Skupiny éček

Zde naleznete všechny skupiny éček.

Popis skupinantibiotika
Antibiotika zabraňují množení bakterií. V potravinách jsou zakázaná.
nahoru seznam éček této skupiny

antioxidanty
Antioxidanty prodlužují trvanlivost potraviny a chrání ji proti zkáze způsobené oxidací, která se může projevit zejména žluknutím tuků nebo barevnými změnami potraviny.
nahoru seznam éček této skupiny

balící plyny
Balící plyny jsou plyny jiné než vzduch, které se zavádějí do obalu před, během, nebo po plnění potraviny do obalu.
nahoru seznam éček této skupiny

barviva
Barviva jsou látky udělující potravině barvu nebo obnovující barvu potraviny.
nahoru seznam éček této skupiny

bělidla
Bělidla jsou v některých státech používána k bělení mouky.
nahoru seznam éček této skupiny

emulgátory
Emulgátory umožňují tvorbu stejnorodé směsi dvou nebo více nemísitelných kapalných fází nebo tuto směs udržují.
nahoru seznam éček této skupiny

enzymy
Potravinářskými enzymy se rozumí produkty získané extrakcí z rostlin, zvířat, mikroorganismů či jejich produktů nebo kvasným procesem za použití mikroorganismů.
nahoru seznam éček této skupiny

konzervanty
Konzervanty prodlužují trvanlivost potraviny a chrání potravinu proti mikrobiálnímu kažení.
nahoru seznam éček této skupiny

kypřící látky
Kypřící látky vytvářejí plyny za účelem zvětšení objemu těsta.
nahoru seznam éček této skupiny

látky zlepšující mouku
Látkami zlepšující mouku se rozumí látky jiné než emulgátory, které se přidávají k mouce nebo do těsta za účelem zlepšení pekařské kvality.
nahoru seznam éček této skupiny

látky zvýrazňující chuť a vůni
Látky zvýrazňující chuť a vůni zvýrazňují již existující chuť nebo vůni potraviny.
nahoru seznam éček této skupiny

leštící látky
Leštící látky udělují potravině po nanesení na vnější povrch lesklý vzhled nebo vytvářejí ochranný povlak.
nahoru seznam éček této skupiny

nosiče
Nosiče včetně rozpouštědel jsou látky, které se používají k rozpouštění, ředění, disperzi nebo jiné fyzikální úpravě přídatné látky, nebo látky určené k aromatizaci s cílem usnadnit manipulaci s nimi, jejich aplikaci nebo použití, aniž přitom mění jejich technologickou funkci bez jakéhokoliv vlastního technologického účinku.
nahoru seznam éček této skupiny

odpěňovače
Odpěňovače zabraňují vytváření pěny nebo snižují pěnění.
nahoru seznam éček této skupiny

pěnotvorné látky
Pěnotvorné látky umožňují vytváření stejnorodé disperze plynné fáze v kapalné nebo tuhé potravině.
nahoru seznam éček této skupiny

plnidla
Plnidla přispívají k objemu potraviny bez významného zvyšování její energetické hodnoty.
nahoru seznam éček této skupiny

propelanty
Propelanty jsou plyny jiné než vzduch, které vytlačují potravinu z obalu.
nahoru seznam éček této skupiny

protispékavé látky
Protispékavé látky snižují tendenci částic potraviny ulpívat vzájemně na sobě.
nahoru seznam éček této skupiny

regulátory kyselosti
Regulátory kyselosti mění nebo udržují kyselost či alkalitu potraviny.
nahoru seznam éček této skupiny

rozpouštědla
Rozpouštědla jsou látky, které se používají k rozpouštění, ředění, disperzi nebo jiné fyzikální úpravě přídatné látky, nebo látky určené k aromatizaci s cílem usnadnit manipulaci s nimi, jejich aplikaci nebo použití, aniž přitom mění jejich technologickou funkci bez jakéhokoliv vlastního technologického účinku.
nahoru seznam éček této skupiny

sekvestranty
Sekvestranty vytvářejí chemické komplexy s ionty kovů.
nahoru seznam éček této skupiny

sladidla
Sladidla udělují potravině sladkou chuť a nahrazují přírodní sladidla a med.
nahoru seznam éček této skupiny

stabilizátory
Stabilizátory jsou látky umožňující udržovat fyzikálně chemické vlastnosti potraviny, mezi které se zařazují látky umožňující udržování homogenní disperze dvou nebo více nemísitelných látek v potravině, látky stabilizující, udržující nebo posilující existující zbarvení potraviny, a látky zvyšující vazebnou kapacitu potraviny včetně tvorby příčných vazeb mezi bílkovinami, které umožňuje spojení jednotlivých složek potraviny do konečné potraviny.
nahoru seznam éček této skupiny

tavicí soli
Tavící soli mění vlastnosti bílkovin při výrobě tavených sýrů za účelem zamezení oddělování tuku.
nahoru seznam éček této skupiny

zahušťovadla
Zahušťovadla zvyšují viskozitu potraviny.
nahoru seznam éček této skupiny

zpevňující látky
Zpevňující látky zpevňují nebo udržují pevnost tkáně ovoce nebo zeleniny, zkřehčují nebo udržují křehkost tkáně ovoce a zeleniny, a ztužují gely reakcí se želírujícími látkami.
nahoru seznam éček této skupiny

zvlhčující látky
Zvlhčující látky chrání potravinu před vysycháním působením proti účinkům vzduchu s nízkou relativní vlhkostí a dále sem patří látky podporující rozpouštění práškovitých potravin ve vodném prostředí.
nahoru seznam éček této skupiny

Sdílejte

Přihlásit