Požadavek na úhradu ztraceného nebo poškozeného zavazadla v letadle

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2023 Obsah prosincového dTestu

Vydáno: 4.1.2014   

Stalo se vám, že během letu bylo vaše zavazadlo ztraceno, zpožděno, poškozeno nebo zcela zničeno? Pak pro vás bude využitelný následující vzor.

Jak tento vzor použít?

Dopravce odpovídá za vzniklou škodu v případě zničení, ztráty nebo poškození zavazadla tehdy, pokud ke škodě došlo kdykoliv po odbavení. Dopravce odpovídá i za škodu způsobenou zpožděním zavazadel. Ne však tehdy, pokud prokáže, že učinil veškerá opatření, která mohla škodě zabránit. Faktem je, že letecký dopravce je povinen vás při odbavení informovat o podmínkách a limitu odpovědnosti za přepravu zavazadel. Pokud se to však nestane nebo pokud nebude informovat řádně, máte možnost využít následujících informací.

Je-li zavazadlo poškozeno, zpožděno, ztraceno nebo zničeno, musí cestující co nejdříve podat písemnou stížnost leteckému dopravci. V případě poškození odbaveného zavazadla musí cestující podat písemnou stížnost do sedmi dnů a v případě zpoždění do 21 dnů; v obou případech ode dne, kdy zavazadlo bylo nebo mělo být předáno cestujícímu. Jinak nárok na náhradu zaniká.

Problematikou náhrad za ztracená či poškozená zavazadla (vč. jejich obsahu) se zabývá Úmluva o sjednocení některých pravidel v mezinárodní letecké přepravě, která je známa pod názvem Montrealská úmluva. Montrealská úmluva však odpovědnost dopravce omezuje v jakémkoli případě zničení, ztráty, poškození nebo zpoždění na částku 1000 SDR (zvláštních jednotek práv) na osobu, což je cca 28 Kč/jednotka. Aktuální kurz naleznete na internetových stránkách České národní banky www.cnb.cz.

Zákazník je povinen prokázat, které věci se mu ztratily a jakou měly hodnotu (účtenky, v úvahu připadají i svědecké výpovědi, čestné prohlášení apod.).

Cestující může využít výhody vyššího limitu odpovědnosti za zavazadla, pokud nejpozději při odbavení učiní zvláštní prohlášení a zaplatí příplatek.

Pokud letecký dopravce, který skutečně provádí let, není totožný s leteckým dopravcem uzavírajícím smlouvu, má cestující právo podat stížnost nebo vznést nárok na náhradu škody vůči oběma.Přihlásit