Odstoupení od timesharingové smlouvy

Obsah březnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 3/2024 Obsah březnového dTestu

Vydáno: 4.1.2014   

Podlehli jste lákavé nabídce na prázdninový pobyt a podepsali tzv. timesharingovou smlouvu či členství v prázdninovém klubu, které umožňuje užívat nemovitosti nebo jejich části v určitém termínu v roce po dobu několika let? Pokud jste si podpis smlouvy doma v klidu rozmysleli, máte možnost od smlouvy ve čtrnáctidenní lhůtě odstoupit.

Jak tento vzor použít?

V reakci na časté spory mezi zákazníky a poskytovateli tzv. timeshare plynoucí z nátlakových metod jeho nabízení a nedostatku podstatných informací při uzavření smlouvy, vznikla v EU právní úprava závazná i pro ČR, podle které má spotřebitel možnost si již uzavřenou smlouvu o poskytnutí timeshare v klidu rozmyslet a během 14denní lhůty od ní bez udání důvodu odstoupit. Doručením odstoupení od smlouvy poskytovateli timeshare se pak smlouva ruší a obě strany si mají vrátit to, co si navzájem poskytly. Odstoupení od smlouvy jako jednostranný právní úkon a nevyžaduje souhlas druhé strany.

Součástí smlouvy má navíc být předvyplněný formulář pro odstoupení, který můžete rovněž využít. Neobdržíte-li ho při uzavření smlouvy, lhůta pro odstoupení se prodlužuje na jeden rok a 14 dnů, popř. do 14 dní od opožděného předání tohoto formuláře. Pokud smlouva neobsahuje údaje, které je poskytovatel povinen sdělit spotřebiteli před uzavřením smlouvy, může spotřebitel od smlouvy odstoupit do tří měsíců a čtrnácti dnů.Přihlásit