Éčka

E 503 Uhličitany amonné

Alternativní název: uhličitan amonný, hydrogenuhličitan amonný

Skupina: kypřící látky, regulátory kyselosti
Původ: syntetický
Bezpečná přísada

Uhličitany amonné jsou syntetické kypřící látky a regulátor kyselosti.

Vyrábí se z amonných solí a vápence.

V rámci EU povoleno pro široký okruh potravin v částečně omezeném množství.

Zpět do databáze přídatných látek

Je obsaženo v těchto potravinách

Diskuze

Přihlásit