Požadavek na náhradu při odepření nástupu do letadla, při zpožděném či zrušeném letu

Obsah červnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 6/2023 Obsah červnového dTestu

Vydáno: 4.1.2014   

Byl váš let zrušen, letadlo mělo mnohahodinové zpoždění, či vám byl odepřen nástup na palubu letadla, i když jste měli platnou letenku? Pak věnujte pozornost následujícím informacím.

Jak tento vzor použít?

Odepření nástupu na palubu: Občas se stane, že letecké společnosti potvrdí pasažérům rezervaci na více míst, než je jich v letadle k dispozici. Pokud je vám z tohoto důvodu odepřen nástup na palubu letadla, dopravce, který let provozuje, je povinen vám nabídnout peněžní náhradu a pomoc.

Dopravce většinou nejprve vyzve případné dobrovolníky, aby se svého místa vzdali za sjednanou náhradu. Pokud se nepřihlásíte jako dobrovolník, dopravce vám musí vyplatit následující náhrady:

 • 250 Euro při letu na vzdálenost 1500 km a kratší,
 • 400 Euro při delším letu uvnitř EU a při letu mezi 1500 a 3500 km,
 • 600 Euro při letu delším než 3500 km mimo EU.

Náhradu lze snížit o polovinu v případě, že zpoždění vašeho odletu tímto nepřesáhne 2, respektive 3 a 4 hodiny podle výše uvedených kategorií.

Zároveň vám dopravce musí poskytnout:

 • možnost volby mezi proplacením ceny letenky a náhradní přepravou do konečného místa určení, příp. i bezplatný let zpět do původního místa odletu,
 • stravu a občerstvení,
 • v případě nutnosti přenocování i ubytování v hotelu (včetně přepravy) a komunikační vybavení.

Tato práva můžete uplatňovat na všechny lety v rámci EU, včetně charterových.

Pozor! Dopravce může odmítnout nástup na palubu cestujícímu, pokud:

 • dojde ze strany cestujícího k porušení předpisů platných v zemi odletu, příletu nebo přeletu,
 • je-li cestující stižen přenosnou nemocí, která podléhá povinnému hlášení, nebo svým momentálním tělesným či duševním stavem ohrožuje bezpečnost cestujících a letu,
 • porušuje svým chováním veřejný pořádek nebo není-li vhodně oblečen.

 

Zrušení letu: Obdobná pravidla pro odškodnění platí i v případě, když je váš let zrušen. Dopravce může mít rovněž povinnost vyplatit vám náhradu ve stejné výši jako v případě odepření nástupu na palubu, pokud vám zrušení letu neoznámí s dostatečným předstihem. Rovněž byste měli být informováni o náhradní přepravě.

 

Dlouhá zpoždění: Pokud se včas dostavíte k odbavení jakéhokoliv letu (včetně charterových):

 • z letiště v EU, nebo
 • na letiště v EU z letiště mimo EU, pokud let provozuje dopravce z EU,
 • a pokud dopravce provozující let předpokládá zpoždění 2 hodiny a více podle délky letu, musí vám poskytnout stravu a občerstvení, příp. ubytování v hotelu (včetně přepravy) a komunikační vybavení. Pokud zpoždění přesáhne 5 hodin, musí vám přepravce rovněž nabídnout proplacení ceny letenky (a případně i bezplatný let zpět do původního místa odletu). Pokud jsou vám tato práva odepřena, neprodleně si stěžujte u společnosti, která let provozuje (viz níže).
 •  


Přihlásit