Éčka

E 385 Dvojsodnovápenatá sůl kyseliny ethylendiamintetraoctové

Alternativní název: kalciumdinatrium EDTA, ethylendiamintetraacetát vápenato-disodný

Skupina: sekvestranty, konzervanty, antioxidanty
Původ: syntetický

Ethylendiamintetraacetát vápenato-disodný je umělá látka.

Získává se průmyslovou syntézou

V rámci EU povoleno pro omezený okruh potravin v omezeném množství.

Zpět do databáze přídatných látek

Je obsaženo v těchto potravinách

Diskuze

Přihlásit