Rozpor s kupní smlouvou – vada výrobku

Obsah srpnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 8/2021 Obsah srpnového dTestu

Vydáno: 1.1.2012   

Koupili jste obuv a během několika dnů od zakoupení se jí utrhla podešev? V tom případě vám doporučujeme uplatnit tzv. rozpor s kupní smlouvou, vzhledem k tomu, že prodaná věc nebyla bez vad.
 

Kdy je tento vzor vhodný?

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména že je bez vad. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud prodejce neprokáže opak. Jestliže se tedy podešev utrhla do šesti měsíců od zakoupení obuvi, předpokládá se, že obuv měla vadu již při převzetí, pokud prodávající neprokáže opak (např. pokud nedokáže, že si vadu kupující způsobil sám). Tento vzor je tedy možné využít v případě, že se vada projeví do šesti měsíců od zakoupení věci. Jestliže se vada objeví v rámci záruční doby později, doporučujeme využít vzor „Reklamace výrobku“.

Jak tento vzor využít?

Rozpor s kupní smlouvou uplatněte u prodávajícího v kteréhokoliv jeho provozovně s ohledem na sortiment. Žádáte-li opravu věci, může být k jejímu provedení pověřena také jiná osoba, např. záruční servis. Informaci, u koho uplatnit opravu věci, získáte zpravidla na dokumentech přiložených k věci (např. na záručním listě).

Kupující má právo na to, aby prodávající věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího opravou věci nebo její výměnou. Volba je vždy na kupujícím, nemůže být do opravy nucen. Pouze není-li takový postup možný (je-li vada neodstranitelná nebo není-li možné dle volby kupujícího výrobek vyměnit za bezvadný kus), můžete požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. Svůj nárok uveďte již při uplatňování rozporu s kupní smlouvou, vzor podle svého požadavku upravte.

Zakoupení věci je kupující povinen prokázat, nejlépe předložením kopie kupního dokladu. Jestliže kupní doklad nemáte, musíte vznik kupní smlouvy prokázat jiným, dostatečně věrohodným způsobem (např. záručním listem s uvedením data nákupu a ceny či výpisem z platební karty).Přihlásit