O poškozených a ztracených zásilkách

Obsah únorového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 2/2020 Obsah únorového dTestu

Publikováno v časopise 3/2012

Balík dorazí poškozený, adresát marně čeká na zatoulaný dopis. Za co pošta odpovídá? Před měsícem jsme se věnovali zásilkám vnitrostátním, na řadě jsou zásilky dodávané do zahraničí a ze zahraničí přijímané.

Jak u mezinárodních, tak i u vnitrostátních zásilek platí, že pošta odpovídá pouze za zásilky, jejichž přijetí eviduje vystavením stvrzenky, tzv. podacího lístku. Odpovědnost pošty se vztahuje na škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo chybějícím obsahem zásilky od okamžiku jejího podání do momentu jejího předání adresátovi či vrácení zpět odesílateli. Obyčejné zásilky, tedy ty bez vystavení stvrzenky, není možné reklamovat. Zákon zná i další důvody vylučující odpovědnost pošty, a to přičinění odesílatele, neodvratitelnou událost, zvláštní povahu či vadnost obsahu zásilky.

 

Vady dodání a ztráta

Do šesti měsíců od podání můžete dodání zásilky reklamovat u kterékoliv pošty. Ta nezkoumá totožnost reklamující osoby. Může to být odesílatel či adresát; přijetí reklamace pošta podmiňuje předložením podací stvrzenky, kterou zpravidla disponuje ten, který zásilku odeslal. Při řešení reklamace spolupracuje pošta se zahraničním provozovatelem. Zjišťuje se, zda a jak byla poštovní zásilka dodána. Pošta vám následně písemně oznámí, zda, kdy a komu byla zásilka vydána. Nedošlo-li k řádnému dodání, považuje se zásilka za ztracenou. Ztrátou zásilky se rozumí i úplné zničení zásilky nebo úbytek celého obsahu.Přihlásit