Stěhujete se? Pozor na dodávky energií

Obsah únorového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 2/2024 Obsah únorového dTestu

Sdílejte

Publikováno v časopise 5/2021

Říká se, že je lepší vyhořet než se stěhovat. Vedle náročného přemístění veškerého vybavení domácnosti je třeba také vyřešit, co bude se stávající smlouvou o dodávkách energií, pokud je na vás vedena v místě opouštěného příbytku. Stěhování totiž není ze zákona uznatelným důvodem pro předčasné ukončení smlouvy, což může být problém především u smluv uzavřených na dobu určitou. V tomto ohledu by měla pomoci právě projednávaná novela energetického zákona.

Smlouva na dobu neurčitou

Jestliže máte sjednanou smlouvu o dodávkách energií na dobu neurčitou, můžete ji vypovědět kdykoliv bez sankce, a to se zákonnou tříměsíční výpovědní dobou. Víte-li o stěhování s předstihem, můžete si naplánovat ukončení smlouvy tak, aby odpovídalo době opuštění odběrného místa. Tříměsíční výpovědní doba u smlouvy na dobu neurčitou platí i tehdy, když je v obchodních podmínkách uvedena doba delší.

Při podání výpovědi však můžete být nemile překvapeni sdělením dodavatele energií, že výpověď není možná. Jako důvod bude uvedeno, že byť vaše smlouva byla původně sjednána na dobu neurčitou, již tomu tak není a nyní zní na dobu určitou v řádu několika dalších měsíců či let. Jak je to možné? Ke změně doby trvání smlouvy došlo na základě dodatku, který jste uzavřeli při nějaké komunikaci s dodavatelem, a to třeba i telefonicky.

Smlouva na dobu určitou

Že se jedná o smlouvu na dobu určitou, může vyplývat například jen z názvu produktu uvedeného ve smlouvě, který bývá doplněn číslicí 24 či 36 určující počet měsíců trvání smlouvy. Délka jejího trvání se také mění automatickým prodloužením. Zpravidla se smlouvy automaticky prodlužují, pokud nedáte v určitém vymezeném období vědět dodavateli, že nechcete ve smlouvě pokračovat. Smlouvy se pak obvykle prodlužují znovu na stejnou dobu určitou. Pokud se rozhodnete smlouvu vypovědět před uplynutím doby, na níž byla sjednána nebo o kterou byla automaticky prodloužena, téměř vždy po vás bude dodavatel energií požadovat smluvní pokutu v řádech několika tisíců korun.

Smlouva na dobu určitou nebo neurčitou?

Bohužel se v naší spotřebitelské poradně setkáváme často s tím, že spotřebitelé nevědí, zda mají smlouvu na dobu neurčitou či určitou. Někdy je to tím, že ani neměli tušení, že uzavírají smlouvu na dobu určitou. Setkali jsme se i se smlouvami, u kterých bylo v úvodu deklarováno, že se jedná o smlouvu na dobu neurčitou, ovšem v následujících ustanoveních již bylo napsáno, že jde o smlouvu na dobu určitou. V takovém případě se smlouva při jejím ukončení musí posoudit jako smlouva na dobu neur­čitou, jelikož je to pro spotřebitele výhodnější.

Smlouva na dobu určitou komplikací při stěhování

Máte-li smlouvu na dobu určitou, může nastat několik situací. Někteří dodavatelé vám při stěhování umožní ukončit smlouvu bez sankce, pokud doložíte novou nájemní smlouvu nebo výpis z katastru nemovitostí se změnou majitele. Jiní dodavatelé navíc požadují i doklad, že nemůžete v novém místě pokračovat v odběru dodávek od stávajícího dodavatele. Dalším nutným dokladem může být potvrzení o tom, že nový nájemník či majitel nemovitosti na sebe odmítl převést stávající smlouvu o dodávkách energií. Ve zbylých případech po vás dodavatel bude požadovat úhradu smluvní pokuty.

Podle připravované novely energetického zákona by v případě stěhování měl spotřebitel právo smlouvu vypovědět bez sankce. V současné době se lze smluvní pokutě vyhnout přepisem smlouvy na osobu, která bude odběrné místo nadále využívat. Další možností je, že ve smlouvě budete pokračovat v novém odběrném místě. Smluvní pokutě lze také uniknout tím, že od smlouvy odstoupíte pro změnu smluvních podmínek či zvýšení ceny, pokud k takové změně v daném období dochází.

Co vás čeká po ukončení smlouvy

Při ukončení smlouvy nebo změně odběratele je dodavatel povinen vystavit ukončovací fakturu. V této souvislosti jsme zaznamenali i situace, kdy dodavatel naúčtoval spotřebu za stejné období jak původnímu, tak novému odběrateli. Je proto namístě mít zaznamenány údaje o spotřebě a vyúčtování případně reklamovat. Vyúčtování nemusí také odpovídat skutečnému stavu v případě, že jej dodavatel provede bez fyzické kontroly měřičů, tedy takzvaným odhadem, což mu umožňuje zákon. I tak můžete vyúčtování reklamovat.


Přihlásit