Srovnávač spořicích a termínovaných účtů

Poradíme vám, který spořicí či termínovaný účet je nejlepší pro uložení vašich peněz - kde je nejlepší úrok, jak je vklad pojištěn a jaké nástrahy na vás číhají v obchodních podmínkách.

Chci uložit 100 000 Kč bez omezení

Upravit parametry srovnání

logo AirBank AirBank - Airbank Spořicí účet

Spořicí účet
Zhodnocení: 0 Kč

Detailní ceny

Úroková sazba

  Výše vkladu [Kč]
Doba uložení0 - 250 000250 001 - neomezeno
0 měs.0,00 %0,00 %

Další parametry

Poplatek za založení účtu: 0 Kč
Poplatek za vedení účtu: 0 Kč
Minimální vklad: 0 Kč
Povinnný běžný účet:
Připisování úroků: Měsíčně
Úročení celého vkladu stejnou sazbou:
Automatické obnovení vkladu: Peníze kdykoliv k dispozici
Možnost správy online:
Možnost korespondenčního zřízení:
Možnost dodatečných vkladů:
Stránky produktu: https://www.airbank.cz/produkty/sporici-ucet
Další charakteristiky: - Zdarma služba cash back.
- Není vydávána platební karta. Není umožněno zadání trvalého příkazu či SIPO.
- Příchozí platby zdarma.
- Odchozí platby do jiných bank zdarma.
- Je možné založit tři spořicí účty, a to jeden v korunách, druhý v eurech a třetí v amerických dolarech.
Právní podmínky: - Je úročen zůstatek na běžném účtu, a to do výše 100 tis., ale pouze v rámci bonusového úročení.
- Zůstatek do výše 250 tis. je úročen 1,3% za podmínky, že je provedeno měsíčně pět plateb kartou.
- Zůstatek nad 250 tis. je úročen 0,4% za podmínky, že je provedeno měsíčně pět plateb kartou.
- V případě vedení a aktivního využívaní běžného a spořicího účtu - celkový poplatek za vedení 100 Kč (Velký tarif).
Údaje o pojištění: Vklady v této bance jsou pojištěny do výše 100 000 EUR (cca 2,5 mil. Kč) na jednu osobu u českého Fondu pojištění vkladů.
Právní podmínky finanční instituce: - Klient dává souhlas s tím, aby jeho osobní údaje mohly být zpracovávány i třetími osobami (např. členy skupiny PPF).
- Osobní údaje a údaje podléhající bankovnímu tajemství jsou přenášeny nešifrovaným systémem
přenosu.
- Klient může odmítnout pořízení fotokopií průkazů totožnosti, v takovém případě banka os. údaje písemně zaznamená.
- Banka je oprávněna měnit smluvní podmínky z důvodu změny právních předpisů, ale také s ohledem na poskytování nových služeb (bez bližší specifikace). Pokud klient vysloví nesouhlas se změnou smluvních podmínek má právo smlouvu bezplatně vypovědět.
- Pokud je klient nespokojen s postupem banky (např. se domnívá, že banka porušila své smluvní povinnosti nebo právní předpisy) tak je oprávněn podat stížnost u České národní banky.

Datum poslední aktualizace: 2.1.2020  |  Informace o aplikaci  |  Kontaktujte nás se svými náměty

Zpět na srovnání spořicích a termínovaných účtů

Přihlásit