Test krájeného poličanu 2013

Sdílejte

Publikováno v časopise 7/2013

Poličan patří k nejdražším českým salámům na trhu. Aby měl výrobek s tímto názvem odpovídající kvalitu, musí splňovat požadavky stanovené masnou vyhláškou. V testu jsme zjistili, že šest z 13 zakoupených poličanů si název přisvojilo nezaslouženě. Nesplňovaly vyhláškou požadované množství čisté svalové bílkoviny. Znamená to, že v nich bylo méně libového masa, než je pro poličan závazné. Většině testovaných poličanů hodnotitelé vytkli nedobrou chuť.

Z testu vyplynulo, že část výrobců na drahém salámu pokazila, co se dalo - a jejich poličan poličanem vlastně ani nebyl. Příčinou byla především málo jakostní surovina.

Pro testy jsme nakoupili 13 balených porcovaných výrobků s názvem poličan krájený, šest z nich nesplnilo klíčový parametr potravinářské vyhlášky o množství čisté svalové bílkoviny. Vyhláška ukládá, že jí v salámu poličan musí být nejméně 16 %, do tohoto limitu se však vešlo jen sedm výrobků. V šesti vyhlášce nevyhovujících salámech laboratoř naměřila od 11,89 % do 15,03 % čisté svalové bílkoviny.

Parametr zvaný čistá svalová bílkovina vypovídá, kolik libového masa bylo použito. Zahrnuje pouze bílkovinu ze svalů, nikoli však bílkovinu pojivové tkáně a bílkovinu rostlinného původu.

Při senzorickém hodnocení neprošel zcela bez výhrad žádný z posuzovaných poličanů. Hodnotitelé ve většině případů poukazovali na kyselou až štiplavou chuť, kterou vyhláška nepřipouští; k častým závadám patřila i méně příjemná vůně a měkká až mazlavá konzistence výrobku.


Testované výrobky - krájené poličany (porovnat)

Databáze testovaných výrobků

Poličan krájený (13 výrobků)
poslední aktualizace: 27.6.2013


Přihlásit