou stanicí, jak jsou uvedeny na přepravním dokladu, a tato je zpožděná, může od železničního podniku požadovat odškodnění. Minimální odškodnění v případě zpoždění činí: 25 % ceny přepravního dokladu v případě zpoždění o 60 až 119 minut; 50 % ceny přepravního dokladu
v případě zpoždění o 120 a více minut.

V případě zpoždění o více než 60 minut se rovněž cestujícímu nabídne zdarma: jídlo a občerstvení v množství odpovídajícím čekací době, pokud je ve vlaku nebo ve stanici k dispozici nebo může být za přiměřených okolností dodáno; hotelové nebo jiné ubytování a přepravu mezi železniční stanicí a místem ubytování v případě, že je nutný pobyt na jednu noc nebo na více nocí, nebo v případě nutnosti dalšího pobytu, pokud je to uskutečnitelné; přepravu z vlaku do železniční stanice v případě, že vlak uvízl na trati, do náhradní výchozí stanice nebo do cílové stanice dopravního spoje, pokud je to uskutečnitelné.Přihlásit