Elektřina 2021: Kdo ji dodá nejlevněji?

Obsah dubnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 4/2024 Obsah dubnového dTestu

Sdílejte

Publikováno v časopise 7/2021

Máme jej doma všichni. Není vidět, není slyšet, nedá se nahmatat. Přesto je v našich domácnostech přítomen a ukryt v zásuvkách či přívodních kabelech tiše vyčkává na náš rozkaz. Kdo nebo co je oním „panem tajemným“? Správně – elektrický proud. Veličina natolik nepostradatelná, že život bez ní si dnes dokážou představit jen opravdoví poustevníci. A právě vzhledem k jejímu masovému využívání je vhodné o ní vědět více než jen to, kde jsou doma umístěné vypínače a zásuvky. Víte například, kolik máme distribučních sazeb a do které z nich spadá vaše domácnost?

Úvodní věty ve vás možná vzbudily dojem ryze vzdělávacího článku, ale nebojte se – i my v dTestu jsme běžní spotřebitelé a je nám zcela jasné, že první příčku u jakékoliv komodity obsazují informace o ceně. Pojďme si tedy provést porovnání sazeb, v nichž bývají domácnosti zařazeny nejčastěji, a zjistit tak, u kterého z dodavatelů zaplatíte nejnižší roční cenu.

Na nákup na internetové tržiště

Než se podíváme na modelové příklady s cenovými vyjádřeními spotřeby, trochu si přibližme cestu tohoto významného artiklu do vašich domácností. Kde je možné jej nakoupit a přes jaké subjekty obvykle vede jeho obchodní pouť? Nákup elektřiny si možná lze představit poněkud obtížně, avšak vězte, že se jedná (podobně jako třeba v případě zlata) o zcela standardně obchodovatelnou komoditu. Pouze se pro ni její potenciální nákupčí nevydají do supermarketu, nýbrž na energetickou burzu. Tu lze charakterizovat jako pomyslnou virtuální platformu určenou k obchodování s různými energetickými produkty. A když zmiňujeme pojem obchodování, možná už ani nemusíme dodávat, že tento zmíněný internetový prostor je zároveň také prvním místem, kde se u tohoto produktu setkává nabídka s poptávkou.
Říkáte si, že elektřina kolem vás bez problému funguje, a přitom jste žádné popisované internetové tržiště nenavštívili? Ani nemusíte. Energetické burzy jsou totiž primárně určeny pro obchodování mezi komerčními subjekty. Na nabídkové straně zde stojí výrobci (případně jiní obchodníci), poptávající pak reprezentují vaši budoucí dodavatelé, kteří však jsou v tomto prostředí v roli odběratelů. Samotný nákup pak již probíhá podle klasických tržních zákonů – v momentě, kdy poptávající vyhodnotí cenu energie jako výhodnou, nakoupí od výrobce příslušný objem megawatthodin a z burzovního odběratele se stává nám již dobře známý dodavatel.

Pozor na smlouvy uzavírané po telefonu

Vše může začít zcela nevinně. Dodavatel vám zavolá s tím, že ho zajímá, zda jste spokojeni s obdrženým vyúčtováním spotřebovaných energií. Odpovíte, že ano. Poté následuje otázka ohledně spokojenosti s vaším stávajícím produktem. Telefonní operátor vám následně nabídne, že je k dispozici jiný produkt, který je pro vás vzhledem ke spotřebě výhodnější, a ušetří vám tak několik stovek či i tisíce korun ročně. Pokud budete s novým produktem souhlasit, změníte smlouvu a možná i dodavatele. Ovšem o podmínkách této nové smlouvy v daném okamžiku nic nevíte.

Jak se takové smlouvy zbavit, jestliže zjistíte, že jste se unáhlili? Od takto uzavřené smlouvy můžete odstoupit ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření. Přičemž tato lhůta se prodlužuje o dobu, po kterou jste nebyli o svém právu na odstoupení poučeni, maximálně o jeden rok. Nestihnete-li včas od smlouvy odstoupit, můžete ji ještě vypovědět ve lhůtě 15 dní od zahájení dodávek, jestliže jste smlouvu uzavřeli s novým dodavatelem energií.

Uvažujete-li o změně dodavatele energií, je vhodné si nejdříve zjistit, jakou smlouvu máte uzavřenou se současným dodavatelem. Někteří lidé si například neuvědomují, že mají sjednanou smlouvu na dobu určitou. Pokud pak takovou smlouvu předčasně vypovědí, může je čekat smluvní pokuta za předčasné ukončení smlouvy. Doporučujeme proto se vždy předem informovat ohledně podmínek výpovědi stávající smlouvy.

Vpravo dole na faktuře...

Informace o počátečním postavení dodavatele do role poptávajícího vás již možná přivádí k myšlence, že tato jeho nákupní cena, za kterou elektrickou energii sám pořídil, se nějakým způsobem odrazí právě i ve vašem vyúčtování. Nezbývá než souhlasit. Předpokladem nízké ceny pro koncové zákazníky je skutečně především výhodná nákupní cena na energetické burze, nicméně tak jednoduché, aby se k této částce přidala pouze marže a výsledná cena byla na světě, to zase není. Dodavatel sice určuje finální částku za jednotku spotřeby, avšak její výslednou cenu tvoří hned několik různých položek, z nichž ne všechny může obchodník sám ovlivnit. Jaké dílčí části tedy tvoří konečnou částku ve vašem vyúčtování?

Cena za dodávky energií se skládá ze dvou základních složek:

  •  regulované části ceny,
  •  neregulované části ceny.

Jak již název sám napovídá, je to právě první zmíněná – regulovaná část ceny, kterou váš dodavatel nemá možnost nijak ovlivnit. Stanovuje ji totiž Energetický regulační úřad (ERÚ) v takzvaném cenovém rozhodnutí, jež je každoročně vydáváno k 30. listopadu. Jeho obsahem jsou pevně stanovené ceny platné po celý následující kalendářní rok, přičemž takto dané hodnoty jsou totožné pro všechny dodavatele napříč trhem a zároveň jsou pro ně závazné. To v praxi znamená, že si je obchodníci nemohou nijak upravovat, a to ani v neprospěch, ani ve prospěch zákazníka (například jejich snížením či jiným zvýhodněním).

Naopak druhá, tedy neregulovaná část ceny již závisí na obchodním rozhodnutí každého dodavatele. Taková kompetence často svádí k domněnce, že celá její výše je ziskem obchodníka, ovšem není tomu tak. Neregulovanou část ceny totiž tvoří několik položek – kromě marže dodavatele zahrnuje také cenu za komoditu (silovou elektřinu), jež se na ceně podílí nejvíce, a dále ji ještě doplňují ve­dlejší náklady v podobě daní. Na rozdíl od regulované složky ceny však již nepodléhá rozhodnutí žádných „externích“ subjektů.

Cenotvorbu elektrické energie lze objektivně vyhodnotit jako poměrně složitou disciplínu. Co je toho příčinou? Kolísání cen na světových burzách, nákup prostřednictvím opcí, změny cen černého uhlí (jež je klíčovou surovinou pro výrobu energie) či v neposlední řadě silná konkurence – to vše jsou parametry, které významně ovlivňují výslednou cenu koncovým zákazníkům.

Přehled distribučních sazeb elektřiny

název sazby
pro koho je vhodná
co musíte splňovat
zda máte nárok na nízký tarif
malá spotřeba D01D chaty, garáže a domácnosti s nízkou spotřebou elektřiny běžné spotřebiče jako lednice, osvětlení, televize…, v domácnosti nesmí být připojena výrobna a jistič nad 3x63 A ne, D01D je jednotarifní sazba, která má jednotnou cenu elektřiny po celý den
běžná spotřeba D02D domácnosti s běžnými spotřebiči běžné spotřebiče jako televize, lednička, pračka, myčka... ne, D02D je jednotarifní sazba, která má jednotnou cenu elektřiny po celý den
bojler D25D domácnosti, které používají elektřinu pro ohřev vody elektrický bojler ano, D25D je dvoutarifní sazba, kde je osm hodin denně cena eletřiny v levnějším tarifu
akumulační topení D26D domácnosti, které k vytápění používají akumulační spotřebiče akumulační topení ano, D26D je dvoutarifní sazba, kde je osm hodin denně cena eletřiny v levnějším tarifu
elektromobil D27D majitelé elektromobilů elektromobil ano, D27D je dvoutarifní sazba, kde je osm hodin denně cena eletřiny v levnějším tarifu
kombinované vytápění D35D domácnosti, které využívají smíšené elektrické spotřebiče pro vytápění objektu sazbu bylo možné přiznat pouze do 1. dubna 2017; nově již není možné ji získat ano, D35D je dvoutarifní sazba, kde je 16 hodin denně cena eletřiny v levnějším tarifu
elektrické topení D45D domácnosti, které využívají přímotopné elektrické spotřebiče pro vytápění objektu sazbu bylo možné přiznat pouze do 1. dubna 2017; nově již není možné ji získat ano, D45D je dvoutarifní sazba, kde je 20 hodin denně cena eletřiny v levnějším tarifu
tepelné čerpadlo D56D domácnosti, které využívají systém tepelného čerpadla pro vytápění objektu sazbu bylo možné přiznat pouze do 1. dubna 2017; nově již není možné ji získat ano, D56D je dvoutarifní sazba, kde je 22 hodin denně cena eletřiny v levnějším tarifu
elektrické topení D57D domácnosti, které používají elektřinu k vytápění elektrické topení (tepelné čerpadlo, elektrokotel, přímotopy, podlahové vytápění) ano, D57D je dvoutarifní sazba, kde je 20 hodin denně cena eletřiny v levnějším tarifu
víkend D61D místo, které využíváte převážně o víkendu bez podmínek ano, D61D je dvoutarifní sazba, kde je levnější tarif od pátku 12:00 do neděle 22:00

Když chcete toho nejlepšího

Výběr nejvhodnějšího dodavatele není sice tak náročný jako výběr životního partnera, nicméně poctivé prostudování informačních materiálů rozhodně nějaký čas zabere. Na co konkrétně se při procházení webových stránek a dalších zdrojů detailně zaměřit?
Jako první vás nejspíše napadne faktor ceny. Cena za dodávky energií je v každém případě velice podstatným, avšak nikoliv jediným rozhodovacím kritériem. Takřka totožnou pozornost si zaslouží také obchodní podmínky, v nichž bývají k nalezení například informace o výpovědní době či případných poplatcích a jejichž součástí také zpravidla bývá i úplný a platný ceník pro konkrétní rok. V případě, že k cenovému porovnání užíváte nejrůznější webové srovnávače, vyplatí se dávat pozor nejen na správné zadání požadovaných filtrů, ale také na případnou objektivnost výsledných nabídek, mnohdy řazených podle finanční zainteresovanosti porovnávaných subjektů. A když už budete ponořeni do brouzdání po internetových vlnách, vyplatí se věnovat chvilku pozornosti jak pročtení cenných recenzí sdílných spoluodběratelů, tak kontrole účasti vašeho vyhlédnutého obchodníka na deklaraci dodavatelů elektřiny a plynu na ochranu spotřebitele.

Je třeba se zařadit

Oslovením vybraného favorita mezi dostupnými dodavateli ovšem započatý proces ještě nekončí. Po obchodníkovi, jenž bude dodávat životadárnou energii vašim spotřebičům, je také třeba zvolit adekvátní produkt. S jeho výběrem vám zpravidla pomohou asistenti daného dodavatele, neboť je právě v rámci produktu potřeba zvolit odpovídající distribuční sazbu. O co se jedná a co pod tímto pojmem očekávat?
Distribuční sazba v případě dodávky energií značí předpokládaný odběr proudu v závislosti na typech zapojených spotřebičů. Jedná se tedy o jakési zařazení do určité kategorie podle toho, zda elektřinu užíváte pouze ke svícení, ohřevu vody, vytápění objektu či případně dobíjení elektromobilu. Že byste se ve značení distribučních sazeb neorientovali, se obávat nemusíte. Používá se pro ně totiž unifikované značení, které je společné všem dodavatelům na trhu. Označení samotné sazby se pak skládá z kombinace písmen a čísel, přičemž pro koncové zákazníky z řad domácností je směrodatné počáteční písmeno „D“ představující právě jednotku typu domácnosti. S kolika distribučními sazbami se můžete setkat a k jakým účelům využití elektřiny následně slouží? Na to vám odpoví naše tabulka.

Parametry výpočtu u 1. typu (sazba D02D): Středočeský kraj, jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně, roční spotřeba 2,5 MWh/rok.
dodavatel
produkt
celková roční cena
Česká Regionální Energetika, a.s. Klasik2021 13 770,01 Kč
Fonergy, s.r.o. STANDARD 13 920,65 Kč
Gazela Energy, a.s. Domácnost 14 087,03 Kč
Energie ČS, a.s. SPORO 14 232,23 Kč
Ray Energy a.s. STANDARD 14 295,75 Kč
Europe Easy Energy, a.s. eDomácnost 14 362,91 Kč
ARMEX ENERGY, a.s. ARMEX Standard 14 450,03 Kč
ENCO group s.r.o. BENEFIT 14 540,78 Kč
EP ENERGY TRADING, a.s. Optimum 14 546,83 Kč
LAMA energy a.s. STANDARD Standard region ČEZ 14 643,63 Kč
ARMEX ENERGY, a.s. Akviziční ceník 14 719,86 Kč
Centropol Energy, a.s. POHODA Fér 14 734,38 Kč
Nano Green s.r.o. (Nano Energies) Nazeleno 14 834,81 Kč
eYello CZ, k. s. YELLO Watt 14 864,45 Kč
Pražská plynárenská, a.s. Elektřina bez závazku 15 206,28 Kč
Comfort Energy, s.r.o. PRIM - oblast ČEZ 15 231,08 Kč
Centropol Energy, a.s. Důvěra Start 15 306,71 Kč
ČEZ Prodej, a.s. Elektřina na dobu neurčitou 15 403,51 Kč
E.ON Energie, a.s. Elektřina 15 778,61 Kč
ELIMON a.s. Svěží STANDARD 16 020,61 Kč
CARBOUNION BOHEMIA,spol. s r.o. CARBOUNION STANDARD 16 628,63 Kč
CARBOUNION KOMODITY, s.r.o. CARBOUNION STABILITA STANDARD 16 925,08 Kč
Údaje jsou aktuální k datu 11. června 2021 a jsou čerpány z webové kalkulačky ERÚ (www.eru.cz). Do srovnání byly zařazeny pouze produkty se standardními, nikoliv speciálními podmínkami jejich získání. Smlouva v modelovém příkladu je uzavřena na dobu neurčitou. Údaje mají orientační charakter – v konečné výši skutečné ceny jsou u většiny dodavatelů navíc zohledněny další parametry (například zda jste nový či stávající zákazník nebo zda od stejné společnosti odebíráte také plyn). Uvedenou cenovou nabídku je tak v případě zájmu vždy potřeba ověřit přímo u jednotlivých dodavatelů společně s prostudováním smluvních podmínek.
Parametry výpočtu u 2. typu (sazba D25D): Středočeský kraj, jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně, roční spotřeba 6 MWh/rok (3 MWh ve vysokém tarifu, 3 MWh v nízkém tarifu).
dodavatel
produkt
celková roční cena
Gazela Energy, a.s. Domácnost 24 242,41 Kč
Česká Regionální Energetika, a.s. Klasik2021 24 521,92 Kč
Fonergy, s.r.o. STANDARD 24 903,07 Kč
Europe Easy Energy, a.s. eDomácnost 24 997,45 Kč
Energie ČS, a.s. SPORO 25 404,01 Kč
ARMEX ENERGY, a.s. ARMEX Akumulace 8 25 621,81 Kč
Ray Energy a.s. STANDARD 25 737,97 Kč
EP ENERGY TRADING, a.s. Optimum 25 799,68 Kč
Centropol Energy, a.s. POHODA Fér 25 832,35 Kč
ENCO group s.r.o. BENEFIT 25 937,62 Kč
ARMEX ENERGY, a.s. Akviziční ceník 26 042,89 Kč
eYello CZ, k. s. YELLO Double 26 137,27 Kč
Nano Green s.r.o. (Nano Energies) Nazeleno 26 667,25 Kč
LAMA energy a.s. STANDARD Akumulace 8 region ČEZ 26 718,07 Kč
eYello CZ, k. s. YELLO Watt 26 718,07 Kč
Pražská plynárenská, a.s. Elektřina bez závazku 26 728,96 Kč
ČEZ Prodej, a.s. Elektřina na dobu neurčitou 26 801,56 Kč
Comfort Energy, s.r.o. PRIM - oblast ČEZ 26 841,49 Kč
Centropol Energy, a.s. Důvěra Start 27 081,07 Kč
ELIMON a.s. Svěží STANDARD 28 075,69 Kč
E.ON Energie, a.s. Elektřina 28 714,57 Kč
CARBOUNION BOHEMIA,spol. s r.o. CARBOUNION STANDARD 30 206,50 Kč
CARBOUNION KOMODITY, s.r.o. CARBOUNION STABILITA STANDARD 30 714,70 Kč
Údaje jsou aktuální k datu 11. června 2021 a jsou čerpány z webové kalkulačky ERÚ (www.eru.cz). Do srovnání byly zařazeny pouze produkty se standardními, nikoliv speciálními podmínkami jejich získání. Smlouva v modelovém příkladu je uzavřena na dobu neurčitou. Údaje mají orientační charakter – v konečné výši skutečné ceny jsou u většiny dodavatelů navíc zohledněny další parametry (například zda jste nový či stávající zákazník nebo zda od stejné společnosti odebíráte také plyn). Uvedenou cenovou nabídku je tak v případě zájmu vždy potřeba ověřit přímo u jednotlivých dodavatelů společně s prostudováním smluvních podmínek.
Parametry výpočtu u 3. typu (sazba D27D): Středočeský kraj, jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně, roční spotřeba 8 MWh/rok (4 MWh ve vysokém tarifu, 4 MWh v nízkém tarifu).
dodavatel
produkt
celková roční cena
Gazela Energy, a.s. Domácnost 31 123,33 Kč
Europe Easy Energy, a.s. eDomácnost 32 183,29 Kč
Fonergy, s.r.o. STANDARD 32 246,21 Kč
ENCO group s.r.o. BENEFIT 32 343,01 Kč
Energie ČS, a.s. SPORO 32 768,93 Kč
Nano Green s.r.o. (Nano Energies) Nazeleno 32 909,29 Kč
ARMEX ENERGY, a.s. ARMEX Akumulace 8 32 986,73 Kč
LAMA energy a.s. STANDARD Elektromobil region ČEZ 32 996,41 Kč
Ray Energy a.s. STANDARD 33 214,21 Kč
ČEZ Prodej, a.s. Elektřina na dobu neurčitou 33 223,89 Kč
Centropol Energy, a.s. POHODA Fér 33 243,25 Kč
EP ENERGY TRADING, a.s. Optimum 33 248,09 Kč
ARMEX ENERGY, a.s. Akviziční ceník 33 528,81 Kč
eYello CZ, k. s. YELLO Double 33 698,21 Kč
Pražská plynárenská, a.s. Elektřina bez závazku 34 462,93 Kč
eYello CZ, k. s. YELLO Watt 34 472,61 Kč
Comfort Energy, s.r.o. PRIM - oblast ČEZ 34 545,21 Kč
Centropol Energy, a.s. Důvěra Start 34 888,85 Kč
ELIMON a.s. Svěží STANDARD 36 239,21 Kč
E.ON Energie, a.s. Elektřina 37 066,85 Kč
CARBOUNION BOHEMIA,spol. s r.o. CARBOUNION STANDARD 39 080,29 Kč
CARBOUNION KOMODITY, s.r.o. CARBOUNION STABILITA STANDARD 39 709,49 Kč
Údaje jsou aktuální k datu 11. června 2021 a jsou čerpány z webové kalkulačky ERÚ (www.eru.cz). Do srovnání byly zařazeny pouze produkty se standardními, nikoliv speciálními podmínkami jejich získání. Smlouva v modelovém příkladu je uzavřena na dobu neurčitou. Údaje mají orientační charakter – v konečné výši skutečné ceny jsou u většiny dodavatelů navíc zohledněny další parametry (například zda jste nový či stávající zákazník nebo zda od stejné společnosti odebíráte také plyn). Uvedenou cenovou nabídku je tak v případě zájmu vždy potřeba ověřit přímo u jednotlivých dodavatelů společně s prostudováním smluvních podmínek.


Přihlásit