Týraní senioři potřebují pomocnou ruku

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2023 Obsah prosincového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 10.6.2013   

V sobotu 15. června si celý svět připomíná Mezinárodní den boje proti násilí na seniorech. Občanské sdružení Život 90 proto uspořádalo seminář, který se zaměří na způsoby pomoci týraným seniorům.

Seminář „Pomoc týraným seniorům (Příklady dobré praxe)“ se uskuteční v pražském divadle U Valšů ve středu 12. června od 10 hodin za účasti zástupců z Intervenčního centra Praha, Ministerstva vnitra, České obchodní inspekce či Bílého kruhu bezpečí. Sdružení dTest bude zastupovat vedoucí právní poradny Lukáš Zelený. Seminář je určen odborníkům i zájemcům o problematiku. Program semináře a přihlášku najdete zde.

Navštivte www.dtest.cz/predvadecky, kde získáte důležité informace a návod jak se bránit při předváděcím, podomním i pouličním prodeji.

Občanské sdružení Život 90 se věnuje tématu seniorů systematicky a dlouhodobě. Mimo jiné provozuje nonstop bezplatnou krizovou linku Senior telefon 800 157 157. Podle zástupců sdružení stoupl za loňský rok významně počet volajících, kteří uvažují o sebevraždě. Tyto hovory jsou ovšem jen špičkou ledovce. U nárůstu počtu hovorů se sebevražednou tématikou je vidět souvislost se zhoršující se ekonomickou situací seniorů. Svoji situaci vnímají mnohdy jako neřešitelnou.

Dluhy jsou velmi často následkem neuvážených nákupů předraženého zboží a uzavírání smluv o úvěru na předváděcích akcích pro seniory. Zničujícím dopadům uvedených praktik se věnuje dTest velmi důsledně. Podle našich zkušeností z poradenské linky 299 149 009 se charakter těchto aktivit mění – jsou sofistikovanější, pro seniory hůře čitelné a obecně agresivnější.

V této souvislosti přinášíme tři základní rady pro ty, kteří se setkali či mohou setkat s předváděcí akcí:

  • Uložte si do telefonu číslo poradenské linky dTestu 299 149 009, případně požádejte někoho z rodiny o uložení do paměti telefonu. Nebo si číslo jednoduše napište na papírek.
  • Setkáte-li se na předváděcí akci či po jejím skončení s problémem, se kterým si nevíte rady, a je všední den mezi 9. a 17. hodinou, volejte ihned.
  • Potřebujete-li vyřešit složitější problém, mějte po ruce všechny potřebné písemnosti (například účtenku, smlouvu, záruční list), připravte si stručné shrnutí problému, aby se náš poradce mohl v dané věci rychle zorientovat a poradit vám, jak postupovat.

Přihlásit