Volby 2017: Zajímá politické strany ochrana spotřebitele?

Obsah dubnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 4/2024 Obsah dubnového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 18.10.2017   

Nahlédli jsme do volebních programů deseti politických stran, které se mohou podle nejnovějších průzkumů po nadcházejících volbách dostat do poslanecké sněmovny. Zajímalo nás, jestli ve svých programech pamatují na problematiku ochrany spotřebitele a v jaké míře. Chcete-li si udělat obrázek o tom, jak moc jednotlivým stranám na spotřebitelích záleží a jaké kroky hodlají podniknout, projděte si náš krátký přehled.

Podzimní volby do poslanecké sněmovny se kvapem blíží, a proto jsme se začetli do volebních programů několika největších politických stran a jejich plánů ohledně ochrany spotřebitele pro následující čtyři roky. K našemu nemilému překvapení však ne všechny strany považují tuto oblast za jednu ze svých priorit, nebo alespoň za problematiku, která si ve volebním programu zaslouží své místo.

V programu ODS nebo Starostů a nezávislých tak nenajdeme o ochraně spotřebitele ani jedinou zmínku. KDU-ČSL pak pouze uvádí, že zvýší ochranu a práva spotřebitelů, neuvádí však, jakým způsobem hodlá tohoto cíle dosáhnout.

Česká pirátská strana se ochraně spotřebitele věnuje pouze ve vztahu ke kvalitě potravin, kdy slibuje lepší dostupnost zdravých, kvalitních a nejlépe lokálních potravin, zkrácení distribučních řetězců nebo bližší vztahy mezi zemědělci a spotřebiteli.

Podobně KSČM hovoří o ochraně spotřebitele pouze ve vztahu k energetice, kdy zmiňuje, že snižování energetické náročnosti výroby i spotřeby, snížení vývozu elektrické energie a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie by nemělo vést k růstu spotřebitelských cen energií.

ČSSD ve svém volebním programu uvádí, že domácí trh se nezlepší, pokud nebude uplatňováno právo na dobrý zákaznický standard. Plánuje proto posílit Českou obchodní inspekci, zvýraznit roli spotřebitelských organizací při zajišťování informovanosti spotřebitelů a prošetřit podezření na druhořadé postavení českých spotřebitelů na evropském trhu.

Hnutí Svoboda a přímá demokracie pak slibuje zásadním způsobem posílit pravomoci státních regulačních orgánů, které by měly chránit spotřebitele před monopoly.

Pomáháme najít dohodu ve sporech mezi spotřebiteli a podnikateli

Začněte své stížnosti řešit s námi www.vasestiznosti.czNa problematiku monopolů a oligopolů ve vztahu ke spotřebiteli se zaměřuje také TOP 09. V otázce telekomunikací a energetiky plánuje zlepšit konkurenční prostředí, zabránit zneužívání tohoto prostředí podniky a chránit české spotřebitele. A to například možností rychlého přechodu mezi operátory bez jakýchkoliv sankcí nebo vstupem čtvrtého telekomunikačního operátora na český trh. Dále chce změnit přístup regulačních orgánů, který je podle ní v současnosti přinejmenším alibistický a ustupuje tak zájmům velkých monopolů či oligopolů, a posílit jejich celkovou nezávislost.

Hnutí ANO 2011 ve svém programu uvádí, že ochrana spotřebitele je pro ně prioritním tématem. V této oblasti pak slibuje nastavit takové podmínky, které vyváží postavení spotřebitelů vůči podnikatelům a celkově vyrovnají postavení českých spotřebitelů na úroveň těch západoevropských. Dále plánuje podpořit aktivity spotřebitelských organizací, prosadit takzvaný spotřebitelský zákoník, který přesně a jasně vymezí práva spotřebitelů a podnikatelů, zakotvit institut hromadné žaloby nebo zajistit rozvoj mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Zlepšit chce také informovanost českých spotřebitelů pomocí vzdělávacích publikací a výkladů zákonů vztahujících se k právům spotřebitele.

Strana zelených plánuje prosazovat spravedlivý obchod a zasazovat se o to, že budou ošetřeny spotřebitelské zájmy, v rámci kterých navrhuje explicitní zavedení záruční doby v délce minimálně tří let. V otázce telekomunikací chce podniknout všechny legální kroky k narovnání nerovných podmínek, kvůli kterým patří ceny českých telekomunikačních služeb mezi nejvyšší v Evropě, posílit práva spotřebitelů, usilovat o rozbíjení oligopolů, kterými je podle ní telekomunikační trh ovládán, a odbourávat bariéry pro vstup nové konkurence na trh.

Otázkou samozřejmě zůstává, do jaké míry a jakým způsobem budou politické strany a hnutí své volební programy plnit.


Přihlásit