Vánoce na dluh

Obsah listopadového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 11/2023 Obsah listopadového dTestu

Sdílejte

Publikováno v časopise 12/2017

Jednou z mála životních jistot je fakt, že koncem roku opět přijdou Vánoce. A s nimi také bezpočet útoků na naši psychickou odolnost v podobě nabídek nejrůznějších půjček. Pokušení lehce nabytých finančních prostředků je pro mnohé spotřebitele stejně lákavé jako zpěv bájných Sirén a vábení poskytovatelů či zprostředkovatelů úvěrů každoročně neodolají tisíce z nich. Kolik vás však ve výsledku bude stát jeden neuvážený podpis úvěrové smlouvy?

Půjčky, které spotřebitelé nejčastěji využívají k pořízení spotřebního zboží, vybavení domácnosti či nákupu vánočních dárků, se řadí do kategorie takzvaného spotřebitelského úvěru. Ten je jedním z nejrozšířenějších úvěrových produktů a jeho podstatou je zapůjčení finančního obnosu spotřebiteli (dlužníkovi) na nepodnikatelské účely. Poskytovat jej mohou banky, nebankovní (úvěrové) společnosti či družstevní záložny.

Úvěrová smlouva – almanach nástrah

vanoce-na-dluh-3

Možná si ze svých školních lavic ještě pamatujete kouzelné zaříkadlo „student myslí, mluví a píše“. Podobný vzorec jednání by se dal s nepatrnými úpravami aplikovat i v životě běžného spotřebitele, přičemž tajemství úspěchu tkví v pořadí jednotlivých úkonů. Máte-li před sebou smlouvu o spotřebitelském úvěru, je více než důležité si všechny její parametry důkladně prostudovat, v případě nejasností položit doplňující otázky a až poté (jste-li skutečně přesvědčeni o nezbytnosti úvěru) ji podepsat.

Úvěrové smlouvy bývaly až donedávna nepřehlednou změtí složitě psaných obratů často skrývajících pro spotřebitele značně nevýhodné podmínky. Této praxi alespoň částečně učinila přítrž nová právní úprava, jejíž záměrem bylo nejen zapracování příslušné evropské směrnice, ale především zvýšení transparentnosti nabízených služeb. Každá smlouva o spotřebitelském úvěru tak musí splňovat (nezávisle na poskytovateli) zákonem stanovené náležitosti. Které to jsou? Vybíráme přehled těch nejdůležitějších:

  • Smlouva musí mít vždy písemnou podobu.
  • Smlouva musí obsahovat identifikační údaje zúčastněných stran, dále informace o celkové výši úvěru, jeho úrokové sazbě a RPSN (včetně jejího výpočtu), výši, počtu a četnosti splátek a také celkové době trvání úvěru.
  • Součástí smlouvy musí být informace o právu na předčasné splacení úvěru včetně případné náhrady nákladů s ním spojených; zároveň musí být uvedena úroková sazba či další důsledky spojené s prodlením spotřebitele.
  • Společně se smlouvou klientovi náleží formulář Evropského standardizovaného informačního přehledu, v němž lze parametry smluvního vztahu nalézt přehledněji než v samotné smlouvě či obchodních podmínkách.

Pokud smlouvu o spotřebitelském úvěru uzavřete, avšak záhy si své počínání rozmyslíte, máte právo na odstoupení od smlouvy do 14 dnů ode dne jejího uzavření. V této lhůtě můžete smlouvu „stornovat“ bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce – tato možnost se však vztahuje pouze na běžné spotřebitelské úvěry, nikoli na spotřebitelské úvěry na bydlení (hypotéky či úvěry ze stavebního spoření).

RPSN je zkratkou pro roční procentní sazbu nákladů. Vyjadřuje procento z dlužné částky, které musí spotřebitel v souvislosti s úvěrem za období jednoho roku zaplatit. O výhodnosti nabídky má větší vypovídací hodnotu než klasická úroková sazba, neboť kromě výše samotného úroku zahrnuje i veškeré náklady vztahující se k uzavření a následné správě smlouvy po celou dobu trvání. A jaké konkrétní položky si lze pod tímto názvem představit? Patří sem například poplatek za vedení účtu, převody peněžních prostředků či první navýšenou splátku (akontaci).

Záblesk lepších zítřků

Začátkem loňského prosince vstoupil v účinnost nový zákon o spotřebitelském úvěru, který výrazně posílil postavení dlužníků. Kromě již zmíněných povinných parametrů úvěrové smlouvy přinesl do této oblasti i mnoho dalších úprav a změn. Na trhu však stále působí mnozí nepoctiví poskytovatelé, kteří se snaží nové, pro spotřebitele výhodnější podmínky obejít. Pojďme si proto některé nejzásadnější novinky připomenout:

  • Sjednocení legislativy. Nový zákon se navzdory svému názvu nevztahuje jen na klasické spotřebitelské úvěry, ale spadají pod něj všechny typy úvěrů pro spotřebitele včetně hypoték (nově řazených do kategorie „spotřebitelský úvěr na bydlení“) a takzvaných mikropůjček (které jsou zrušením číselného vymezení původního spotřebitelského úvěru s ním sjednoceny).
  • Jednotný dohled. Orgánem dohledu nad bankami byla Česká národní banka i v minulosti, nově však kontroluje a dohlíží také na nebankovní společnosti. Ve své kompetenci má i vydávání licencí a oprávnění k činnosti.
  • Regulace nebankovních společností. Znamená podstatně přísnější podmínky pro jejich vznik a působení. Těmto subjektům již k podnikání nestačí živnostenské oprávnění, nyní jim zákon ukládá povinnost základního kapitálu ve výši alespoň 20 milionů korun, doložení důvěryhodnosti a prokázání odbornosti.

Omezení sankcí. Právní úprava nově zavádí nejvyšší možný součet pokut a smluvních postihů. Ten je stanoven na maximálně polovinu celkové výše úvěru, nejvýše však 200 000 korun. Ve smlouvách byste také neměli nalézt možnost zajištění vašeho závazku formou směnky nebo šeku, dovoleno není ani rozhodčí řízení.

Limity ceny hovorů. Zákon pamatuje i na poskytování úvěrů prostřednictvím telefonických hovorů a omezuje dosavadní praxi předražených speciálních linek. Aktuálně může být ke službám souvisejícím s úvěrem použito pouze telefonní číslo s cenou běžného tarifu.

Spotřebitelské úvěry u bankovních společností

Na modelovém příkladu srovnáváme celkové náklady spotřebitelského úvěru u vybraných bankovních a nebankovních společností. Spotřebitelský úvěr má následující parametry: výše úvěru (půjčená částka): 30 000 Kč, doba splácení: 2 roky (pokud společnost tento časový úsek neumožňuje, volíme nejpodobnější z nabídky), spotřebitelský úvěr není zajištěn ručením a nejsou k němu uzavřeny doplňkové služby (například pojištění schopnosti splácet).
banka
název produktu
doba splácení
roční úroková sazba
RPSN
měsíční splátka
celková výše vrácené částky
Air Bank Půjčka 2 roky 1 měsíc 7,90% 8,20% 1323 Kč 32 556 Kč
Česká spořitelna Půjčka 1 rok 11 měsíců 6,51% 7,81% 1391 Kč 32 273 Kč
ČSOB Půjčka na cokoliv 2 roky neuvedeno 11,50% 1397 Kč neuvedeno *
Equa bank Minutová půjčka 2 roky 11,90% 12,59% 1411 Kč 33 864 Kč
Komerční banka Osobní úvěr 2 roky 4,90% 6,77% 1370 Kč 32 009,70 Kč
mBank mPůjčka Plus 2 roky 9,90% 10,36% 1383 Kč 33 191 Kč
MONETA Money Bank Expres půjčka 2 roky 6,90% 7,14% 1342 Kč 32 203,62 Kč
Raiffeisenbank Rychlá půjčka 2 roky 10,90% neuvedeno neuvedeno 33 528 Kč
Sberbank CZ FÉR půjčka 2 roky 15,99% 17,47% 1472 Kč 35 305 Kč
UniCredit Bank PRESTO Půjčka 2 roky 11,00% neuvedeno 1539 Kč 37 305 Kč

Spotřebitelské úvěry u nebankovních společností

nebankovní společnost
název produktu
doba splácení
roční úroková sazba
RPSN
měsíční splátka
celková výše vrácené částky
BB Finance Czech BB Půjčka 1 rok neuvedeno 214,30% 4375 Kč 52 500 Kč
COFIDIS Půjčka v Hotovosti 2 roky 24,00% 24,00% 1600 Kč 36 976 Kč
HELP FINANCIAL Půjčka 60 týdnů 66,00% 195,34% 885 Kč/týden 53 100 Kč
Home Credit Půjčka 2 roky neuvedeno neuvedeno 1482 Kč 35 568 Kč
Provident Financial ZELENÁ v hotovosti 2 roky 29,00% 107,42% 2450 Kč 58 799 Kč
Údaje jsou aktuální k datu 13.11.2017 (u bank) a 14.11.2017 (u nebankovních společností) a jsou čerpány z webových stránek jednotlivých subjektů. Přehled nezohledňuje veškeré faktory ovlivňující koncovou výši vrácené částky či individuální nastavení dané finanční služby - pro získání podrobných informací o detailu nabídky je třeba vždy prostudovat související úvěrové podmínky nebo kontaktovat příslušnou společnost.

Ve spárech odpovědnosti

vanoce-na-dluh-2

Říkáte si, že ten neznámý, dobře oděný pán v obleku o vás přece nemusí vědět všechno a tak mu některé škraloupy vaší finanční situace nejspíše zatajíte? To raději nedělejte. Uvedení nepravdivých či hrubě zkreslených údajů, případně zamlčení důležitých informací může být totiž hodnoceno jako trestný čin úvěrového podvodu.

O mnoho lépe by nedopadl ani poskytovatel, který by si vaši schopnost splácet dostatečně neprověřil. Za porušení této povinnosti hrozí věřitelům vysoká pokuta, a to až v řádu několika milionů korun. Jejich obchodní počínání by navíc bylo zcela zbytečné, neboť půjčí-li dlužníkovi peníze ve chvíli, kdy je zřejmé, že je nebude moci splácet, stává se úvěrová smlouva neplatnou. Klient poté splácí dle svých možností pouze vypůjčenou částku (jistinu) bez úroků a dalších sankcí.

Spotřebitelský úvěr v přestrojení

Vzpomenete si, kdy jste naposledy v obchodě zahlédli lákavý poutač s nápisem „nákup na splátky“? Jistě nebudete muset v paměti pátrat nikterak dlouho, nabídky odložené platby za zboží jsou téměř všudypřítomné. Mnoho spotřebitelů tohoto trendu hojně využívá, ne každý z nich si však uvědomuje, že si touto variantou úhrady vlastně pořizuje speciální typ půjčky. Splátkový prodej je totiž synonymem pro vázaný spotřebitelský úvěr. To v praxi znamená, že je určený výhradně k financování určitého zboží či služby (uvedené ve smlouvě o spotřebitelském úvěru), a nabízí vám jej obvykle přímo obchodník v místě prodeje. Tímto běžným postupem se však nenechte zmást – prodávající daného zboží vám sice službu zprostředkuje, ale úvěrovou smlouvu uzavíráte vždy s poskytovatelem, tedy bankou či jinou nebankovní společností.

Alenka v říši dluhů

Jak má vypadat a co naopak nemá obsahovat úvěrová smlouva, už víte. Nejdůležitějším bodem celého procesu je ovšem vždy okamžik samotného rozhodnutí, zda si úvěr vůbec pořídíte, či dáte přednost vlastní finanční nezávislosti. Blahodárný pocit z rychle nabytých peněz má sice jistě opojnou příchuť, mějte však na paměti i jeho následky. Vracet budete vždy vyšší částku, než jste si půjčili, a rozložíte-li si její splácení na více než jeden rok, příští Vánoce pro vás budou finančně ještě náročnější než ty nadcházející. 

Jste dlužníkem a chcete si ověřit správnost údajů ve smlouvě či se vám zdá zavádějící reklamní sdělení? Využijte ke kontrole naše úvěrové kalkulačky. Na stránce www.dtest.cz/kalkulacky naleznete čtyři jednoduché nástroje, pomocí nichž snadno zjistíte například adekvátní výši měsíčních splátek, úrokovou míru či délku splácení úvěru. Stačí vždy zadat pouze několik vstupních údajů a kalkulačka vše spočítá za vás.


Přihlásit